XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Наукова діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Інноваційний зміст навчання
Методична робота
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Партнери кафедри
Відгуки
Підготовка фахівців
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Публічне обговорення освітньо-професійних програм

Наукова діяльність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "172 - Електронні комунікації та радіотехніка" кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Telegram: (068) 219-50-50

Основні здобутки кафедри. НПП кафедри МВТ приймають активну участь у підготовці кандидатів та докторів наук з відповідних спеціальностей. Завдяки цьому захистили докторські дисертації Отрох С.І., Недашківський О.Л. і Макаренко А.О. Та отримали наукову ступінь кандидата технічних наук Кравченко В.І. і Дакова Л.В.

Завдяки плідній співпраці з компаніями-партнерами на кафедрі МВТ розміщено телекомунікаційне обладнання останнього покоління ZTE, ERICSSON, NOKIA.

Не так давно кафедра МВТ уклала договір з компанією HIKVISION, яка також як викладачі кафедри зацікавлена ​​у формуванні молодих і відповідальних фахівців в галузі телекомунікацій та систем цифрового телебачення. Керівництво компанії позитивно оцінило лабораторні та практичні заняття, які викладачі підготували для навчання студентів, і в зв'язку з цим кафедрі було надано відповідне обладнання під тематику підготовлених інноваційних методичних матеріалів.

Колектив кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій, поряд з плідною та успішною навчально–методичною роботою, веде активну наукову роботу, результати якої публікуються у загальногалузевому науково-виробничому журналі “Зв'язок”, наукових журналах «Телекомунікаційні та інформаційні технології» і “Сучасний захист інформації”, в збірниках наукових праць Національного авіаційного університету “Захист інформації”, Вісника Національного університету «Львівська політехніка» серія: Радіоелектроніка та телекомунікації».

Активну участь у підготовці науково-педагогічних кадрів приймають зав. кафедри Руденко Н.В., професор Макаренко А.О. та доцент Пархоменко В.Л. Випускники аспірантури мають змогу захищати дисертації у спеціалізованих радах Університету. Наукова робота на кафедрі спрямована на проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, впровадження в навчальний процес результатів досліджень та створення на їх базі сучасних освітніх технологій, забезпечення системних зв’язків при вивченні навчальних дисциплін різних освітніх рівнів. Основні напрямки досліджень за спеціалізацією «Мобільні телекомунікацій та системи цифрового телебачення»:

1. Проведення досліджень по вдосконаленню методів оптимального прийому багатопозиційних сигналів в мобільних системах LTE:

 • дослідження алгоритмів оптимального когерентного прийому багатопозиційних АФМ сигналів в системах OFDM;
 • синтез універсальних алгоритмів оптимального автокореляційного прийому багатопозиційних сигналів із фазорізницевою модуляцією (ФРМ) високих порядків;
 • розробка методики розрахунку завадостійкості синтезованого алгоритму для конкретних систем сигналів;

Наукові дослідження дають можливість вирішити одну із задач підвищення ефективності багаточастотної передачі інформації за допомогою високошвидкісних радіопристроїв з ортогональними груповими сигналами.

2. Підвищення ефективності використання радіосигналів з розширеним спектром в системах переданих даних:

 • розробка методу розширення спектру для формування радіосигналу з великою базою на основі трипозиційної частотної модуляції з безперервною фазою з оптимізацією кореляційно-спектральних характеристик;
 • розробка методу оптимізації характеристик радіосигналу з розширеним спектром, що враховує необхідність підвищення прямокутності спектральної щільності потужності і збереження виграшу обробки сигналу.

3. Дослідження методів підвищення ефективності функціонування мереж цифрового радіозв’язку нового покоління по багатопроменевим каналам:

 • Дослідження проблемних аспектів щодо впровадження систем рухомого радіозв’язку нового покоління та шляхи їх вирішення, а також виявлення та аналіз найбільш значущих факторів, що впливають на побудову та процес функціонування таких мереж під час модернізації з урахуванням їх можливої кореляції.
 • Розробити адекватні імовірні моделі, які описують особливості функціонування високошвидкісних мереж рухомого радіозв’язку нового покоління з ортогональними піднесучими по багатопроменевим каналам, і на основі їх дослідити статистичні характеристики радіоканалів із завмираннями.
 • Розробити методику оцінки завадостійкості режимів роботи систем радіозв’язку з ортогональними піднесучими та провести порівняльний аналіз ефективності сучасних практичних алгоритмів при адаптивному відключенні піднесучих OFDM-системи.

На кафедрі ведуться наступні пошукові ініціативні науково-дослідні роботи, які мають номера державної реєстрації УкрІНТЕІ:

 1. Система широкосмугового радіодоступу на базі вітчизняних розробок.
 2. Дослідження каналу радіозв’язку в нижній частині терагерцового діапазону при швидкості передачі більше 1 Гбіт/с.
 3. Бездротова система передачі даних в НВЧ діапазоні.
 4. Статистична оцінка електромагнітної сумісності мереж бездротового зв’язку нового покоління.
 5. Дослідження властивостей кільцевих кодів для підвищення завадостійкості каналів мереж мобільного зв’язку стандарту LTE.
 6. Забезпечення ЕМС працюючих у групі РЕЗ в умовах динамічно-змінної ЕМО.

Протягом 2016-2017 рр. колектив кафедри МВТ активно проводить наукові дослідження за проектом наукових досліджень МОН України, який фінансується з державного бюджету, під назвою «Розробка функціональних модулів радіочастотних трактів системи мультимедійного радіодоступу на основі діелектричних інтегральних схем діапазону частот 160-180 ГГЦ».

В травні 2017 р. колектив кафедри підготовив та подав на розгляд відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» проект наукових досліджень під назвою: «Радіолокаційна станція спостереження для одночасного далекого і близького моніторингу». Сучасні радіолокатори огляду льотного поля в Україні мають низьку точність у визначенні кутових координат цілей з огляду на їх протяжності, а також впливу потужних перевідбиттів від місцевих предметів і поверхні земля. Це є одним з найважливіших обмежень інтенсивності руху наземних транспортних засобів в зоні аеродрому, а, отже, і інтенсивності руху повітряних суден. Створення сімейства сучасних радарів, які можуть також виявляти та відстежувати живу силу супротивника, наземні транспортні засоби, морські судна та низько літаючих повітряних об’єктів, незалежно від часу доби і погодних умов (можливе застосування: військові сили, охорона кордонів, прибережних зон та акваторій, пости митниці, охорона об’єктів критичної інфраструктури). Невелика потужність в широкому діапазоні ускладнює його виявлення. Легко інтегрується в сучасну інформаційну розподілену систему. Тому розробка методичного апарату обґрунтування основних принципів побудови та параметрів радарів, що працюють в новому більш інформаційному терагерцевому діапазоні радіохвиль, використовуваних на охоронних територіях в умовах поганої оптичної видимості, є актуальною задачею.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (068) 219-50-50 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 136
тел. (044) 249-25-04

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 778