XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Української мови

Загальна інформація

Запрошуємо до навчання
Викладацький склад
Наукова робота
Корисні посилання
Бібліотека
Контактна інформація
Дисципліни кафедри
Отримати консультацію
Робота з іноземними слухачами
Новини та подіі
Дистанційне навчання
Іноземні випускники Державного університету телекомунікацій

Загальна інформація

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру української мови

Знання однієї мови дозволяє ввійти в коридор життя,
знання двох мов – відкриває вам усі двері у цьому коридорі
(Фр. Сміт)

Якщо знання – це новий капітал,
то інновації – нова валюта

Кевін Келлі

Кафедра української мови була створена 1 вересня 2017 року з метою забезпечення довузівської мовної підготовки іноземців та осіб без громадянства для вступу та успішного навчання на здобуття ступенів «Бакалавр», «Магістр», здобувачів вищої освіти ступенів «Доктора філософії» та «Доктора наук» у вищих навчальних закладах (наукових установах) України.

Метою кафедри є забезпечення кваліфікованої мовної підготовки для формування у іноземних слухачів мовної компетенції для створення необхідних умов у процесі адаптації іноземців у новому соціокультурному середовищі та здобуття освіти в Україні.

Кафедра української мови частину практичних занять проводить у Організаційно-методичному Центрі новітніх технологій навчання.

Використання мультимедійних матеріалів на сучасних електронних носіях доповнює відпрацювання 4 основних вмінь мовленнєвої діяльності та удосконалює знання української фонетики, лексики, граматики.

Застосування можливостей всесвітньої мережі Інтернет дозволяє в режимі реального часу, “шляхом занурення у мовне середовище” , працювати з потрібним контентом (періодичні видання в електронній версії; електронні словники; електронні граматичні довідники; матеріали з мовного тестування тощо).

Усі науково-педагогічні працівники кафедри мають базову педагогічну освіту та значний досвід роботи з іноземними студентами. Викладачі кафедри володіють іноземними мовами, постійно підвищують свою кваліфікацію з удосконалення іншомовної комунікації та інноваційних методик викладання, проходять стажування, беруть активну участь у роботі міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, тісно співпрацюють з провідними інституціями України та близького і далекого зарубіжжя.

Проводячи профорієнтаційну роботу з залученням іноземних слухачів до навчання, кафедра української мови співпрацює з об’єктами господарювання щодо надання послуг з набору іноземців, як кандидатів на навчання, відповідно до Договорів про співпрацю Державного університету телекомунікацій з відповідними організаціями.

У викладанні української мови для іноземних слухачів Підготовчого відділення практичне оволодіння мовним матеріалом становить 90 %. Навчальний процес вивчення української мови складається з аудиторних практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи слухачів, консультацій.

З-поміж основних компетентностей викладання української мови для іноземців варто виокремити такі, які відображають конкретні життєві ситуації:

  • предметна компетентність – сукупність знань, умінь та навичок у межах змісту навчання конкретного предмета, які є необхідними при виконанні учасниками навчального процесу певного набору дій для розв’язання поставлених навчальних проблем, задач, ситуацій;
  • предметно-галузева компетентність – особистісний досвід, набутий у процесі навчання з певного предмета, діяльності, яка пов’язана із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань;
  • інформаційно-комунікаційна компетентність – застосування інформаційно-комунікаційні технології учасниками навчального процесу;
  • комунікативна компетентність – уміння застосовувати знання мови у різних життєвих ситуаціях, навички роботи у команді, налагодження міжкультурного діалогу;
  • міжпредметна компетентність – уміння правильно застосовувати набуті раніше знання та навички з інших навчальних дисциплін, у процесі набуття обраного фаху;
  • агальнокультурна компетентність – уміння робити аналіз та оцінку розвитку досягнень української та світової культури, орієнтуватися в культурному контексті сучасного світового суспільства.

 

Кваліфіковані викладачі кафедри української мови залучають сучасні методики, провадять якісне, цікаве навчання, залучають передові технології.

Комунікативна методика - це змішання традиційного і інтенсивного методів, вона має ряд переваг. Її ідеєю є підхід, заснований на схожості освоєння мови з тим, як це роблять маленькі діти, вперше вивчаючи рідну мову. Іноземний слухач, який вивчає українську мову, знаходиться в центрі навчального процесу. Для пояснення нових слів і правил, викладач використовує знайому йому лексику, пояснює граматику за допомогою наочних ілюстрацій, жестів і міміки.

У сучасному світі комунікативна методика надзвичайно поширена. Більшість зарубіжних мовних шкіл (включаючи їх представництва в Україні) використовують її у своїй роботі - наприклад, British Council, International House, Live English.

Дана методика передбачає присутність носія мови. Ставиться на меті подолати мовний бар'єр і допомогти людині позбутися боязні говорити українською мовою. Іноземні слухачі використовують на заняттях мову таку ж, як і в реальних ситуаціях життя, що дає їм можливість використовувати лексичні та граматичні форми для вираження своїх думок.

Комунікативний метод розвиває навички мовлення, навички читання і сприйняття інформації на слух. Що стосується вивчення граматики, то це відбувається під час спілкування. При цьому спочатку освоюються слова, вирази і мовні формули, а вже потім відбувається їх розбір в граматичному плані. Так досягається мета навчити іноземних слухачів говорити правильно і вільно.

У результаті виконання навчальної програми, підтвердження знань за міжнародними нормами, успішного складання випускових іспитів випускник отримує СВІДОЦТВО державного зразка.

Навчання іноземних громадян розпочинається після результатів співбесіди з подальшим укладенням договору та оплати за навчання. Детальну інформацію можна дізнатися, надіславши лист із запитаннями на e-mail: dut_education@ukr.net, зателефонувавши за номером Приймальної комісії: +38 044 248-85-93; +38 044 249-25-91, перейшовши на сайт ДУТ

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 131
E-mail: kafedraukrmovy@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 14 982