XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Системного аналізу

Видавнича діяльність

Інформація про спеціальність
Історія кафедри
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Наукова діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Освітні програми
Практика
Бібліотека
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Інноваційний зміст навчання за спеціальностю 124 Системний аналіз
Дипломування
Дистанційне навчання
Вакансії кафедри системного аналізу

Видавнича діяльність

Підручники

Величко О. М., Гордієнко Т. Б. «Основи системного аналізу і прийняття оптимальних рішень», Олді+, 2021, 672 с.

Підручник присвячений основам системного аналізу і прийняттю оптимальних рішень. Основною метою підручника є забезпечення викладання дисциплін за спеціальністю «Системний аналіз». У ньому викладені основні поняття системного аналізу, його методологія, основні методи та їх застосування.

 

Наукові статті

 1. Velychko O., Hrabovskyi O., Gordiyenko T., Volkov S. Modeling of a system of quality assessment indicators of measuring instruments // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Information and controlling systems. – 2021. – № 2/9 (110). – P. 69–78. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.228853. ISSN 1729-3774 (e 1729-4061) (Scopus)
 2. Velychko O., Hrabovskyi O., Gordiyenko T., Volkov S. Modeling of the process approach to the life cycle of measuring instruments // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Information and controlling systems. – 2021. – № 3/9 (111). – P. 84–93. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.231225. ISSN 1729-3774 (e 1729-4061) (Scopus)
 3. Velychko O., Gordiyenko T. The evaluation of the expert competence in field of metrology difference methods // 2017 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Challenges in Natural and Social Sciences. Journal of Physics: Conf. Series. – IOP Publication. – Vol. 1044. – 2018. – 6 p. – 012066. DOI: 10.1088/1742-6596/ 1044/1/012066. ISSN 1742-6596 (Scopus, Web of Science)
 4. Velychko O., Hrabovskyi O., Gordiyenko T. Quality assessment of measurement instrument software with analytic hierarchy process // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Information and controlling systems. – 2019. – № 4/9 (100). – P. 35–42. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.175811. ISSN 1729-3774 (e 1729-4061) (Scopus)
 5. Velychko O. M., Gordiyenko T. B., Kolomiets L. V. Comparative analysis of the assessment results of the competence of technical experts by different methods // Eastern-European Journal of Enterprise Technol. Control processses. – 2017. – № 4/3 (88). – P. 4–10. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.106825. ISSN 1729-3774 (e 1729-4061) (Scopus)
 6. Velychko O. M., Gordiyenko T. B., Kolomiets L. V. А comparative analysis of results of the group expert assessment of metrological provision of measurements // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Information and controlling systems. – 2017. – № 6/9 (90). – P. 30–37. DOI: 10.15587/1729-4061.2017. 114468. ISSN 1729-3774 (e 1729-4061) (Scopus)
 7. Velychko O., Gordiyenko T. A comparative analysis of the assessment results of the competence of technical experts by methods of analytic hierarchy process and with using the Rasch model // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Control processes. – 2018. – № 3/3 (93). – P. 14–21. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.131459. ISSN 1729-3774 (e 1729-4061) (Scopus)
 8. Velychko O., Gordiyenko T., Gaber A. Comparative assessment of the competence of experts by different methods // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Control processes. – 2018. – № 5/3 (95). – P. 25–32. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.142663. ISSN 1729-3774 (e 1729-4061) (Scopus)
 9. Velychko O. M., Gordiyenko T. B., Kolomiets L. V. Improved method and software-instrumental complex for group expert assessment // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання  та якості. – 2017. – Вип. 1 (10). – С. 35–41. ISSN 2412-5288 (e-2414-9780)
 10. Величко О. М., Гордієнко Т. Б. Застосування моделі Раша для аналізу шкали оцінювання компетентності технічних експертів // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – 2017. – Вип. 2 (11). – С. 24–30. ISSN 2412-5288 (e-2414-9780)
 11. Величко О., Гордієнко Т. Аналіз шкали для оцінювання компетентності експертів з метрології із застосуванням моделі Раша // Метрологія та прилади. – 2018. – № 1. – С. 63–67. ISSN 2307-2180
 12. Величко О., Гордієнко Т. Узагальнене порівняння результатів оцінювання компетентності експертів з метрології // Метрологія та прилади. – 2018. – № 4. – С. 61–66. ISSN 2307-2180
 13. Величко О., Гордієнко Т. Узагальнене порівняння результатів групового експертного оцінювання стану метрологічного забезпечення вимірювань // Метрологія та прилади. – 2018. – № 5. – С. 3–10. ISSN 2307-2180
 14. Величко О. М., Грабовський О. В., Гордієнко Т. Б. Особливості застосування V-моделі при розробленні та оцінюванні якості програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки // Збірник наукових праць ОДАТРЯ. – 2019. – Вип. 1 (14). – С. 6–11. DOI: 10.32684/2412-5288-2019-1-14-6-11. ISSN 2412-5288 (e-2414-9780)
 15. Величко О. М., Грабовський О. В., Гордієнко Т. Б. Особливості застосування спіральної моделі для випробувань програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки // Збірник наукових праць ОДАТРЯ. – 2019. – Вип. 2 (15). – С. 42–49. DOI: 10.32684/2412-5288-2019-2-15-42-49. ISSN 2412-5288 (e-2414-9780)
 16. Гордієнко Т. Б., Величко О. М., Габер А. А., Застосування моделі Раша для аналізу шкали оцінювання компетентності експертів у сфері освіти // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – 2019. – Вип. 2 (15). – С. 14–21. DOI: 10.32684/ 2412-5288-2019-2-15-14-21. ISSN 2412-5288 (e-2414-9780)
 17. Velychko O., Hrabovskyi O., Gordiyenko T. Evaluation Results of Testing of the Measuring Instruments Software // Sensors & Transducers. – Vol. 237. – Issue 9–10, September-October 2019. – P. 165–170. ISSN 2306-8515 (e-1726-5479)
 18. Velychko О. M., Gaman V. V., Hrabovskii O. V., Gordiyenko T. B. Features of testing of the built-in software of measuring instruments // Збірник наукових праць ОДАТРЯ. – 2020. – Вип. 1 (16). – С. 36–41. DOI: 10.32684/ 2412-5288-2020-1-16-36-41. ISSN 2412-5288 (e-2414-9780)
 19. Величко О. М., Грабовський О. В., Гордієнко Т. Б. Особливості процесів життєвого циклу програмного забезпечення для засобів вимірювальної техніки // Збірник наукових праць ОДАТРЯ. – 2020. – Вип. 2 (17). – С. 37–45. DOI: 10.32684/2412-5288-2020-2-17-37-45. ISSN 2412-5288 (e-2414-9780)
 20. Svyatnyy V.A. Blockorientierte Simulationssprache der parallelen Simulationstechnik / V.A. Svyatnyy, M. Resch, O.A. Zolotukhina // Пятая международная конференция Моделирование-2016. – Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины. - Киев, 25-27 мая, 2016. – С.28–36.
 21. Шушура А.Н. Синтез автоматизированной системы распределения учебной нагрузки преподавателей вузов на основе методов искусственного интеллекта. / А.Н. Шушура, О.А. Золотухина, Е.В. Боровцова // Вісник Національного технічного університету. Тематичний випуск: Технічні науки. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2012. – №1. – С.151–155.
 22. Шевченко А.І. Численный анализ одной нелинейной математической модели / А.І. Шевченко, О.С. Миненко, О.А. Золотухина // Доповіді Національної академії наук України, 2012. – №9. – С.44–47.
 23. Золотухіна О.А. Функціональне моделювання інформаційної системи управління ресурсами підприємства в умовах невизначеності або недостовірності даних / Золотухіна О.А., Шушура О.М. // Зв'язок. 2017. - № 6. С. 52–57.
 24. Ярцев В.П. Способы формирования квази-двумерной информационной модели светодиодной шкалы / В.П. Ярцев // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2014. - № 1. - С.86-93.
 25. Бушма А.В. Многотактное формирование дискретно-аналоговых форм представления сообщений на светодиодной шкале / А.В. Бушма, В.П. Ярцев // Сучасний захист інформації. - 2014. - №1. - С.4-9.
 26. Ярцев В.П. Обработка результатов имитационного моделирования информационных моделей дискретно-аналоговых форм представления данных на светодиодной шкале / В.П. Ярцев // Навигация, управление, связь. - 2014. - №1(29). - С.125-131.
 27. Ярцев В.П. Устройство формирования квази-двухмерной информационной модели дискретно-аналоговой формы представления данных на светодиодной шкале / В.П. Ярцев // Навигация, управление, связь. - 2014. - №2(30). - С.118-123.
 28. Ярцев В.П. Принципы и методы построения системы экспертной оценки информационных моделей устройств отображения информации / В.П. Ярцев // Сучасний захист інформації. - 2013. - № 4. - С. 48-57.
 29. Бушма А.В. Методика оценки эффективности информационных моделей дискретно-аналоговых форм представления сообщений на светодиодной шкале / А.В. Бушма, В.П. Ярцев // Навигация, управление, связь. - 2013. - №4. - С.42-49.
 30. Шушура О.М. Розробка моделі аналізу термограм молочних залоз жінок на засадах нечіткої логіки / О.М. Шушура, А.Ю. Тітова // Вісник НТУ "ХПІ". Серія : інформатика та моделювання. – 2016. – №21. – С.184–192.
 31. Шушура О.М. Способ задания многомерных функций принадлежности термов лингвистических переменных / О.М. Шушура, И.А. Тарасова // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2013. – № 1(26). – С.39-44.
 32. Шушура О.М. Управление гидравлическим удалением окалины с листового проката на основе генетических алгоритмов / О.М. Шушура, К.Н. Зайцев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – 6/3(60). – С.22-25.
 33. Шушура О.М. Метод нечеткого критического пути для управления проектами на основе нечетких интервальных оценок / О.М. Шушура, Ю.А. Якимова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – 6/8(60). – С.24-27.
 34. Шушура О.М. Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла ТЭС / О.М. Шушура, Т.Є. Даньшина // Штучний інтелект. – 2012. – № 4. – С.522-527.
 35. Шушура О.М. Синтез автоматизированной системы распределения учебной загрузки преподавателей вузов на основе методов искусственного интеллекта / О.М. Шушура, Т.Є. Даньшина // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 1(185). – С.151-155.
 36. Шушура О.М. Дефазифікація в інформаційних технологіях нечіткого управління на основі функцій належності багатьох аргументів / Шушура О.М. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2018. № 1. С. 54–59.
 37. Шушура О.М. Інформаційна технологія для автоматизації нечіткого управління з нелінійними обмеженнями / Шушура О.М. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2018. - № 2. С.27–31.
 38. Н.К. Шатохина. Распознавание графа мозаичной структуры коллективом агентов. / Н.К. Шатохина, П.А. Шатохин // Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація, №1(24)’2013: - Донецьк: ДонНТУ, 2013.- С. 176-183.
 39. Шатохина Н.К. О задаче выхода агента на границу графа мозаичной структуры с дырами / Шатохина Н.К., Кузнецов Ю.А. // Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг (ІУС-2014): Матерiали V мiжнародної науково-технiчної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених. – Донецьк, ДонНТУ. - 2014. – Т.1 – С.470–473.
 40. Шатохина Н. К. Алгоритм выхода агента на границу графа мозаичной структуры с дырами. / Шатохина Н. К., Кузнецов Ю.А. // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ, ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. – 2014. – С.124–126.
 41. Н.К. Шатохина. Представление мозаичных графов в виде системы подграфов. / Н.К. Шатохина, П.А.Шатохин. // Наукові праці ДонНТУ № 2(21) Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”, № 2(21), 2015.- С.94-100.
 42. Шатохина Н.К. Восстановление структуры мозаичного лабиринта, имеющего дыры. / Шатохина Н.К., Дехтярев И.А. // VI Міжнародна конференція «Моделювання і комп’ютерна графіка» 25-29 травня – Красноармійськ, ДонНТУ. – 2015.- С.94-100.
 43. Шатохина Н.К. Использование вероятностных генетических алгоритмов с адаптивной мутацией для задачи индуктивного обобщения нечеткой базы знаний / Шатохина Н.К., Османов В.С. // Наукові праці ДонНТУ. Серія “Інформатика, кібернетика. та обчислювальна техніка”.-ISSN 1996-1588, 2016.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Системного аналізу в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (097) 177-57-43 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7,
каб. 108, 125, 125а
Тел. (044) 249–25–72
E-mail: kafedra_sa@dut.edu.ua
Сторінка у Facebook

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 10 827