XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Маркетингу

Відгуки роботодавців

Загальна інформація
Викладацький склад
Методична робота
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методичні рекомендації
Бібліотека
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітні програми
Підготовка магістрів
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання
Дипломування
Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми МАРКЕТИНГ (доктор філософії)

Відгуки роботодавців

Сучасна підготовка майбутніх висококваліфікованих кадрів у сфері маркетингу зумовлює інтеграцію теоретичної і практичної складової, яка є складовою навчального плану підготовки бакалаврів професійного напряму «Маркетинг».

Інноваційний підхід до підготовки фахівців з маркетингу висуває на перший план формування практичних навичок і вмінь на базі сучасних теоретичних знань відповідно до вимог роботодавців, які дозволять студентам відчувати переваги навчання у ДУТ та отримати впевненість у майбутньому працевлаштуванні, а саме:

 • здатність використовувати сучасний маркетинговий інструментарій для вирішення стратегічних, поточних та оперативних завдань;
 • проведення аналітичних маркетингових досліджень, розробки програм управління товарною, ціновою та комунікаційною політикою, товарорухом.
 • здатність оцінити економічну та маркетингову діяльність підприємства та окремих її складових (економічних та фінансових показників, склад та структуру асортименту товарів та послуг, ефективності цінової та комунікаційної політики, логістики тощо), знайти проблеми та запропонувати і економічно обґрунтовані шляхи їх вирішення.
 • здатність розробляти маркетингову стратегію, програми розвитку підприємств 
 • вміння застосовувати в роботі основні методи маркетингових досліджень та маркетингового аналізу, обробляти і представляти результати проведених досліджень і аналізу;
 • генерація ідей, нестандартних підходів і рішень, творчої діяльності, контруітивного мислення; здатність до формування рекламних звернень, інноваційних маркетингових пропозицій
 • вміння використовувати в роботі програмне забезпечення (як загального профілю, так і спеціалізоване),  навички ведення електронної комерції  та електронного документообігу;
 • здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій, пакетів прикладних програм, економіко-математичних методів та моделей;
 • здатність до інноваційного мислення,  ініціювання, регулювання і стимулювання інноваційної маркетингової діяльності підприємства, розробки та реалізації інноваційних маркетингових проектів; демонструвати розуміння маркетингового забезпечення інноваційної діяльності.

Кафедра маркетингу має договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників–маркетологів, а саме з ТОВ «СП Капрі», ПП «Автопродаж Україна», ТОВ «Інфоліга», ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «ДЦ Україна», ТОВ «Інтерфом-Консалтинг», ТОВ ТЦ «Анкомтех», Веб-студією «UpWay», ТОВ «Медіасаппорт», ТОВ «Ламізол», ТОВ «VENCON» та ін.

В рамках цих договорів на базі підприємств проводиться практика для студентів, семінари, практичні курси та зустрічі. Така взаємодія студентів з представниками компаній-партнерів кафедри маркетингу забезпечує підготовку конкурентоспроможних кваліфікованих фахівців-маркетологів, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

«Маркетинг — це міцний інструмент, але він повинен знаходитися у руках професіонала. Тільки тоді буде можливе досягнення поставлених цілей і ефективна діяльність на ринку. Маркетолог поєднує навички соціолога чи навіть дослідника, копірайтера, піарника, аналітика. Він має виокремити саме те, що потрібно аудиторії, щоб просунути свій продукт чи послугу. Він вивчає поведінку, захоплення, інтереси, вікові та гендерні відмінності аудиторії, координує дії медійних партнерів. Словом, робить усе, щоб реклама дійшла до кінцевого користувача та сприяла популяризації необхідного товару тощо. Маркетологу постійно потрібно навчатися, щоб залишатися у строю. Він має завжди оновлювати свої знання та освоювати нові й нові навички. Без сумніву співробітництво ТОВ «Медіасаппорт» з кафедрою маркетингу сприяє отриманню кваліфікованої маркетингової підготовки студентів, з наданням майбутнім фахівцям знань, потрібних для успішної роботи на сучасних підприємствах, отриманню конкурентних переваг та успіху підприємства».

Директор по технологіям ТОВ «Медіасаппорт» Д. Мирошниченко 

 

«Маркетолог – це той, хто може знайти для бізнеса відповіді на найголовніші питання: «Хто наш клієнт?» «Де шукати клієнтів?» «Як їм презентувати наш продукт?» «Як переконати купити?» «Як зробити клієнтів постійними покупцями?». Окрім того, саме маркетолог формує ціну продукту, відповідає за його візуальну і текстову презентацію для цільової аудиторії, яку він сам і зібрав. Маркетолог тісно взаємодіє з відділом продажів і з кол-центром, фактично відслідковує весь цикл життя продукту: від створення концепції і виробництва до реклами, продажів і пост-продажного сервісу. Отримати всі ці вміння можна лише на реальній практиці. Тому, робота UDS («Українські динамічні системи») з кафедрою дає студентам можливість вдосконалити професійні компетенції, наблизитися до світових вимог у фаховій спеціалізації відповідно до запитів ринку та викликів сьогодення, бути обізнаними з інноваційними напрямами діяльності компаній».

Керівник відділу маркетингу UDS Consulting Каци Світлана

 

«Ті, хто професійно займається маркетингом – це люди з сукупністю знань (оволоділи теоретичними основами професії маркетолога), умінь (навчилися застосовувати отримані знання на практиці) і навичок (мають досвід застосування маркетингових рішень), притаманних маркетологу. Методи маркетингової діяльності потребують ґрунтовних знань правил ведення бізнесу, стратегічного мислення, постійної аналітичної роботи. Маркетинг крім спеціальних знань, передбачає практичні навички в різних суміжних сферах, на що слід спрямувати підготовку сучасного фахівця. Сучасна підготовка фахівців з маркетингу на кафедрі, проведення практики на підприємствах сфери, організація зустрічей надає можливість озброїти студентів знаннями теорії та методики маркетингу, проведення маркетингових досліджень, оцінювати ринки, потенційні можливостей та загрози для конкретного підприємства, розробляти програму маркетингової діяльності щодо товарної, цінової, збутової, комунікаційної, зокрема рекламної політики підприємства».

Директор з маркетингу Sales House Adpartner Іртлач Михайло

 

«Саме від маркетолога залежить, наскільки прибутковим буде підприємство на ринку. На кафедрі маркетингу використовується гнучка система підготовки фахівців заснована на практико орієнтованому підході.  Освітньо-професійна програма кафедри враховує вимоги ринку праці, які забезпечуються наданням компетенцій на базі дисциплін, що забезпечують здатність випускника виконувати професійну діяльність на первинній посаді, в управлінській, освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших дисциплінарно-професійних полях. Співробітництво веб-студії «UpWay» з кафедрою маркетингу однозначно сприяє кваліфікованої маркетингової підготовки, що вимагає надання майбутнім фахівцям знань, потрібних для дослідження і прогнозування ринку, його можливостей та ризиків для конкретного підприємства, можливості формувати інвестиційно-інноваційну діяльність підприємств телекомунікацій».

Директор веб-студії «UpWay» Яблонський Георгій

 

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Маркетингу в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри маркетингу Виноградової Олени Володимирівни 098-72-29-528 або 095-85-82-888 (Viber, Telegram, WhatsApp) повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 10 650