XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Вчена рада

Склад вченої ради

Основні положення, структура та організація роботи
Нормативні документи
Контактна інформація
Рішення Вченої ради

Склад вченої ради

Склад Вченої ради Державного університету телекомунікацій

(відповідно до наказів  по Державному університету телекомунікацій від: 11.10.2018 р. №.462, від 29.11.2018 № 563, від 12.12.2018 р. №.589, від 28.01.2019 № 33, від 04.02.2019 № 58, від 03.04.2019 № 174, від 08.04.2019 № 178, від 27.05.2019 № 242, від 03.06.2019 № 268, від 18.06.2019 № 296, від 02.09.2019 № 377, від 30.09.2019 № 428, від 21.10.2019 № 480, від 28.10.2019 № 491, від 17.02.2020 № 41, від 24.02.2020 № 48, від 24.06.2020 № 140, від 28.08.2020 № 184, від 08.09.2020 № 194, від 21.09.2020 № 205, від 15.12.2020 № 248, від 15.12.2020 № 249,  від 12.01.2021 № 9, від 01.02.2021 № 32, від 15.02.2021 № 47, від 22.02.2021 № 52 від 09.03.2021 № 62, від 16.03.2021 № 59-к, від 16.03.2021 № 60-к, від 12.04.2021 № 83, від 26.04.2021 № 89, від 05.05.2021 № 95-к, від 07.05.2021 № 96, від 17.05.2021 № 103, від 17.06.2021 № 118, від 28.07.2021 № 134, від 30.08.2021 №144, від 02.09.2021 №153, 11.10.2021 №171, від 1.11.2021 №182,  від 06.12.2021№199, від 24.01.2022 №11)

1

ТОЛУБКО Володимир Борисович.

Ректор Університету, д.т.н., професор – голова Вченої ради

2

БЕРКМАН Любов Наумівна

Проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор, заступник голови Вченої ради

3

ОЛЬХОВАЯ Ірина Олексанрівна

Проректор з навчальної роботи, к.е.н.

4

СТРЕЛЬНІКОВА Світлана Юріївна

Проректор з навчально-виховної, фінансово-економічної роботи та соціальних питань, к.е.н.

5

САЛО Анатолій Якович

Проректор з навчально-виховної та адміністративно-господарської роботи, к.істор.н.

6

ОЛЬХОВОЙ Ігор Олександрович

Проректор з міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами, к.н., доцент

7

БАРАБАШ-ЗВОЛЬ Ілона Миколаївна

Учений секретар Державного університету телекомунікацій

8

КРАВЧЕНКО Владислав Ігорович

Директор ННІ телекомунікацій, к.т.н., доцент

9

ГОЛУБЕНКО Олександр Іванович

Заступник директора ННІ телекомунікацій, к.т.н.

10

ЗАЇКА Віктор Федорович

Завідувач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., професор

11

ВЛАСОВ Олександр Миколайович

Професор кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., професор

12

ВАРФОЛОМЕЄВА Оксана Григорівна

Доцент кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н., доцент

13

РУДЕНКО Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій, к.т.н.

14

ЗОЛОТУХІНА Оксана Анатоліївна

Завідувач кафедри Системного аналізу, к.т.н., доцент

15

ГУСЄВА Ольга Юріївна

Завідувач кафедри Економіки, д.е.н., професор

16

ЗАХАРЖЕВСЬКА Аліна Анатоліївна

Завідувач кафедри Іноземних мов

17

БОНДАРЧУК Андрій Петрович

Директор Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, д.т.н., професор

18

ТЯЖИНА Анжеліка Михайлівна

Заступник директора Навчально-наукового інституту інформаційних технологій

19

ВИШНІВСЬКИЙ Віктор Вікторович.

Завідувач кафедри Комп’ютерних наук, д.т.н., професор

20

КАТКОВ Юрій Ігорович

Доцент кафедри Комп’ютерних наук, к.т.н., доцент

21

СЄРИХ Сергій Олександрович

Доцент кафедри Комп’ютерних наук, к.т.н., доцент

22

ЗІНЧЕНКО Ольга Валеріївна

Завідувач кафедри Штучного інтелекту, к.т.н., доцент

23

СТОРЧАК Каміла Павлівна

Завідувач кафедри Інформаційних систем та технологій, д.т.н., професор

24

ТКАЛЕНКО Оксана Миколаївна

Доцент кафедри Інформаційних систем та технологій, к.т.н., доцент

25

ТКАЧЕНКО Ольга Михайлівна

Завідувач кафедри Комп’ютерної інженерії, д.т.н., професор.

26

БОРИСЕНКО Ірина Ігорівна

Доцент кафедри Комп’ютерної інженерії, к.т.н.

27

НЕГОДЕНКО Олена Василівна

Завідувач кафедри Інженерії програмного забезпечення, к.т.н., доцент

28

ЗАМРІЙ Ірина Вікторівна

 

Завідувач кафедри Вищої математики, к.ф-м.н., доцент.

29

СТЕЖКО Світлана Орестівна

Завідувач кафедри Української мови, к.філол.н., доцент

30

САВЧЕНКО Віталій Анатолійович

Директор Навчально-наукового інституту захисту інформації, д.т.н., професор

31

БЄЛЯЄВ Дмитро Васильович

Заступник директора Навчально-наукового інституту захисту інформації

32

ГАЙДУР Галина Іванівна

Завідувач кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, д.т.н., професор

33

ШУКЛІН Герман Вікторович

Завідувач кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту, к.т.н., доцент

34

КОТЕНКО Андрій Миколайович

Доцент кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту, к.т.н., доцент

35

ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна

Завідувач кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою, д.е.н., професор

36

СИДОРЕНКО Тетяна Михайлівна

Завідуюча кафедри документознавства та інформаційної діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва,  Кандидат філол. наук, доцент

37

КОВАЛЬ Олександр Васильович

Завідувач кафедри Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

38

ГУДЗЬ Олена Євгенівна

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, д.е.н., професор

39

ВАЩЕНКО Олександр Петрович

Заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, д.т.н., професор

40

СОРОКА Анна Михайлівна

Завідувач кафедри Менеджменту, к.е.н.

41

СТЕЦЮК Петро Антонович

Професор кафедри Менеджменту, д.е.н., професор

42

ВИНОГРАДОВА Олена Володимирівна

Завідувач кафедри Маркетингу, д.е.н., професор

43

ГОРДІЄНКО Тетяна Богданівна

Завідувач кафедри системного аналізу Навчально-наукового інституту телекомунікацій, д.т.н., професор

44

ПЕТЬКУН Світлана Михайлівна

Завідувач кафедри Документознавства та інформаційної  діяльності, к.філ.н., доцент

45

КЛИМЕНКО Олена Юріївна

Завідувач кафедри Соціології, д.соціол.н., професор

46

АНДРЕЄВА  Наталія Олексіївна

Завідувач кафедри Фізики Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, к.т.н., доцент

47

КОРСАКОВ Дмитро Олексійович

Директор Харківського коледжу ДУТ, к.е.н.

48

ДРОБИК Олександр Васильович

Директор Наукового центру, к.т.н., професор

49

ЛАЗОРЕНКО Людмила Михайлівна

Завідувач відділу організації проведення підготовки та атестації аспірантів та докторантів НЦ

50

ВЛАСЕНКО Вадим Олександрович

Директор Навчально-методичного центру, к.т.н.

 

51

СРІБНА Ірина Миколаївна

Начальник навчально-методичного відділу освітньої діяльності Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Навчально-методичного центру, к.т.н., доцент

52

РОМАЩЕНКО Ольга Сергіївна

завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва; к. е. н.

53

ГОРПИНИЧ Ольга Валеріївна

Начальник навчально-методичного відділу освітньої діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Навчально-методичного центру, к.філос.н., доцент

 

 

54

САЗОНОВ Олег Олександрович

Директор Організаційно-методичного центру новітніх технологій навчання

 

 

55

ДЕНИСЕНКО Наталія Олександрівна

Головний бухгалтер

56

ПЛЕВАКО Наталія Олегівна.

Заступник головного бухгалтера, к.е.н.

57

ЛЬВОВСЬКИЙ Сергій Миколайович

Начальник відділу кадрів

58

НАДТОЧІЙ Алла Василівна

Заступник начальника відділу кадрів

59

ТИЩЕНКО Ілля Іванович

Директор Редакційно-видавничого центру

60

ПОЛОНСЬКА Наталія Юріївна

Начальник відділу внутрішнього контролю і аудиту.

61

НЕДУГА Л.В.

Начальник юридичного відділу (декретна відпустка)

62

СКУЙБІДА Юрій Олександрович

Начальник відділу по забезпеченню студентів житлом

63

ЛЕВЧЕНКО Наталія Миколаївна

Начальник відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації

64

ДМИТРЕНКО Володимир Віталійович

Начальник інформаційно-обчислювального відділу, к.т.н.

65

ІЩЕНКО Наталія Дмитрівна

Завідувач бібліотеки

66

ГОРДІЙЧУК Наталія Вікторівна

Начальник відділу з питань соціальних та навчальних проблем студентів

67

ДУЖИК Світлана Володимирівна

Начальник планово-фінансового відділу

68

ІПАТОВ Гліб Геннадійович

Студент, Голова Студентської ради Університету

69

РОДІОНОВ Єгор Олександрович

Заступник голови студентської ради Державного університету телекомунікацій

70

БРАСЛАВСЬКИЙ Владислав Вікторович

Студент, Голова студентської ради  Навчально-наукового інституту телекомунікацій

71

НЕДЗЕЛЬСЬКА Вікторія Русланівна

Студентка,  Голова студентської ради Навчально-наукового інституту інформаційних технологій 

72

РАУС Кирило Ігорович

Студент, голова студентської ради Навчально-наукового інституту захисту інформації

73

ШАБАШ Ірина Вікторівна

Студентка, член студентської ради Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

74

КОРНІЄНКО Каріна Євгеніївна

Голова культурно-масового відділу студентської ради Державного університету телекомунікацій

 

Контактна інформація

Адреса: 03680, Україна, Київ,
вул. Солом'янська 7, ДУТ, каб. 305

Тел.: (+38044) 249-25-51,
(+38044) 248-85-97
Факс: (+38044) 248-85-97

Учений секретар:
Барабаш-Зволь 
Ілона Миколаївна

Переглядів: 26 908