XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Маркетингу

Навчальні дисципліни

Загальна інформація
Викладацький склад
Методична робота
Інноваційний зміст навчання
Методичні рекомендації
Бібліотека
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітні програми
Підготовка магістрів
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання
Дипломування
Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми МАРКЕТИНГ (доктор філософії)

Навчальні дисципліни

За кафедрою маркетингу закріплені дисципліни, спрямовані на формування фахових компетенцій майбутніх спеціалістів у сфері маркетингу.

ДИСЦИПЛІНИ, ЗАКРІПЛЕНІ ЗА НПП КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МАРКЕТИНГ»

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 • Групова динаміка та комунікації
 • Основи рекламної презентації
 • Маркетинг
 • Сучасні види маркетингу 
 • Інсайт маркетингової активності
 • Маркетингові офісні технології 
 • Маркетинг закупівель
 • Маркетингові комунікації
 • Мерчандайзинг
 • Маркетингові дослідження  
 • Маркетинговий бізнес-аналіз
 • Контент-маркетинг
 • Інтернет-маркетинг
 • Основи реклами
 • Поведінка споживачів
 • Електронний бізнес
 • Маркетинг інновацій
 • Логістика
 • Фінансовий  маркетинг
 • Основи маркетингового менеджменту
 • Управління продажами та брендами
 • Міжнародний маркетинг
 • Маркетингові чинники результативності бізнесу
 • Маркетингова товарна та цінова політика

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЗАКРІПЛЕНІ ЗА НПП КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МАРКЕТИНГ»

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 • Організація проведення наукових досліджень в маркетингу
 • Маркетинг взаємовідносин 
 • Маркетинговий аналіз
 • Маркетингові технології управління Інтернет-проєктами
 • Інноваційні технології в маркетинговій діяльності
 • Управління лояльністю споживачів
 • Стратегічний маркетинг

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Основна мета провадження освітньої діяльності - забезпечити якісну підготовку фахівців в сфері маркетингу, які здатні обирати оптимальні підходи щодо формування товарної, цінової та збутової політики, вирішувати проблеми розробки системи маркетингових комунікацій, організації маркетингової діяльності, реалізації ефективної стратегії маркетингу підприємств різних рівнів.

Зміст навчання за сформованим планом підготовки бакалаврів з маркетингу поєднує класичну академічну освіту, спрямовану на ґрунтовну фундаментальну, базову економічну підготовку, з прикладним навчанням для розвитку професійних, соціальних та інших компетенцій маркетологів та враховує специфіку маркетингової діяльності в галузі інформаційних комунікацій.

УВАГА:

У Державному університеті телекомунікацій запроваджено самий сучасний зміст навчання, орієнтований на вимоги ринку праці та останні досягнення в сфері маркетингу, ІТ та телекомунікацій.

Під час викладання курсу «Інноваційні технології маркетингової діяльності» вивчають інноваційний напрям нейромаркетингу – наномаркетинг, інструменти латерального маркетингукогнітивні технології та методики створення чат-ботів у месенджерах

Під час викладання курсу «СРМ систем в маркетингу» вивчають інноваційні напрями ведення бізнесу з використанням локальної та хмарної СРМ системи – Microsoft Dynamics 365

Під час викладання курсу «Маркетингові дослідження та бізнес-аналітика» вивчають інноваційні напрями онлайн досліджень з використанням Google форм та PowerBI аналітики

Під час викладання курсу «Інтернет-маркетинг» вивчають інноваційні напрями маркетингу - вірусний маркетинг, ютубінг, гео та фейс таргетинг

Під час викладання курсу «Маркетингові технології управління інтернет-проектами» та «Маркетинговий супровід проектів телекомунікаційних підприємств» вивчають інноваційні напрями Adgile технологій ведення проектів та підготовку проектів для краудфандінгу

Під час викладання курсу «Електронний бізнес» вивчають інноваційні напрями ведення інтернет комерції – створення комерційного сайту, його технічну та пошукову оптимізацію

Під час викладання курсу «Сучасні види маркетингу» вивчають інструменти латерального, Івент, сенситивногосарафанного, вірусного, партизанського та наномаркетингу.

Викладання дисциплін проводиться на основі найсучасніших інтерактивних методик, основними з яких є навчання за методами розв'язання господарських ситуацій, тренінгів, фокус-груп тощо. Саме за цими методами готують фахівців з маркетингу провідні університети світу.

Всі дисципліни кафедри мають відповідне навчально-методичне забезпечення і електронні варіанти у системі Moodle.

При навчанні студентів-маркетологів розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку: 25% - дисципліни загальної підготовки і 75% - дисципліни професійної підготовки за спеціальністю «Маркетинг».

При цьому, вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом усього терміну підготовки бакалавра.

Таким чином, освітньо-професійна програма підготовки маркетологів розроблена з урахуванням світового досвіду та особливостей української економіки. Навчання на кафедрі базується на принципово новому підході, який забезпечує підготовку фахівців, що мають широкий світогляд та високу кваліфікацію в майбутній професійній діяльності.

Кафедра маркетингу запрошує вас поринути в абсолютно особливий та яскравий світ маркетингу! У дивовижну атмосферу поєднання глибоких знань найновітніших маркетингових концепцій із практичними навичками сучасних технологій, яка збагатить ваш розум і пожвавить емоції.

 

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Маркетингу в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри маркетингу Виноградової Олени Володимирівни 098-72-29-528 або 095-85-82-888 (Viber, Telegram, WhatsApp) повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 25 196