XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Системного аналізу

Наукова діяльність

Інформація про спеціальність
Історія кафедри
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Освітні програми
Практика
Бібліотека
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Інноваційний зміст навчання за спеціальностю 124 Системний аналіз
Дипломування
Дистанційне навчання
Вакансії кафедри системного аналізу

Наукова діяльність

У складі кафедри працюють 10 висококваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор наук і 3 кандидати наук.


Науково-дослідні роботи

Кафедра системного аналізу Державного університету телекомунікацій проводить наукові дослідження в галузі системного аналізу спільно із підприємствами бізнес-сектору та науково-дослідницькими установами.

На кафедрі виконуються НДР:

 • "Застосування прикладного програмування та інформаційних технологій у розв'язанні проблем системного аналізу емпіричних даних" (номер держреєстрації 0117U002720)
 • "Розробка системи підтримки прийняття рішення для управління експлуатацією місцевих лінійно-кабельних споруд телекомунікаційних мереж" (Науковий керівник Ярцев В.П., номер держреєстрації 0117U004441)

Госпдоговірні теми кафедри:

 • “Бізнес-аналіз та обґрунтування ІТ рішень для оптимізації виробничих процесів підприємства” (2021 рік, керівник Золотухіна О.А.)
 • “Оптимізація розміщення труб при перевезенні автомобільним вантажним транспортом ” (2021 рік, керівник Золотухіна О.А.)
 • "Аналіз відповідності функціональних можливостей інформаційної системи odoo потребам підприємств в галузі роздрібної торгівлі лікарськими засобами" (Керівник Шушура О.М.)
 • "Аналіз та специфікація вимог до інформаційної системи контролю витрат пального автомобільним транспортом підприємства" (Керівник Шушура О.М.)
 • "Аналіз програмного забезпечення для розкрою матеріалів" (Керівник Шатохіна Н.К.)

 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Аспіранти:

 • Худік Богдан Олександрович
 • Кузміч Михайло Юрійович

 

Захист наукових робіт за останній період

1. Доцента кафедри Системного аналізу ЗОЛОТУХІНА Оксана Анатоліївна

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – «інформаційні технології». Захист відбувся 06.12.2018 р.

Тема: «Інформаційна технологія контролю витрат ресурсів на основі нечіткої логіки».

Науковий керівник – д.т.н., доцент Шушура Олексій Миколайович.

 

2. Завідувач кафедри Системного аналізу (2017-2019 рр.) ШУШУРА Олексій Миколайович

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – «інформаційні технології». Захист відбувся 08.11.2018 р.

Тема: «Методологічні основи побудови інформаційних технологій для автоматизації управління складними системами на принципах нечіткої логіки».

Науковий консультант – д.т.н., професор Козелков Сергій Вікторович, директор навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації.

 

3. Доцент кафедри Системного аналізу (2017-2018 рр.) ТІТОВА Анастасія Юріївна

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – «інформаційні технології». Захист відбувся 14.09.2017 р.

Тема: «Методи та моделі інформаційної технології для автоматизованих систем переробки діагностичної інформації на основі термограм».

Науковий керівник – д.т.н., доцент Шушура Олексій Миколайович.

 

Наукові гуртки

Проектний практикум
«Основи SQL для аналітиків»

 

Керівник – асистент кафедри Кузміч Михайло Юрійович

 

Ви навчитесь:

 • Створювати складні бази даних
 • Вигружати дані
 • Аналізувати бази даних

 

План гуртка

Практикум
«Фотографії, відео та мультимедіа»

 

Керівник – старший викладач кафедри Холоднюк Сергій Зеновійович

 

Ви навчитесь:

 • Працювати с технічними засобами фото і відео
 • Опануєте сучасну цифрову графіку

 

План гуртка

Проектний практикум
«Розробка чат-ботів»

 

Керівник – асистент кафедри Резник Сергій Юрійович

 

Ви навчитесь:

 • Створювати чат-боти
 • Моделювати
 • Аналізувати БД

 

План гуртка

 

Основні наукові та практичні результати:

 • в рамках науково-дослідної роботи «Застосування прикладного програмування та інформаційних технологій у розв'язанні проблем системного аналізу емпіричних даних» розроблено метод визначення виду та параметрів функцій належності термів лінгвістичних змінних при формалізації характеристик термограм та нечітку модель для підтримки прийняття рішень щодо попереднього діагнозу при аналізі термограм, удосконалено метод автоматизації візуальної обробки термограм;
 • в рамках науково-дослідної роботи кафедри розроблено моделі та методи інформаційної системи підприємства галузі роздрібної торгівлі лікарськими засобами на основі системи управління підприємством ODOO (ТОВ ODOO-Україна, м. Київ);
 • в рамках науково-дослідної роботи кафедри проведено аналіз та специфікацію вимог до інформаційної системи контролю витрат пального автомобільним транспортом підприємства (ПП «Мільйон+», м. Борзна, Чернігівська область);
 • в рамках науково-дослідної роботи кафедри виконано аналіз програмного забезпечення для розкрою матеріалів та запропоновано рішення задачі розкрою матеріалів із використанням генетичних алгоритмів (ТОВ "Меблеве ательє КАРБЕД").

 

В рамках дисертаційних досліджень здобувачів кафедри системного аналізу отримано наступні результати:

 1. Розроблено структуру та програмно-алгоритмічні засоби інформаційної технології для автоматизованих систем переробки діагностичної інформації на основі термограм з високими показниками інформативності засобу діагностики (чутливості, специфічності та точності), що є визначальним у діагностиці на основі термографії. Контрольна перевірка на фактичних даних показала, що використання результатів дослідження дозволяє частково автоматизувати візуальну обробку термограм МЗ та підвищити ефективність їх аналізу, знизивши витрати часу на встановлення попереднього діагнозу. Результати дослідження впроваджені на базі медико-діагностичного центру «МедЕрбіс» м. Київ.
 2. Розроблено структуру та алгоритми інформаційної системи контролю витрат ресурсів, що включає в себе засоби обробки недосконалих даних про характеристики ресурсів та виробничі процеси, в яких використовуються зазначені ресурси, засоби визначення поточного стану ресурсів для подальшого планування заходів з їх управління та формування управляючих рішень щодо контролю витрат ресурсів. Використання результатів роботи дозволяє підвищити точність оцінки витрат ресурсів в умовах недосконалості вхідних даних. Зазначені методи апробовані на підприємстві ПП «Мільйон+» м. Борзна, Чернігівська область.
 3. Досягнуто підвищення якості функціонування складних технічних та організаційних систем завдяки побудові і застосуванню інформаційних технологій для автоматизації переробки інформації та управління, які враховують складну структуру цих систем та обмеження на керуючі змінні на основі нечіткої логіки. Результати дослідження впроваджено в організаціях: в ТОВ «Центр Бізнес Технологій» для моделювання предметних областей та розробки інформаційних систем управління персоналом і ресурсами підприємств, що дало змогу скоротити витрати часу на виконання робіт; у підприємстві “Інститут радіолокаційних технологій” в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах та при створенні радіоелектронних пристроїв інформаційних систем, що забезпечило підвищення якості розпізнавання повітряних об’єктів; для автоматизації управління процесом очищення води ТМ «Первинна», що дозволило покращити якість води; в Аерокосмічному товаристві України для розробки інформаційних технологій з метою вирішення задач управління складними системами з нелінійними обмеженнями, що виникають під час розробки авіаційної та космічної техніки; в ТОВ «Агенція медичної інформації «Архі-мед»» для розробки моделі підтримки прийняття рішень щодо попереднього діагнозу під час термографічного обстеження, що дозволило зменшити витрати часу на виконання робіт.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Системного аналізу в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (097) 177-57-43 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7,
каб. 108, 125, 125а
Тел. (044) 249–25–72
E-mail: kafedra_sa@dut.edu.ua
Сторінка у Facebook

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 13 669