XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Фізики

Навчальні дисципліни

Загальна інформація
Викладацький і допоміжний склад
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Навчальна література
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітні компоненти
Дистанційне навчання

Навчальні дисципліни

На кафедрі фізики вивчається дисципліна «Фізика».  Дисципліна викладається на 1-му курсі навчання.

Ключовими задачами кафедри фізики є:

 • Забезпечення направленості навчального процесу на формування знань, навиків, умінь студентів згідно з потребами галузі та ринку.
 • Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедри на основі компетентнісного підходу у відповідності з вимогами МОН України.
 • Видання навчальних посібників, орієнтованих на потреби студентів і робітників сфер телекомунікацій ІТ.
 • Впровадження нових методик при викладанні дисципліни «Фізика», з метою покращення рівня знань студентів.
 • Розробка і впровадження лабораторних робіт з дисципліни «Фізика».
 • Впровадження в практику дистанційного навчання.
 • Підсилення індивідуальної роботи зі студентами шляхом розробки та введення в навчальний план розрахунково-графічних робіт, індивідуальних завдань.
 • Проведення консультацій для студентів.
 • Проведення роботи  «Фізичного гуртка» з метою отримання студентами поглиблених знань з фізики.

Дисципліна «Фізика» відноситься до циклу дисциплін базової професійної і практичної підготовки на освітніх кваліфікаційних рівнях за напрямами:

 • 172 "Телекомунікації та радіотехніка": бакалавр
 • 123 "Комп’ютерна інженерія": бакалавр
 • 125 "Кібербезпека": бакалавр 

ФІЗИКА – базова фундаментальна дисципліна, яка є основою фахової підготовки в усіх напрямах розвитку техніки, в тому числі і в галузі телекомунікацій.

Фізика вивчається на протязі двох семестрів 1-го курсу навчання.

Мета викладання дисципліни «Фізика»:

надання студентам знань щодо:

 • основних фізичних явищ і ідей, фундаментальних понять, законів і теорій класичної та сучасної фізики;
 • методів фізичних досліджень, засобів та способів розв`язання конкретних задач з різних розділів фізики;

формування у студентів:

 • наукового світогляду і сучасного фізичного мислення;
 • навичок активної самостійної навчальної, наукової та практичної діяльності;

формування у студентів наступних умінь:

 • застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних технічних завдань;
 • проводити фізичні експерименти з використанням стандартної вимірювальної апаратури та обробляти результати експериментів;
 • виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності.

Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «Фізика» є базовою для вивчення дисциплін за спеціальностями:

172. «Телекомунікації та радіотехніка»:

 1. Телекомунікаційні мережі
 2. Теорія електричних кіл та сигналів
 3. Основи схемотехніки
 4. Фізика оптичного зв'язку
 5. Бездротові телекомунікаційні мережі
 6. Налаштування до роботи супутникового телебачення
 7. Телекомунікаційні та інформаційні мережі

123. «Комп’ютерна інженерія»:

 1. Апаратні та програмні засоби комп'ютерної інженерії
 2. Налаштування до роботи супутникового телебачення

125. «Кібербезпека»

 1. Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах
 2. Апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії
 3. Налаштування до роботи супутникового телебачення

Інноваційний зміст навчання

На кафедрі фізики впроваджується  інноваційний  зміст навчання, що означає - викладачі навчають студентів тому, що  потрібно і як потрібно теоретично і практично.

Теоретична підготовка студентів по дисциплінам, які викладає  кафедра здійснюється на основі сучасного розвитку науки фізики, передових інформаційних технологій навчання у відповідності з компетенцією випускника університету за обраною спеціальністю.  Лекції подаються у вигляді презентацій з використанням технічних засобів навчання (комп’ютер, проектор, тощо), а також  з використанням Інтернет-ресурсу.

Практична підготовка студентів  проводиться з  використанням  навчально-матеріальної бази кафедри фізики.

Практична частина навчання з дисципліни «Фізика» складає 50% від загальної кількості годин, відведених за Навчальною програмою.

Якісна освіта з дисципліни кафедри фізики є фундаментальною складовою професійної компетентності інженера, який повинен володіти методами фізичного моделювання, кількісного і якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування.

Основним напрямом роботи кафедри фізики є підвищення якості освіти з дисципліни «Фізика», що формує наукове мислення, спрямоване на вирішення творчих професійних задач і дає можливість випускнику університету адаптуватися до швидкої зміни соціально-економічних умов та інформаційного простору.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись




Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 505
тeл. +38 
(044)249-25-95
каб. 513, 514 тел. 249-92-17

fizika@duikt.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит
Переглядів: 11 430