XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Вчена рада

Склад вченої ради

Основні положення, структура та організація роботи
Нормативні документи
Контактна інформація
Рішення Вченої ради

Склад вченої ради

Склад Вченої ради Державного університету телекомунікацій

(відповідно до наказів  по Державному університету телекомунікацій від: 11.10.2018 р. №.462, від 29.11.2018 № 563, від 12.12.2018 р. №.589, від 28.01.2019 № 33, від 04.02.2019 № 58, від 03.04.2019 № 174, від 08.04.2019 № 178, від 27.05.2019 № 242, від 03.06.2019 № 268, від 18.06.2019 № 296, від 02.09.2019 № 377, від 30.09.2019 № 428, від 21.10.2019 № 480, від 28.10.2019 № 491, від 17.02.2020 № 41, від 24.02.2020 № 48, від 24.06.2020 № 140, від 28.08.2020 № 184, від 08.09.2020 № 194, від 21.09.2020 № 205, від 15.12.2020 № 248, від 15.12.2020 № 249,  від 12.01.2021 № 9, від 01.02.2021 № 32, від 15.02.2021 № 47, від 22.02.2021 № 52 від 09.03.2021 № 62, від 16.03.2021 № 59-к, від 16.03.2021 № 60-к, від 12.04.2021 № 83, від 26.04.2021 № 89, від 05.05.2021 № 95-к, від 07.05.2021 № 96, від 17.05.2021 № 103, від 17.06.2021 № 118, від 28.07.2021 № 134, від 30.08.2021 №144, від 02.09.2021 №153, 11.10.2021 №171, від 1.11.2021 №182,  від 06.12.2021№199, від 24.01.2022 №11, від 16.06.2022 №  48, від 07.07.2022 №56)

1.

ТОЛУБКО Володимир Борисович.

Ректор Університету, д.т.н., професор – голова Вченої ради

2.

БЕРКМАН Любов Наумівна

Проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор, заступник голови Вченої ради

3.

ОЛЬХОВАЯ Ірина Олексанрівна

Проректор з навчальної роботи, к.е.н.

4.

СТРЕЛЬНІКОВА Світлана Юріївна

Проректор з навчально-виховної, фінансово-економічної роботи та соціальних питань, к.е.н.

5.

САЛО Анатолій Якович

Проректор з навчально-виховної та адміністративно-господарської роботи, к.істор.н.

6.

ОЛЬХОВОЙ Ігор Олександрович

Проректор з міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами, к.н., доцент

7.

ТЯЖИНА Анжела Миколаївна

Учений секретар Державного університету телекомунікацій

8.

БОНДАРЧУК Андрій Петрович

Директор Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, д.т.н., професор

9.

НЕГОДЕНКО Олена Василівна

Завідувач кафедри Інженерії програмного забезпечення, к.т.н., доцент

10.

ЗОЛОТУХІНА Оксана Анатоліївна

Доцент кафедри Інженерії  програмного забезпечення, к.т.н., доцент

11.

ЗІНЧЕНКО Ольга Валеріївна

Завідувач кафедри Штучного інтелекту, к.т.н., доцент

12.

СТОРЧАК Каміла Павлівна

Завідувач кафедри Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем, д.т.н., професор

13.

ТКАЛЕНКО Оксана Миколаївна

Доцент кафедри Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем, к.т.н., доцент

14.

ВИШНІВСЬКИЙ Віктор Вікторович.

Завідувач кафедри Комп’ютерних наук, д.т.н., професор

15.

КАТКОВ Юрій Ігорович

Доцент кафедри Комп’ютерних наук, к.т.н., доцент

16.

СЄРИХ Сергій Олександрович

Доцент кафедри Комп’ютерних наук, к.т.н., доцент

17.

ТКАЧЕНКО Ольга Михайлівна

Завідувач кафедри Комп’ютерної інженерії, д.т.н., професор.

18.

БОРИСЕНКО Ірина Ігорівна

Доцент кафедри Комп’ютерної інженерії, к.т.н.

19.

ЖЕБКА Вікторія Вікторівна

Завідувач кафедри Технологій цифрового розвитку Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, д.т.н., доцент

20.

АНДРЕЄВА  Наталія Олексіївна

Професор кафедри Вищої математики, математичного моделювання та фізики, к.т.н., доцент

21.

СТЕЖКО Світлана Орестівна

Завідувач кафедри Української мови, к.філол.н., доцент

22.

ЛИХОДЄЄВА Ганна Володимирівна

Завідувач кафедри Вищої математики, математичного моделювання та фізики

23.

САВЧЕНКО Віталій Анатолійович

Директор Навчально-наукового інституту захисту інформації, д.т.н., професор

24.

БЄЛЯЄВ Дмитро Васильович

Заступник директора Навчально-наукового інституту захисту інформації

25.

ГАЙДУР Галина Іванівна

Завідувач кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, д.т.н., професор

26.

ШУКЛІН Герман Вікторович

Завідувач кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту, к.т.н., доцент

27.

КОТЕНКО Андрій Миколайович

Доцент кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту, к.т.н., доцент

28.

ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна

Завідувач кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою, д.е.н., професор

29.

ПЕТЬКУН Світлана Михайлівна

Завідувач кафедри Документознавства та інформаційної  діяльності, к.філ.н., доцент

30.

КОВАЛЬ Олександр Васильович

Завідувач кафедри Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

31.

КРАВЧЕНКО Владислав Ігорович

Директор ННІ телекомунікацій, к.т.н., доцент

32.

ЗАЇКА Віктор Федорович

Завідувач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., професор

33.

ВЛАСОВ Олександр Миколайович

Професор кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., професор

34.

ВАРФОЛОМЕЄВА Оксана Григорівна

Доцент кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н., доцент

35.

РУДЕНКО Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій, к.т.н.

36.

ГОРДІЄНКО Тетяна Богданівна

Завідувач кафедри Системного аналізу Навчально-наукового інституту телекомунікацій, д.т.н., професор

37.

ГУСЄВА Ольга Юріївна

Завідувач кафедри Економіки, д.е.н., професор

38.

ЗАХАРЖЕВСЬКА Аліна Анатоліївна

Завідувач кафедри Іноземних мов

39.

ГОЛУБЕНКО Олександр Іванович

Заступник директора ННІ телекомунікацій, к.т.н.

40.

ФЕДЮНІН Сергій Анатолійович

Заступник директора  Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, к.т.н.

41.

СОРОКА Анна Михайлівна

Завідувач кафедри Менеджменту, к.е.н.

42.

СТЕЦЮК Петро Антонович

Професор кафедри Менеджменту, д.е.н., професор

43.

ВИНОГРАДОВА Олена Володимирівна

Завідувач кафедри Маркетингу, д.е.н., професор

44.

РОМАЩЕНКО Ольга Сергіївна

Завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва; к. е. н.

45.

СИДОРЕНКО Тетяна Михайлівна

Завідуюча кафедри Документознавства та інформаційної діяльності,  Кандидат філол. наук, доцент

46.

ЗАМРІЙ Ірина Вікторівна

Директор навчально-методичного центру

47.

СРІБНА Ірина Миколаївна

Начальник навчально-методичного відділу працевлаштування випускників кафедр на роботу, к.т.н., доцент

48.

ГОРПИНИЧ Ольга Валеріївна

Начальник навчально-методичного відділу відкриття бюджетних місць по затребуваних на ринку праці спеціальностях і забезпечення набору по ним більше 1250 чоловік та визначення розрахункового контингенту, к.філос.н., доцент

49.

ЛЕВЧЕНКО Наталія Миколаївна

Начальник відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації

50.

ДРОБИК Олександр Васильович

Директор Наукового центру, к.т.н., професор

51.

ЛАЗОРЕНКО Людмила Михайлівна

Завідувач відділу організації проведення підготовки та атестації аспірантів та докторантів НЦ

52.

ГОРДІЙЧУК Наталія Вікторівна

Начальник відділу з питань соціальних та навчальних проблем студентів

53.

ДОВБНЯ Ірина Миколаївна

Начальник відділу міжнародних зв'язків

54.

СКУЙБІДА Юрій Олександрович

Начальник відділу по забезпеченню студентів житлом

55.

КОНОВАЛОВА Вікторія Олександрівна

Завідувач підготовчого відділення

56.

ІЩЕНКО Наталія Дмитрівна

Завідувач бібліотеки

57.

ГОВОРУН Олег Іванович

Помічник ректора з загальних питань

58.

САЗОНОВ Олег Олександрович

Начальник відділу ведення електронної бібліотеки

59.

ДЕНИСЕНКО Наталія Олександрівна

Головний бухгалтер

60.

ПЛЕВАКО Наталія Олегівна.

Заступник головного бухгалтера, к.е.н.

61.

БОВСУНІВСЬКИЙ Сергій Миколайович

Заступник головного бухгалтера

62.

ДУЖИК Світлана Володимирівна

Начальник планово-фінансового відділу

63.

ЛЬВОВСЬКИЙ Сергій Миколайович

Начальник відділу кадрів

64.

НАДТОЧІЙ Алла Василівна

Заступник начальника відділу кадрів

65.

ЯКУБ Надія Володимирівна

Начальник юридичного відділу

 

66.

ПОЛОНСЬКА Наталія Юріївна

Начальник відділу внутрішнього контролю і аудиту.

67.

ТИЩЕНКО Ілля Іванович

Директор Редакційно-видавничого центру

68.

ДМИТРЕНКО Володимир Віталійович

Начальник відділу інформаційних технологій та технічної підтримки, к.т.н.

69.

РОДІОНОВ Єгор Олександрович

Заступник голови студентської ради Державного університету телекомунікацій

70.

БРАСЛАВСЬКИЙ Владислав Вікторович

Студент, Голова студентської ради  Навчально-наукового інституту телекомунікацій

71.

НЕДЗЕЛЬСЬКА Вікторія Русланівна

Студентка,  Голова студентської ради Навчально-наукового інституту інформаційних технологій 

72.

РАУС Кирило Ігорович

Студент, голова студентської ради Навчально-наукового інституту захисту інформації

73.

ШАБАШ Ірина Вікторівна

Студентка, член студентської ради Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

74.

КОРНІЄНКО Каріна Євгеніївна

Голова культурно-масового відділу студентської ради Державного університету телекомунікацій

 

 

Контактна інформація

Адреса: 03680, Україна, Київ,
вул. Солом'янська 7, ДУТ, каб. 305

Тел.: (+38044) 249-25-51,
(+38044) 248-85-97
Факс: (+38044) 248-85-97

Учений секретар:
Тяжина Анжела Миколаївна

Переглядів: 28 359