XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Системного аналізу

Практика

Інформація про спеціальність
Історія кафедри
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Освітні програми
Бібліотека
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Інноваційний зміст навчання за спеціальностю 124 Системний аналіз
Дипломування
Дистанційне навчання
Вакансії кафедри системного аналізу

Практика

Підвищення якості  підготовки фахівців з системного аналізу досягається за рахунок практичного освоєння навчального матеріалу та закріплення зв’язків з підприємствами.

Практики є однією із основних форм організації навчального процесу, яка забезпечує єдиний, комплексний підхід до організації підготовки, системності, безперервності та спадкоємності навчання студентів, тобто спрямована на формування висококваліфікованих фахівців.

Відповідно до навчального плану передбачено наступні види практик:

 • ознайомча практика
 • виробнича практика
 • переддипломна практика

 

ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА

Практика базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін гуманітарного, соціального та економічного, а також професійного, математичного та природничого спрямування. Придбані знання використовуються у навчальній діяльності і на виробничій практиці з професійної підготовки. Практичні роботи, що виконуються під час проходження студентами ознайомчої практики, спираються на знання, отримані у ході вивчення дисциплін:

 • «Групова динаміка та комунікації»,
 • «Застосування ІТЗ»,
 • «Логіка та алгоритми обробки даних»,
 • «Математичні основи комп'ютерної техніки»,
 • «Пакети прикладних програм системного аналізу»,
 • «Основи системного аналізу»,
 • «Комп'ютерна обробка зображень та мультимедіа»
 • та ін.

Знання та вміння, отримані під час проходження ознайомчої практики, сприяють загальному розвитку майбутнього бакалавра в області системного аналізу, розширюючи його знання і вміння практичного застосування навчальних дисциплін, а також дадуть можливість кваліфіковано брати участь у розробці, впровадженні та розвитку різноманітних систем.

 Навчальна програма з ознайомчої практики.

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Виробнича практика проводиться у реальній виробничій обстановці і має своєю метою ознайомлення із змістом інформації, що використовується у організації (відділі), де проходить практика, отримати досвід роботи в колективі.

Студент:

 • повинен ознайомитися з головними організаційними та технологічними процесами на підприємстві (в відділі);
 • повинен ознайомитися з наявним програмним забезпеченням (інформаційними системами, базами даних тощо), яке використовується на підприємстві (в відділі) та іншими видами забезпечення, які впливають на діяльність підприємства;
 • може приймати участь у проектуванні, розробці, впровадженні окремих системних рішень із використанням інформаційних технологій.

Під час практики студент повинен продемонструвати здатність комплексного бачення діяльності, що призводить до успішного управління проектами та системами, розуміння та здатність до визначення критичних для системи процесів.

 Навчальна програма з виробничої практики.

 Тимчасовий порядок проведення та захисту виробничої практики студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» (діє тільки під час карантину)

 

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Мета переддипломної практики: збір матеріалів для  розробки і обґрунтування рішень кваліфікаційної роботи; закріплення, розширення та практичне використання теоретичних основ навчальних дисциплін з аналізу, проектування та розробки інформаційних систем різного призначення; закріплення досвіду  роботи в колективі, набуття студентами професійного досвіду та підготовка до самостійної роботи.

Зміст переддипломної практики:

 • аналіз та загальний опис характеристик підприємства;
 • вивчення технологій, що використовуються для обробки інформації та організації управління обраного виду діяльності підприємства;
 • набуття практичних навиків в умовах роботи інформаційних та інфокомунікаційних технологій, що використовуються на підприємстві;
 • ознайомлення з робочими інструкціями, документами, що регламентують послідовність використання різноманітних засобів, в тому числі, комп’ютерної техніки та інформаційних систем, у виробничих процесах та процесах управління;
 • збір матеріалів для рішення завдання, що розв’язується у кваліфікаційної роботі бакалавра.

Матеріали, отримані студентом під час виконання індивідуального завдання обов’язково (!) повинні в подальшому бути використані при виконанні кваліфікаційної роботи. Крім того, результати практики можуть бути використані для підготовки доповіді, статті або для інших цілей по узгодженню з кафедрою та підприємством – базою практики.

 Навчальна програма з переддипломної практики

 Приклад індивідуального завдання на переддипломну практику

 Тимчасовий порядок проведення та захисту переддипломної практики студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» (діє тільки під час карантину)

 Електронний щоденник практики (використовується тільки під час карантину)

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Системного аналізу в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (097) 177-57-43 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7,
каб. 108, 125, 125а
Тел. (044) 249–25–72
E-mail: kafedra_sa@dut.edu.ua
Сторінка у Facebook

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 3 124