XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Соціології

Працевлаштування випускників

Загальна інформація
Викладацький склад
Наукова діяльність
Бібліотека
Новини та подіі
Контактна інформація
Партнери кафедри
Дистанційне навчання
Освітньо-професійні програми

Працевлаштування випускників

Працевлаштування випускників соціологів

Соціолог сьогодні – фахівець, який може працювати у будь-якій сфері, у будь-якій галузі, у будь-якій організації: від великої державної компанії чи маркетингового агентства до невеликого start-up'у, від органів державної влади до громадських організацій, які реалізують громадянські ініціативи. Тому всі наші випускники легко знаходять високооплачувану роботу за фахом, до душі і з перспективами кар'єрного зростання. Хтось одразу починає працювати (у тих компаніях-партнерах, куди прийшов ще під час навчання на практику), дехто продовжує освіту за кордоном. Адже соціолог розуміє процеси які відбуваються в суспільстві та розуміється на особливостях взаємодії людей, що займають різні соціальні позиції.

 

Тому соціолог може працювати у таких сферах:

 • в аналітичних соціологічних центрах і консалтингових компаніях;
 • у державних органах влади та місцевому самоврядуванні;
 • в public relations (зв'язках з громадськістю) та рекламі;
 • у кадрових службах по підбору персоналу;
 • у відділах з управління персоналом підприємств;
 • у ЗМІ та видавничому бізнесі;
 • в ІТ промисловості.


Наші партнери-роботодавці завжди наголошують, що освітня програма кафедри Соціології Державного університету телекомунікацій формує найважливіші навички, необхідні сучасному професіоналу:

 • вміння систематизувати та аналізувати інформацію, при цьому соціолог може ставити та вирішувати завдання збору інформації, аналізувати масиви статистичних даних, здійснювати моніторинг поточної ситуації в країні, отримувати візуальну інформацію;
 • глибоке знання новітніх підходів до аналізу різних соціальних процесів, за допомогою отриманих під час навчання знань інструментів та спосіб пояснення сучасних явищ, притаманних інформаційному суспільству;
 • вміння бачити та формулювати соціальні проблеми, що відкриває нові можливості вирішення завдань великих корпорацій та великого бізнесу, які не виявляють економісти, менеджери, психологи;
 • навички проектної роботи, що дозволяє відразу при працевлаштуванні займати позиції керівника колективу, проекту.


Випускник-соціолог – універсальний фахівець, він аналітик, оскільки вміє працювати з різноманітними джерелами інформації, досконало володіє відповідним програмним забезпеченням.


Соціолог може бути організатором і комунікатором, виступаючи посередником між керівництвом підприємств і персоналом.

Фахівці соціологи можуть самостійно вести проекти, керувати співробітниками, розповідати про соціальні проблеми з екрану телевізора або займатися зв'язками із громадськістю в органах влади та місцевого самоврядування.
 

Найуспішніші наші випускники

Демченко Анна

Заступник директора
дослідницької агенції
«Smart Data Service» 

Закінчила освітній рівень «бакалавр», за спеціальністю 054 «СОЦІОЛОГІЯ» у 2021 р., має досвід роботи: більше 5 років у сфері соціологічних досліджень. Зараз опановує освітній рівень «магістр», за своєю спеціальністю на нашій кафедрі.

Отримані знання в стінах нашого університету та досвід роботи у сфері соціологічних досліджень надихнули Анну та її колег до організації своєї власної компанії, яка була заснована у 2020 році та зайняла гідне місце на ринку соціологічних послуг в Україні, на сьогоднішній день вона співпрацює з дослідницькими організаціями світового рівня, такими як «Info Sapiens» та «ImData». Анна отримує гідну заробітну плату, що дозволяє їй подорожувати світом та креативно проводити вільний час.

Життєве кредо: «Оперувати даними – захоплююче, особливо коли знаєш як їх отримати!»

Дослідницька агенція «SMART DATA SERVICE» є кампанією-партнером кафедри Соціології займається проведенням соціологічних досліджень – від телефонних опитувань до виконання соціологічного пошуку «повного циклу» - починаючи з створення анкети, та проведення польового етапу та завершуючи презентацією результатів й аналітичних висновків.

 

Герасимчук Вікторія

Начальник аналітичного відділу
товариства з обмеженою відповідальністю
«NIKO CENTRE KYIV LLC»

Закінчила освітній рівень «магістр», за спеціальністю 054 «СОЦІОЛОГІЯ» у 2019 р., має досвід роботи: більше 5 років у сфері маркетингових досліджень.

Добросовісно навчаючись Вікторія стала справжнім професіоналом в галузі соціології, що дозволило їй побудувати професійну кар’єру та забезпечити своє незалежне фінансове майбутнє!

NIKO CENTRE KYIV LIMITED LIABILITY COMPANY «NIKO CENTRE KYIV LLC» офіційний партнер «Mitsubishi Motors» в Україні

британська компанія займається рекламою та продажом продукції відомої японської корпорації Мітсубісі Моторс. Аналітичний відділ, який очолює наша випускниця займається дослідженням вподобань споживачів та моніторингом ефективності продажів.

Життєве кредо: «Drive your Ambition!».

 

Соціологи – це аналітики та дослідники, які займають престижні та дуже перспективні позиції в сучасних компаніях, державних органах, великих корпораціях та сфері зав’язків з громадськістю. У спеціальності соціологія знаходять себе люди, які вважають, що не лише розмір заробітної плати, модний офіс та ім'я фірми-роботодавця важливі для їхньої самооцінки. Серед наших студентів та випускників завжди є люди, яких надихає можливість вирішувати реальні соціальні проблеми.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Соціології в 2022 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (050) 879-11-40 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2022 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переглядів: 6 365