XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Кафедра Економіки

Матеріальна база

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Партнери кафедри
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Отримати консультацію
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Відгуки

Матеріальна база

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "051 Економіка" кафедри Економіки та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Кафедра Економіки забезпечує постійне оновлення начально-матеріальної бази. Наразі, у навчальній аудиторії № 418 функціонує «Лабораторія соціально-економічної діагностики», яка дає змогу опанувати сучасними програмними продуктами з бізнес-планування (1С, Project Expert) та ринкових досліджень (IBM SPSS Statistics, ОСА).

Презентація лекційних та тренінгових матеріалів здійснюється на сучасному комп’ютерному обладнанні з використанням інтерактивної дошки «GAOKE GK-880H/82S-Z» та мультимедійного проектору «Optoma Х341+».

За підтримки головного партнера кафедри компанії «Miratech» в аудиторії встановлено сучасні комп’ютери, які дозволяють скористатись найбільш сучасними програмними рішеннями для проведення соціально-економічної діагностики розвитку України, галузей та підприємств.

Також в лабораторії соціально-економічних досліджень студенти можуть провести професійні розрахунки прогнозної ефективності та терміну окупності власних бізнес-проектів.

На кафедрі Економіки використовується сучасне програмне забезпечення.

Так, прикладне програмне рішення BAS ERP – це інноваційний продукт, який:

 • позиціонується як ERP – cистема для підприємств різних видів й напрямів діяльності;
 • орієнтований на великі підприємства й холдингові компанії;
 • націлений на автоматизацію завдань управління підприємством, процесами, персоналом;
 • підтримує роботу користувачів через Інтернет, зокрема з використанням хмарних технологій;
 • розроблений з урахуванням розвитку архитектурних прикладних рішень.

Загальними технологічними й сервісними інноваціями BAS ERP є:

 • можливість використання функціональних опцій для параметричного налаштування  механізмів функціонування прикладного програмного рішення в межах певного підприємства;
 • дворівнева система відображення господарських операцій:
 • первинне відображення в контурі оперативного обліку, що охоплює всі активи й пасиви підприємства;
 • формування фінансової оцінки даних оперативного обліку для управлінського, регламентованого й міжнародного обліку;
 • організація роботи користувачів прикладного програмного рішення в спеціалізованих робочих місцях;
 • поділ процесу роботи з документами прикладного рішення між виконавцями й зонами відповідальності за допомогою механізму статусів;
 • використання в прикладному рішенні універсальних бібліотек та бібліотек прикладних рішень, що надає змогу уніфікувати роботу користувачів у різних прикладних рішеннях;
 • можливості гнучкого адміністрування робочих місць користувачів та гур користувачів з урахуванням ролі, прав доступу й індивідуальних налаштувань конкретного користувача.

Продукт IBM SPSS Statistics (раніше відомий просто як «SPSS») надає широкі можливості для аналізу даних. Зрозумілий інтерфейс програмного забезпечення включає в себе всі функції управління даними, статистичні процедури і засоби створення звітів для проведення аналізу будь-якого ступеня складності.

IBM SPSS Statistics і продукти IBM SPSS Amos, Sample Power, VizDesigner, Data Collection, Collaboration and Deployment Services утворюють модульний, повністю інтегрований програмний комплекс, що охоплює всі етапи аналітичного процесу:

 • планування дослідження;
 • збір даних;
 • доступ і керування даними;
 • всебічний аналіз (від базових процедур виведення підсумків і класичної статистики до моделювання із застосуванням новітніх алгоритмів);
 • створення звітів;
 • зберігання і поширення результатів.

Інтеграція продуктів IBM SPSS в єдину лінійку дозволяє впевнено працювати, не стикаючись з проблемами переходу від одного програмного продукту до іншого.

Великий вибір процедур в базовому модулі IBM SPSS Statistics дає широкі можливості аналізу даних різних типів. Вбудовані додаткові модулі розширюють аналітичні можливості настільки, наскільки це необхідно.

Фахівці в галузі аналізу даних цінують логічність, продуманість і взаємопов'язаність компонентів програмного забезпечення IBM SPSS.

Також кафедра працює з програмним продуктом ОСА.

ОСА – це програмне забезпечення для обробки та аналізу даних соціологічних та маркетологічних досліджень, що була створена у 2001 році за підтримки Інституту соціології НАН України.

У 2001 році була написана перша версія OCA для Windows. Комп'ютерна складова технології стала використовуватись по всій території України. Маркетингові компанії України використовують технологію системи ОСА у своїй роботі. Поява ПО ОСА якісно змінило зміст курсів з обробки даних в соціології. У 2004 році автори проекту виводять на ринок нову технологію – ОСА New Line.

На платформі ОСА існують наступні програмні технології:

Збір і введення даних: 

 • OCA MakeForm – модуль введення даних в комп'ютер. 
 • OCA CATI – набір програм дозволяють проводити телефонні опитування за допомогою комп'ютера.
 • OCA MakeFormPsy – програма для проведення різного роду тестів (наприклад, психологічних тестів).

Робота з даними:

 • OCA for Windows – програма призначена для статистичного аналізу результатів соціологічних і маркетингових опитувань.

Передача даних замовнику: 

 • OCA New Line – оболонка для роботи з проектами різної структури (моніторинги, трекінгу, панелі, щоденники тощо), що володіє можливістю генерувати звіти по попередньо описаним шаблонам, підтримка не тільки формату даних ОСА, але й формату SPSS, можливість відображення результатів на інтерактивних картах-схемах.
 • OCA New Line Technology – набір програм для підготовки даних для їх подальшого аналізу в оболонці OCA New Line.

Публікація даних в Internet: 

 • OCA Online – система, що дозволяє розміщувати дані в мережі Internet і аналізувати їх, використовуючи звичайний браузер.

Інше:

 • SPSS to OCA – конвертор з формату статистичного пакету SPSS (sav-файлу) у формат ОСА (frm-файл).

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Економіки в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (050) 155-40-65 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
тел. 249-25-16

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 9 465