XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Науково-практична конференція «Системний аналіз в бізнесі та управлінні»

Вимоги до оформлення тез

Загальна інформація
Дата проведення

Вимоги до оформлення тез

Обсяг тез: 1-2 сторінки А4.

Мова: українська або англійська.

Назва файлу: Прізвище_Ініціали_Секція_№.docx (або doc). Вказується тільки ПІП 1-го автора.

Параметри тексту: Текст оформлюється відповідно до шаблону, наведеному у файлі.

Шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1; усі поля – по 2 см; орієнтація – книжкова; сторінки – без нумерації; не використовувати переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання.

Структура тез:

Назва тез доповіді – до 10 слів, стиль шрифту – кегль 14; жирний (Bold), всі прописні; без абзацного відступу; вирівнювання – по центру; відбивки зверху і знизу – 12 пт.

Інформація про автора (співавторів):

  • ПІП (стиль шрифту – кегль 11; жирний курсив Bold Italic), науковий статус автора (д.т.н., к.т.н., аспірант, студент), посада та місце роботи (підрозділ, навчальний заклад, установа): стиль шрифту – кегль 11; курсив (Italic); без абзацного відступу; вирівнювання – по центру; відбивки зверху і знизу – 0 пт;
  • після останнього автора додається пустий рядок.

Основний текст: відступ 1-го рядка абзацу – 1,25 см; вирівнювання – по ширині; відбивки зверху і знизу – 0 пт.

Вміст основного тексту:

  • постановка задачі та її актуальність;
  • мета дослідження;
  • результати дослідження;
  • висновки та перспективи.

Список посилань: назва “Список посилань” стиль шрифту – жирний (Bold); кегль 12; без абзацного відступу; вирівнювання – по центру; відбивки зверху і знизу – 12 пт; список посилань (до 4 джерел): нумерований список; вирівнювання – по ширині; виступ 1-го абзацу – 0,63 см; відбивки зверху і знизу – 0 пт.

Науково-практична конференція «Системний аналіз в бізнесі та управлінні»

Дата проведення

17 квітня 2020 року

Переглядів: 1 490