XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

2020-2021 н.р.

2022-2023 н.р.
2021-2022 н.р.
2019-2020 н.р.
2018-2019 н.р.
2017-2018 н.р.
2016-2017 н.р
2015-2016 н.р.
2014-2015 н.р.

2020-2021 н.р.

На кафедрі документознавства та інформаційної діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій продовжує функціонувати студентський гурток «Студії з соціальних комунікацій» під керівництвом доцентів кафедри Стороженко Л. Г. та Сидоренко Т.М. 

Метою роботи гуртка є залучення студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» до наукової діяльності, поглиблене вивчення та набуття студентами навичок науково-дослідницької роботи, застосування отриманих знань на практиці, розширення загального і професійного світогляду.

На засіданнях гуртка відбувається процес формування у студентів інтересу й потреб до наукової творчості, розвитку творчого мислення, підвищується усвідомлене ставлення до навчання. Засідання відбуваються у формі дискусій, круглих столів, обговорення виступів, творчих робіт студентів, підготовки до участі в конференціях тощо. Магістри отримують можливість пройти апробацію результатів своєї науково-дослідницької роботи, підготуватися до публікації результатів наукових досліджень

Студенти також беруть участь у засіданнях «круглих столів», конференціях, форумах та симпозіумах; видають студентську газету «Students life».

Кожному майбутньому студенту зробити перший крок на шляху до адаптації в Державному університеті телекомунікацій допомагають куратори кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Звичайно, набагато простіше, якщо поруч є людина, яка допоможе порадами і скерує шлях. В період навчання для студентів такою людиною стає куратор, який надає підтримку в багатьох питаннях, пов’язаних і з навчанням, і зі студентським життям.

Допомога куратора – це консультування студентів з питань навчання, вибору предметів, продовження освіти на другому (магістерському) рівні, прогнозування можливостей працевлаштування. Куратор допомагає у вирішенні проблем й у позанавчальний час, координує рух у необхідному напрямку, стимулює здобувачів до постійного розвитку.

Щотижня куратори кафедри документознавства та інформаційної діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва проводять кураторську годину зі студентами, де вирішують усі нагальні питання

ГРУПА 

КУРАТОР

ДЗД-11

ДЗД-12

Яременко Світлана Андріївна

ДЗД-21

АЗД-21

Качмала Вікторія Іванівна

ДЗД-31

АЗД-31

Сидоренко Тетяна Михайлівна

Стороженко Ліна Григорівна

ДЗД-41

АЗД-41

Кирилюк Наталія Андріївна

Дубовик Наталія Анатоліївна

ДЗДМ-51

Климова Катерина Іванівна

ДЗДМ-61

Січкаренко Галина ГеннадіївнаЗдобувачі вищої освіти І (бакалаври) та ІІ (магістри) рівнів кафедри документознавства та інформаційної діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва систематично відвідують музеї, виставки, галереї, беруть участь у державних національно-патріотичних заходах країни.

11 лютого 2020 року відбулася навчальна екскурсія до Музею грошей Національного банку України, де студенти доступно й наочно прослухали розповідь про грошовий обіг на теренах сучасної України від найдавніших часів і до сьогодення. Також студенти побачили античні, середньовічні монети, срібні зливки – гривні в якості платіжного засобу, копійки Московського князівства, золоті монети Російської імперії епохи правління Олександра III та Миколи II, українські гроші часів Директорії, банкноти Української Народної Республіки, українські карбованці перехідного періоду 1992–1996 років. Цікаві експозиції справили на них незабутнє враження.

В одному із залів Національного банку України, де проходять засідання робочих груп, начальник відділу офіс-адміністраторів Департаменту забезпечення діяльності НБУ Тетяна Гриценко провела змістовне інноваційне лекційне заняття на тему «Структура та електронний документообіг в Управлінні діловодства Департаменту забезпечення діяльності НБУ», яке супроводжувалося презентацією.


Лекторка ознайомила студентів зі структурою відділу офіс-адміністраторів, посадовими обов’язками його працівників й особливостями функціонування цього підрозділу, розповіла про перспективи відкриття нових відділів, де чекають на прихід молодих кваліфікованих фахівців.


Фахівці з документознавства та інформаційні аналітики зацікавилися перевагами роботи з організацією-партнером, тому поставили  багато запитань до Тетяни Гриценко: за якими критеріями приймають на роботу молодого спеціаліста, яка заробітна плата офіс-адміністраторів, з якого курсу можна проходити в НБУ стажування, чи є перевагою для отримання високооплачуваного робочого місця знання іноземної мови та багато інших.


Після пізнавальної екскурсії та навчальної лекції студенти переконалися, що спеціальності, здобуті в Державному університеті телекомунікацій, є перепусткою у світ сучасних інноваційних високооплачуваних професій: офіс-адміністраторів, літредакторів, комунікаційних аналітиків та багатьох інших.


Додатково у позалекційний час студенти кафедри документознавства та інформаційної діяльності підвищують свій професійний рівень у сфері електронного документообігу, зокрема співпрацюють з партнерами кафедри  й отримують сертифікати Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», продукти яких (системи електронного документообігу) впроваджено на багатьох підприємствах, в установах, організаціях різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів (систему електронного документообігу «Аскод» запроваджено в Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Національному банку України, Міністерстві оборони України, Виконавчому органі Київської міської державної адміністрації). Сертифікати цієї компанії слугують вагомою перевагою в наданні  першого робочого місця нашим випускникам у закладах, де впроваджено зазначений інформаційний продукт.


Наші студенти на практиці показують високий рівень знань та навичок, отриманих під час навчання. Так, наприклад, завдяки ґрунтовній підготовці, свідомому та відповідальному ставленню до своїх професійних обов’язків у Департаменті забезпечення діяльності Національного банку України під час проходження переддипломної практики нашими студентками К. Рибалко та О. Пустовою, Державному університету телекомунікацій та кафедрі документознавства та інформаційної діяльності, зокрема, було висловлено подяку за компетентність та професіоналізм кадрів, за працелюбних студентів, які є цілеспрямованими в досягненні знань та професійного досвіду від імені Національного банку України.

Щорічно у листопаді в Державному університеті телекомунікацій до Дня української писемності та мови згідно з наказом Міністерства освіти і науки та відповідно до розпорядження ректора В. Б. Толубка відбувається перший етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Організацією і проведенням конкурсу займаються доценти кафедри документознавства та інформаційної діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Тетяна Сидоренко, Світлана Яременко та Ліна Стороженко.


Завжди охочих узяти участь у конкурсі багато. Однак, ураховуючи епідеміологічну ситуацію щодо небезпеки поширення коронавірусу (COVID-19), необхідність забезпечення відповідної соціальної дистанції між учасниками, виконувати конкурсну роботу залучили студентів, які демонструють найвищий рівень знань з української мови. Більшість учасників - студенти різних інститутів, у яких доценти кафедри документознавства та інформаційної діяльності викладають навчальну дисципліну «Ділові комунікації (українська мова за професійним спрямуванням)».

У 2020 році учасниками конкурсу стали й студенти, що навчаються за освітніми програмами «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» й «Документознавство та інформаційна діяльність»: Карина Байбакова, Лідія Дудок, Богдан Кривда, Денис Євхимець. За результатами перевірки конкурсних робіт почесне третє місце посів студент першого курсу групи АЗД-11 - Денис Євхимець.


Переглядів: 2 428