XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Соціології

Загальна інформація

Викладацький склад
Наукова діяльність
Бібліотека
Новини та подіі
Контактна інформація
Партнери кафедри
Дистанційне навчання
Працевлаштування випускників
Освітньо-професійні програми

Загальна інформація

ЗАПРОШУЄМО ЗДОБУТИ ВИЩУ ОСВІТУ ЗА ПРЕСТИЖНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 054 «СОЦІОЛОГІЯ»

Кафедра Соціології пропонує спектр освітніх послуг відповідно до стандартів вищої освіти України в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», зокрема здійснює підготовку фахівців спеціальності 054 «Соціологія» за двома освітніми рівнями: «бакалавр», «магістр» та освітньо-науковим рівнем «доктор філософії», здатних розробляти, організовувати і проводити соціологічні дослідження, соціальні проекти та інформаційні компанії у бізнесі в умовах динамічного конкурентного середовища.

Соціолог займає ТОП-позицію у рейтингу найбільш затребуваних професій з високою оплатою праці

По завершенню навчання випускники можуть обіймати такі посади:

 • Аналітик статистичного відділу;
 • Викладач соціології;
 • Соціолог аналітик;
 • Соціолог-дослідник;
 • Соціолог-психолог;
 • Спеціаліст з медіапланування
 • Спеціаліст з розвитку персоналу;
 • Організатор виборчих компаній;
 • Організатор масових заходів;
 • Коучер;
 • HR – менеджер;
 • PR – менеджер

СОЦІОЛОГИ ЗАТРЕБУВАНІ У НАСТУПНИХ СФЕРАХ

Державне управління та місцеве самоврядування

ІТ-СФЕРА

 • Формування громадської думки.
 • Надання консалтингових послуг соціально-поведінкового характеру.
 • Зв’язки з громадськістю.
 • Соціальне забезпечення та соціальна допомога.
 • Комунікація.
 • Зв'язки з громадськістю.
 • Участь в переговорному процесі.
 • Моніторинг соціальної сфери.
 • Розв'язання конфліктів.
 • Розробка стратегій залучення клієнтів.
 • Соціометрія.

ПОЛІТИКА

БІЗНЕС

 • Супровід виборчих кампаній.
 • Проведення екзитполів.
 • Стратегічна аналітика.
 • Формування електоральної думки.
 • Дослідження електоральної поведінки.
 • Створення політичної реклами.
 • Підбір персоналу.
 • Управління персоналом.
 • Формування іміджу кампанії.
 • Діагностика соціально-психологічного клімату в колективі.
 • Формування корпоративної культури.

Високий рівень професійної підготовки соціологів та ефективне напрацювання soft-skills починається з першого курсу, оскільки навчання проводиться на високому рівні у співвідношенні 50% і 50% практики.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчальна лабораторія прикладних соціологічних досліджень, оснащена обладнанням останнього покоління та сучасним програмним забезпеченням.

В Україні на рік, в середньому, проводиться до 1000 соціологічних досліджень, тому на ринку праці кваліфіковані фахівці – соціологи є затребуваними майже в усіх галузях – від науково-дослідної та педагогічної роботи до державної служби, маркетингу та реклами.

Професійний соціолог сьогодні затребуваний майже скрізь – від науково-дослідної та педагогічної роботи до державної служби, маркетингу та реклами. Бо представники саме цієї спеціальності працюють з колосальними масивами даних, які дозволяють оцінити стан суспільства та зрозуміти, чого воно хоче, в який бік може піти та яку позицію зайняти. Соціолог-інтелектуал може пройти за ланцюжком – від загальнонаціональних інтересів до того, що хвилює конкретну людину, в конкретний час та в конкретному місті. Це професія є взірцем соціальної дешифровки, оскільки справжні фахівці вміють з суцільного ряду цифр виділити та чітко сформулювати «повідомлення», яке надійшло від звичайних людей до тих, хто намагається вершити їх долі.

КОМПАНІЇ-ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ

 • Учбово-тренінговий центр S.I.O.N.A.S., заснований у 2005 р.

Це інноваційна платформа для навчання, практики, обміну інформацією, менторства з сучасними підходами до навчання. З часу створення центру його експертами було проведено понад 2000 тренінгів та майстер-класів, розроблено унікальні авторські навчальні програми. Експерти центру є співавторами законопроекту щодо запобігання мобінгу та булінгу. Командою «S.I.O.N.A.S.» ініційовано та розроблено авторський курс «Менеджер з фандрейзингу та грантової діяльності».
 

 • Міжнародний центр неформальної освіти, заснований у 2015 р.

Громадська організація, яка займається популяризацією та розвитком неформальної освіти для розкриття і підвищення емоційного, фізичного, інтелектуального, соціального та й духовного потенціалу українців. Пріоритетними напрямками роботи є проведення тренінгів для студентів та викладачів з неформальної освіти, розробка он-лайн платформ, експертна учать у роботі МОН України для формування нормативної бази щодо неформальної освіти та освіти дорослих.
 

Кафедра Соціології співпрацює з компаніями-партнерами за наступними перспективними напрямками:

 • Адаптація програмного забезпечення для проведення соціологічних досліджень.
 • Стратегічне консультування з питань архітектоніки соціальних ігор.
 • Проведення соціологічних досліджень;
 • Організація симпозіумів, міжнародних конференцій, круглих столів та вебінарів;
 • Організація і створення науково-дослідної бази;
 • Проведення практики;
 • Працевлаштування випускників.

Викладачі кафедри та студенти спеціальності 054  «Соціологія» після проходження тренінгів та навчальних курсів отримують сертифікати встановленого зразка

 
 
 

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

У програмі підготовки студентів освітніх рівнів  «бакалавр» та «магістр» спеціальності 054 «Соціологія» враховані професійні компетентності, визначені нашими партнерами, які необхідні для безпроблемного працевлаштування та професійного зростання.

Метою кафедри є підготовка фахівців з соціології, які володіють сучасним соціологічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних задач та практичних проблем соціології.

Зміст навчання складається з: соціальні відносини та взаємодія; особистість, соціальні групи та спільноти; соціальні явища та процеси; соціальні практики; соціальні інститути; культура; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та впливи; соціальні проблеми та конфлікти в соціумі, як на національному, так і глобальному рівнях.

Наші студенти:

 • опановують сучасні мови програмування та ІТ-сервіси в лабораторіях компаній Cisco, Huawei, HP, IBM, Nokia, Pearson VUE, Miratech і отримують міжнародні сертифікати знання програм ОСА та SPSS;
 • проходять практику та стажування у провідних компаніях «Міжнародний центр неформальної освіти» та «S.I.O.N.A.S.»;
 • беруть участь у міжнародних проектах.


 

ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОТЯГОМ УСІХ РОКІВ НАВЧАННЯ

на 1-2 курсі − для студентів-соціологів викладається 3 пари занять на тиждень,

на 3-4 курсах − для студентів-соціологів викладається 2 пари занять на тиждень,

20% навчальних дисциплін з освітніх програм викладається англійською мовою
 

СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

Клименко Олена Юріївна – завідувач кафедри соціології, доктор соціологічних наук, професор.

Освіта: історик, викладач історії, Донецький національний університет (2001 р.).

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук  (2016 р.), дисертація «Особливості інституціоналізації соціального захисту дітей у кризових ситуаціях у сучасному українському суспільстві» за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Вчене звання: професор (2021 р.) отримано по кафедрі економіка підприємств та соціальних технологій.
 

Ятченко Володимир Феодосійович – доктор філософських наук, професор.

Освіта: філософ, доктор філософських наук, викладач філософії й суспільствознавства, Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1972 р.).

Науковий ступінь: доктор філософських наук (2003 р.), дисертація «Метафізичні виміри української дохристиянської міфології» за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.

Вчене звання: професор (2006 р.) отримане по кафедрі політології та соціології.
 

Горпинич Ольга Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент.

Освіта: фізик, викладач фізики, Запорізький державний університет (1992 р.); соціолог, Запорізький державний університет (1995 р.).

Науковий ступінь: кандидат філософських наук (2005 р.), дисертація «Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства», за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та історія філософії.

Вчене звання: доцент (2012 р.) отримано по кафедрі соціології та соціального управління.
 

Москаленко Лариса Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри.

Освіта: історик, викладач історії, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (1998 р.).

Науковий ступінь: кандидат філософських наук (2012), дисертація «Феномен релігійного лідерства на основі іудейських традицій» за спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство.

 

Базова Ірина Вадимівна - магістр з психології.

Освіта: практичний психолог, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко (2019 р.); економіст, Донецький державний університет (2000 р.); інженер - механік, Донецький політехнічний інститут (1985 р.).

 

УМОВИ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 054 «СОЦІОЛОГІЯ» у 2021 р.

Правила прийому до Державного університету телекомунікацій у 2021 році розроблені Приймальною комісією Державного університету телекомунікацій відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України офіційно оприлюднені на веб-сайті Державного університету телекомунікацій.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Освітній рівень «бакалавр»

 • Дена форма – 4 роки,
 • Заочна форма – 5 років

Освітній рівень «магістр»

 • Дена форма – 1,5 роки.

Освітньо-науковий рівень «доктор філософії

 • Дена форма – 4 роки.
   

ВСТУП на освітній рівень «БАКАЛАВР»

 • на 1 курс здійснюється на основі атестату та сертифікатів ЗНО.
 • на 2-3 курси здійснюється на основі диплому молодшого спеціаліста та фахового іспиту з соціології.

ВСТУП на освітній рівень «МАГІСТР» передбачає наявність диплому бакалавра та здійснюється на основі сертифікатів ЗНО з англійської мови і фахового іспиту з соціології.ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ І ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 054 «СОЦІОЛОГІЯ» у 2022 р.
 

Освітній рівень «БАКАЛАВР»

Форма навчання

Денна

Заочна

Контракт

30 місць

30 місць

Вартість навчання

23960 грн. на рік

18700 грн. на рік

 

Освітній рівень «БАКАЛАВР», 
для зарахованих на основі диплома «Молодшого спеціаліста»

Форма навчання

Денна

Заочна

Контракт

10 місць

30 місць

Вартість навчання

18800 грн. на рік

12450 грн. на рік

 

Освітній рівень «МАГІСТР»

Форма навчання

Денна

Заочна

Контракт

30 місць

30 місць

Вартість навчання

28550 грн. на рік

22300 грн. на рік

 

Соціологія - найкраща спеціальність для креативних та амбітних молодих людей, що йдуть в ногу з часом.

Соціолог - це фахівець, який затребуваний в будь-якій галузі, в будь-якій організації чи на будь-якому підприємстві.

Тому, якщо Ви кмітливі, комунікабельні, розумні та креативні - ми розвинемо Ваші творчі якості та навчимо багато чому цікавому і важливому для подальшої самореалізації в житті.

Для досягнення успіху в соціології необхідно не тільки володіти такими внутрішніми якостями як допитливість, обізнаність, винахідливість, комунікабельність, але докласти чимало зусиль і мати велике бажання вчитись. Що б стати успішним на терені соціології досить одного лише прагнення отримати нові знання, проявити себе в чомусь новому, не зупинятися в інтелектуальному розвитку. Отримати знання за фахом, розвинути професійні навички, вміти використовувати можливість саморозвитку та самовдосконалення, зміцнити наявні якості характеру допоможе Вам колектив кафедри Соціології Державного університету телекомунікацій.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса кафедри:
м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 7, кімната 509.

Телефони для довідок:
+38(050) 879-11-40,  +38(044)-249-25-16.

Завідувач кафедри соціології Клименко Олена Юріївна

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Соціології в 2022 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (050) 879-11-40 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2022 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переглядів: 55 814