XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Видавнича діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Підготовка магістрів
Методична робота
Наукова діяльність
Матеріальна база
Робота із студентами
Партнери кафедри
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Відгуки про кафедру

Видавнича діяльність

Всі значні видання підручників та монографій кафедри пов'язані з ім'ям В.К. Стеклова і Л.Н. Беркман. Для студентів вищих навчальних закладів України за напрямом "Телекомунікації" випущені видавництвом "Техніка" підручники:

 • "Телекомунікаційні мережі", 2001р.; "Управління телекомунікаційними мережами зв'язку", 2001р.; "Проектування телекомунікаційних мереж", 2002р.; "Транспортные сети и системы электросвязи". “Системы, мультиплексирования", 2003р.; "Поштовий зв'язок", 2003р., "Оптимізація та моделювання пристроїв і систем зв'яку", 2004р.; "Нові інформаційні технології: Транспортні мережі телекомунікацій", 2004р.; "Сучасні системи управління в телекомунікаціях", 2005р., "Теорія електричного зв'язку", 2006р.
 • Кривуца В.Г. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Скляренко С.М. та інші. Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій – Підручник для ВНЗ. 2007 р.
 • Кривуца В.Г. та інші Система управління сучасними телекомунікаційними мережами/ Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Остапенко І.А., Поповський В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О. 2009 р.
 • Програма «Основи інфокомунікацій» для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи інфокомунікацій» Кривуца В.Г., Беркман Л. Н., 2011 р.
 • Основи інфокомунікацій: Навчальний посібник для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів/ В.Г.Кривуца, Л.Н. Беркман В.В. Лапінський за редакцією В.Г. Кривуци.- К.: 2011 р.

ПВС кафедри багато працює над виданням посібників для лекційних та лабораторних занять на паперовому і електронному носіях, що значно спрощує доступ інформації для студентів (д.т.н.,проф. Семенко А.І., к.т.н.,проф. Бондаренко В.Г., д.т.н., доц. Власов О.М., доц. Єремеєв Ю.І. та інші.). Викладачі кафедри постійно поповнюють матеріали в електронній бібліотеці університету.

Викладачі кафедри активно беруть участь у конференціях та написанні наукових публікацій у науково-метричих і фахових виданнях.

К.О.Мешковський В.Г.Бондаренко М.О.Біла А.О.Чупенко І.П. Павелко: СИНХРОННІ ЦИФРОВІ МЕРЕЖІ СЦІ.ТЕХНОЛОГІЇ І СТРУКТУРА WDM СИСТЕМИ

Навчальний посібник присвячується пам’яті К.О.Мешковського, доктора технічних наук, професора, завідуючого кафедрою ІПК Московського технічного університету зв’язку та інформатики, який багато років керував розвитком первинної мережі СРСР, як замісник начальника ЦНДІЗ.

Електрона версія підручника:

СИНХРОННІ ЦИФРОВІ МЕРЕЖІ СЦІ.ТЕХНОЛОГІЇ І СТРУКТУРА WDM СИСТЕМИ.
Вступ.
Зміст
Книга
Додаток 1
Додаток 2

 

 • Єремеєв Ю.І., Ткаченко О.М. Дослідження і аналіз середнього часу затримки пакетів з неоднорідним трафіком // Вісник ДУІКТ -2010.-Том 8 (2) - С.159 -163.
 • Власов О.М., Бондаренко О.В. Обмеження при створенні солітонних ліній зв’язку.// Вісник ДУІКТ -2011.-Том 9 (4) - С.331 -334.
 • Семенко А.І., Макаренко А.О. Підвищення завадостійкості телекомунікаційних систем на основі електричних мереж шляхом компенсації зовнішніх завад. // Вісник ДУІКТ -2011.-Том 9 (1) - С.35 -39.
 • Власов О.М., Лобанов І.М., Бондаренко О.В. Використання ефектів нелінійного двопроменевого заломлення у волоконних світловодах. // Вісник ДУІКТ -2011.-Том 9 (1) – С. 68 -71.
 • Отрох С.І.. Стец О.С., Жданенко О.В. Основні тенденції розвитку мереж доступу на базі радіотехнологій. // Вісник ДУІКТ -2012.-Том 10 (1) – С. 59 -63.
 • Варфоломеева О.Г.. Лисковский И.О. О некоторых вопросах анализа и синтеза системы управления телекоммуникациями. // Вісник ДУІКТ -2012.-Том10 (1) – С. 64 -67.
 • Григорович В.В.. Мєшков С.І., Чумак О.І. До питання оцінки ефективності функціонування інфокомунікаційних мереж. // Вісник ДУІКТ -2012.-Том 10 (1) – С. 68 -72
 • Антонюк М.И.. Савенко Е.С. Основные аспекты QoS. // Зв’язок 2010 №1- С.6-8.
 • Власов О.М., Шпак В.М. Розширення спектра сигнального випромінювання під впливом фазової крос-модуляції. // Зв’язок 2010 №1- С.33-35.
 • Бондаренко В.Г., Біла М.О., Павелко І.П., Фомкіна Т.В. Проблеми оптимізації розвитку мереж зв’язку. . // Зв’язок 2010 № 1- С.45-50.
 • Власов О.М., Лобанов І.М. Утворення солі тонного режиму поширення оптичних імпульсів у волоконних світловодах. // Зв’язок 2010 № 2- С.43-46
 • Варфоломеєва О.Г., Ільїн О.О. Застосування методики експертних оцінок для побудови оптимальної системи управління інфокомунікаційними мережами. // Зв’язок 2010 № 2- С. 18-23.
 • Семенко А.И., Царипа Д.О. LTE-технология завтрашнего дня. // Зв’язок 2010 № 4- С. 24-28.
 • Беркман Л.Н., колобов с.о., Григорович В.В.. Колченко В.О. До питання відновлення інфокомунікаційної мережі в надзвичайних ситуаціях. // Зв’язок 2011 № 1- С. 16-17.
 • Власов О.М., Бондаренко О.В., Лобанова І.М., Німцович М.М. Особливості побудови солі тонних ліній із дисперсійним управлінням. // Зв’язок 2011 № 1- С. 43-45.
 • Бондаренко В.Г, Павелко І.П. Кодування мовних сигналів. // Зв’язок 2011 № 1- С. 50-53.
 • Гринкевич Г.О. Підвищення енергетичного виграшу за рахунок спільної демодуляції-декодувня в системахCDMA 2000. // Зв’язок 2011 № 2- С. 22-24.
 • Власов О.М., Лобанова І.М. Поширення дисперсійно- керованих солітонів у волоконних трактах оптичних систем передавання. // Зв’язок 2011 № 2- С. 37-39.
 • Власов О.М., Бондаренко О.В., Омецинська Н.В. Підвищення пропускної здатності волоконно-оптичних лінійних трактів на одномодових світло діодах. // Зв’язок2011 № 3- С. 25-28.
 • Лісковский І.О., Варфоломеєва О.Г. Модель узагальненого синтезу мережі управління інфокомунікаціями. Управління при відказах. // Зв’язок 2011 № 3- С. 29-30.
 • Ткаченко О.М., Єремеєв Ю.І. До питання про вимірюванняя навантаження та показників якості конвергентних мереж. // Зв’язок 2011 № 3- С. 42-43.
 • Каневский В.И., Трубин А.А. Численные методы рассчета внутренних задач электродинамики структур с диэлектрическими резонаторами.(Часть ІІ). // Зв’язок 2011 № 3- С. 44-47.
 • Власов О.М., Омецинська Н.В., Сергієнко І.О. Дисперсія полярізованої моди у волоконно –оптичних лініях зв’язку. // Зв’язок 2011 № 4- С. 15-22.
 • Семенко А.І., Бокла Н.І. Метод двократного зменшення необхідної смуги пропускання каналу зв’язку в телекомунікаційній системі з кодовим розподіленням каналів. // Зв’язок 2011 № 4- С. 23-25.
 • Каневский В.И., Трубин А.А. Численные методы моделирования условий излучения при расcчете диэлектрических резонаторов в открытом пространстве. . // Зв’язок 2011 № 4- С.68-71.

Навчальні посібники і методичні матеріали, які були надруковані в 2019 р. видавництвом ДУТ

 1. Тарбаєв С.І., Домрачева К.О.  «Проектування інфокомунікаційних мереж». Начальний посібник.
 2. Антонюк М.І., Лавринець К.Г.   «Цифрові системи передачі». Конспект лекцій.
 3. Куклов В.М., Миронов Д.В., Ткаченко О.М.  «Introduction into Junos OS devices configuration». Начальний посібник.
 4. Заїка В.Ф., Миронов Д.В., Ткаченко О.М.  «Методи оптимізації систем та мереж телекомунікацій». Українською мовою. Начальний посібник.
 5. Варфоломеєва О.Г., Домрачева К.О., Заїка В.Ф. «Телекомунікаційні системи та мережі наступного покоління». Начальний посібник.
 6. Варфоломеєва О.Г., Перепелиця Н.Л. Збірник методичних матеріалів по проведенню практичних і лабораторних занять з дисципліни «Телекомунікаційні системи та мережі наступного покоління».
 7. Варфоломеєва О.Г., Перепелиця Н.Л., Романов А.О. Збірник методичних матеріалів по проведенню лабораторних занять з дисципліни «Теорія передачі сигналів в інфокомунікаційних мережах».

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Телекомунікаційних систем та мереж в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (063) 485-24-06 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 208
Тел. (044)249-25-83
E-mail: tsm.dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 12 613