XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Маркетингу

Видавнича діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Методична робота
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методичні рекомендації
Бібліотека
Наукова діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Підготовка магістрів
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання

Видавнича діяльність

Шановні абітурієнти!

Надаємо допомогу абітурієнтам по питанням вступу у 2022 році до Державного університету телекомунікацій

Детальніше

Наукова видавнича діяльність НПП університету демонструє стійку тенденцію до зростання кількості публікацій, у тому числі за кордоном та у виданнях, які входять до міжнародних науково-метричних баз.

 
 

 

Апробація результатів наукової діяльності викладачів кафедри відбувається шляхом участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, публікацій у відомих наукових фахових виданнях, у т.ч. включених до наукометричних баз даних.

За результатами І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 року), яка проводилася на базі кафедри маркетингу ДУТ видано Збірник тез, переглянути який можна за посиланням.
 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ


ВИНОГРАДОВА О. В., ЄВТУШЕНКО Н. О.
«Групова динаміка і комунікації»

Навчальний посібник являє собою узагальнення теоретичного дослідження і практичного досвіду викладання дисципліни «Групова динаміка і комунікації». Актуальність вивчення дисципліни підтверджується важливістю надання студентам вже з перших кроків навчання навичок успішної адаптації до нового колективу, вмілого керування своїм часом, вмінь долати стрес, запобігати конфліктних ситуацій, ефективно вирішувати завдання спільно з іншими учасниками команди, усвідомлювати свою роль у житті та набути впевненості в собі, відкрити здатність до самоконтролю і самокорекції своєї особистості. За кожною темою вказані питання для контролю знань, кожний розділ має тематику доповідей та питання проблемного навчання, перелік тестових завдань і список основної та додаткової літератури.
 


ВИНОГРАДОВА О. В., ДРОКІНА Н. І.
«Електронний бізнес»

У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання організації електронного бізнесу, інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Інтернет, сфери та основні принципи ведення електронного бізнесу, дають характеристику основних форм і видів електронних платежів. Висвітлено питання аналізу ефективності електронного бізнесу та його нормативно правового забезпечення. Кожний розділ має питання проблемного навчання, перелік тестових завдань для перевірки занань за розділом. Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов язаних з використанням технологій доступу до мережі Інтернет; практичними навичками використання локальної мережі колективного доступу до Інтернет та віддаленого модемного доступу через комутаційний або виділений телефонний канал; інструментів маркетингу для просування продукції в мережі Інтернет; можливістю оцінювати конкурентів та обирати набільш ефективні засоби електронного маркетингу та формувати концепцію власного сайту та вибір оптимальних інструментів електронної реклами.
 


ВИНОГРАДОВА О. В., КРИЖКО О. В.
«Маркетинговий менеджмент. ч.2. Організація офісної діяльності»

Посібник містить п‘ять розділів, присвячених основним теоретичним аспектам і найбільш актуальним проблемам управління офісом. Розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи сучасного офісу, концепцію сучасного офісу, види офісів, стильові концепції інтер‘єру сучасного офісу, зонування офісу, як орендувати обладнання для офісу; охарактеризовано розвиток апаратних та програмних засобів; розглянуті сучасні офісні пакети; визначені основні вимоги до складання та оформлення документів, ведення ділової переписки та документації, описана стратегія ефективності на робочому місці; розглянуто особисті та психологічні якості гарного комунікатора, поєднання вербальних і невербальних засобів спілкування, мистецтво ставити запитання, як правильно вести ділові розмови по телефону; представлена етика ділових взаємин у трудовому колективі, стратегії (стилі) поведінки в конфліктних ситуаціях; роль сучасного етикету в маркетинговій діяльності; етикет проведення офіційних прийомів.
 


ВИНОГРАДОВА О. В., ДРОКІНА Н. І. 
«Маркетингові технології управління Інтернет-проектами»

У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання провадження маркетингових технологій в управлінні Інтернет-проектами; вивчення загальних принципів проектного менеджменту і маркетингу в Інтернеті; отримання навичок з розробки сайту та використання маркетингових інструментів для його просування та оцінки ефективності. Висвітлено питання використання Social Media Marketing в просуванні Інтернет-проектів та монетизації Інтернет-проекту й оцінки його ефективності. Кожний розділ має питання проблемного навчання, список літератури за розділом.

Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов'язаних з використанням маркетингових Інтернет-технологій; практичними навичками розробки стратегії створення та просування Інтернет-проекту; використання інструментів маркетингу для просування продукції в мережі Інтернет; оцінки конкурентів та формування концепції власного Інтернет-проекту; використання веб-аналітики, методів пошукової оптимізації (SEO оптимізації) та технічної оптимізації сайту; використання соціальних мереж та месенджерів Telegram, Viber, WhatsApp та Skype в управлінні; обирати методи монетизації Інтернет-проектів та оцінювати ефективність проектів.
 


ДАРЧУК В. Г.
«Аналіз та планування маркетингової діяльності»

У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання організації маркетингового планування, процесу аналізу стратегічного планування, розкрита сутність системи маркетингового планування зовнішньоекономічної  діяльності підприємства. Кожний розділ має питання проблемного навчання, перелік тестових завдань для перевірки знань за розділом.

Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов'язаних з закономірностями планування маркетингової діяльності на державному та  регіональному рівнях, вивчення теоретико-методологічних засад формування логістичної діяльності; методичних та організаційних основ планування маркетингової діяльності.
 


ПЛАХОТНІКОВА Л. О. 
«Маркетинг: практикум»

Методичний посібник ставить за мету допомогти студенту та викладачу, ефективніше використовувати матеріали курсу «Маркетинг», оскільки містить різноманітні практичні завдання, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасного маркетингу.   

Посібник містить програмний матеріал за темами, що входять до курсу лекцій дисципліни «Маркетинг». Кожна тема включає стислий зміст, план практичного заняття, питання для обговорення, завдання для виконання самостійної роботи (кейси, ситуаційні завдання), тести, питання для самоперевірки, задачі та приклади їх вирішення, рекомендовану літературу, які стимулюють інтерес студента до вивчення дисципліни, а викладач може використовуючи їх  урізноманітнюючи практичні та семінарські заняття.
 


ВИНОГРАДОВА О. В.
«Поведінка споживачів»

У навчальному посібнику подані матеріали для закріплення знань, отриманих у процесі викладання дисципліни «Поведінка споживачів». Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з поведінки споживачів з прикладами розв’язання найбільш складних завдань.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей.


 

ПОСІБНИКИ

 1. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Групова динаміка і комунікації. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ,  2018. – 223 с. https://bit.ly/38uN9Ac
 2. Виноградова О. В., Крижко О.В. Маркетинговий менеджмент. ч.2. «Організація офісної діяльності». Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. – 137 с.- https://bit.ly/2XCKY7P
 3. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Електронний бізнес. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ,  2018. – 292 с. https://bit.ly/3ov1WAJ
 4. Сьомкіна Т.В., Лобань О.О., Дименко Р.А., Литвинова О.В. Економічна теорія. Методичні матеріали, завдання, тести.  Навчальний посібник:   – К.: ДУТ, 2018. – 390 с.
 5. Виноградова О. В. Сучасні види маркетингу. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ,  2019. – 262 с. https://bit.ly/3pW1xHQ
 6. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Маркетингові технології управління Інтернет-проектами. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 351 с. https://bit.ly/2XpjEtn
 7. Дарчук В.Г.  Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 146 с. -   https://bit.ly/3nAjb2o
 8. Виноградова О.В.   Поведінка споживачів. Практикум. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ,  2020. – 78 с. https://bit.ly/2LgM1Yj

 

МОНОГРАФІЇ, КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ БРОШУРИ

 1. Виноградова О.В., Пілігрім К.І  7.4. Роль мотивації в системах управління підприємством та персоналом Социално-икономически вектори в развитието на националните икономики [колективна монографія]:  България-Украйна, 2014. С.399 – 411.
 2. Виноградова О.В., Пілігрім К.І Аналіз зовнішнього мотиваційного середовища туристичних підприємств на національному та регіональному рівня Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика [колективна монографія]:     – Полтава: ПНТУ ім.Кондратюка. -2015.- С.55-69.
 3. Сохнич А.Я., Виноградова О.В. Аспекти реінжинірингу в умовах сучасної економіки – Львів: ПП “Арал”, 2015.- 46 с.
 4.  Somkina T., Lytvynova O., Loban O. Corporate Management: Informational Aspect Management of the  21st Century: Globalization Challenges [monograph]. – Prague, 2018, - 118-123. Режим доступу https://bit.ly/3s2ipOS
 5. Drokina N. Yevtushenko N.O., Intellectual capital management strategy in organization. Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph]. Prague. Nemoros s.r.o. 2018. Czech Republic. 508 p.  P.430-437.  URL: https://bit.ly/2C5R7BG   
 6. Iryna Sovershenna  Managing Intellectual Property Commercialization: University оf Oxford Experience. Innovation Process Management in Ukraine: problems of scientific and technical developments commercialization:  [International monograph]  Edited by Yurii Vovk, Oleh Karyy. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2018. – 398 р., р.220-237.       
 7. Виноградова О.В. Paradigm of management by personnel of the enterprise on the basis of development of personnel motivation system. Management of the 21st century: globalization challenges : [monograph] - Prague. - Nemoros s.r.o. 2018 - Czech Republic. - 508 p. - P.93-103.
 8. Виноградова О.В.,Кондрашов О.А. Організація контролю процесу прийняття управлінських рішень на телекомунікаційному підприємстві. Монографія - Київ:ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2018. – 252 с.
 9. Дрокіна Н.І. Теоретико-методологічні засади функціонування механізму інтегрованого Інтернет-маркетингу: монографія. Київ: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2020. 322 с.

 

СТАТТІ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

 1. Vynogradova O., Gavrysh K. Application of the Hungarian method to hotel personnel competence assessment. International Journal of Academic Research  - Baku, 2013. – Vol.5, №6 – p. 74-78.
 2. Vynogradova O., Smykova M..  Analysis of foreign experience in restoring the tourist image of the territory Canadian Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (JanuaryJune). Volume II. “Toronto Press”. Toronto, 2014. - pp. 156-162
 3. Виноградова О.В. Paradigm of management by personnel of the enterprise on the basis of development of personnel motivation system/ Management of the 21st century: globalization challenges : [monograph] - Prague. - Nemoros s.r.o. 2018 - Czech Republic. - 508 p. - P.93-103.
 4. Дрокіна Н.І.  Intellectual capital management strategy in organization / Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph] - Prague. - Nemoros s.r.o. 2018 - Czech Republic. – 508 p. - P.430-437.
 5. Дрокіна Н.І.  Використання сучасних онлайн конструкторів для створення комерційного веб-сайту. II International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, March 23, 2018. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 198 pages. С.93-97.
 6. Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г. Етапи створення сайту як інструмента Інтернет-маркетингу.     Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 146 pages. P.15-19. http://bit.ly/2TKyCJn
 7. Somkina T., Lytvynova O., Loban O. Corporate Management: Informational Aspect Management of the  21st Century: Globalization Challenges. – Prague, 2018, - 118-123.Режим доступу http://bit.ly/2w0fEFH
 8. Виноградова О.В.   Paradigm of management by personnel of the enterprise on the basis of development of personnel motivation system/ Management of the 21st century: globalization challenges : [monograph] - Prague. - Nemoros s.r.o. 2018 - Czech Republic. - 508 p. - P.93-103.
 9. Дрокіна Н.І. Онлайн трансляції як маркетинговий інструмент просування бренду в Інтернеті. Modern economic research: theory, methodology, strategy: International scientific conference (Kielce, September 28th, 2018). Kielce, Poland, 2018. Part I. P.83-86. URL:  https://bit.ly/2BcBSql
 10.  Литвинова О.В., Дарчук В. Г., Згурська О. М.    Позиціонування розробників програмного забезпечення з українським корінням на світових ринках IT рішень/ The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility. – 2018, Lisbon, Portugal. 
 11. Barna M., Vynogradova O., Drokina N. Inbound Marketing Strategy for Tourism Enterprises. Global Academics. International Journal of Advance Researches, # 3 (4) June, 2019. Jacksonville, USA, Р.58-71   
 12. Lytvynova O. International Baccalaureate career-related programme: future within Ukrainian educational reality. International Baccalaureate conference, Abu-Dhabi UAE  24-26 October, 2019.
 13. Дрокіна Н.І., Виноградова О.В. Використання омніканальної збутової стратегії в Інтернет-маркетингу. International Scientific-Practical Conference Global marketing: analysis and challenges of our time: Conference Proceedings. (Batumi, May 16-17th, 2019). Batumi, Georgia, 2019. Р.4-8. URL:  https://bit.ly/3frNHHL
 14. Nadiia Pysar1, Dergacheva Viktoria, Olena Vynogradova, Olga Guseva.  Gross Domestic Product Energy Intensity Level as a Criterion for Evaluating the Energy Security of National Economy . - International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10(4), 424-429.  Mersin, TURKEY. https://bit.ly/32hK4B6
 15. Vynogradova O., Drocina N.S.,  Structure of an Integrated internet marketing complex based on marketing-mix concept . Acta Sci. Pol.Oeconomia , Warszawa , 19 (3) 2020, 117–126
 16. Дрокіна Н.І. Конкурентний аналіз комерційних веб-сайтів для підвищення ефективності Інтернет-маркетингу. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. Training. Poland: WSBiP, 2020. Р.29-35.
 17. Yevtushenko N., Vynogradova O., Drokina N., Irtlach M., Konopliannykova M. Key performance indicators in human capital management: international experience and scientific practice. Тest engineering and management having. Vol. 83: May/June 2020. 27237-27244https://bit.ly/2MNO0Ut

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ІНДЕКСОВАНИХ SCOPUS

 1. Vynogradova O., Drocina N.S., Yevtushenko N., Darchuk V., Irtlach M. Theoretical approaches to the definition of Internet marketing: Ukrainian dimension. Innovative Marketing, 2020, 16(1), Р.89-103. DOI https://bit.ly/35oFgKG
 2. Nadiia Pysar1, Dergacheva Viktoria, Olena Vynogradova, Olga Guseva.  Gross Domestic Product Energy Intensity Level as a Criterion for Evaluating the Energy Security of National Economy . - International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10(4), 424-429.  https://bit.ly/32hK4B6  
 3. Pysar N., Fediunin S., Vynogradova O., Chornii V. (2020). Assessment of the consequences of military conflicts and hybrid warfare for the socio-economic development of Ukraine. Economic Annals-ХХI: 2020. Vol. 181, Issue 1-2. P. 18–27.   https://bit.ly/3s2pa3c
 4. Yevtushenko N., Vynogradova O., Drokina N., Irtlach M., Konopliannykova M. Key performance indicators in human capital management: international experience and scientific practice. Тest engineering and management having. Vol. 83: May/June 2020. 27237-27244https://bit.ly/2MNO0Ut  

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ВІДНЕСЕНИХ ДО НАУКОВО-МЕТРИЧНИХ БАЗ

 1. Drokina N. Essential digital marketing tools across the RACE planning framework. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. Випуск  № 5 (16) 2018. Дніпро 2018. С. 124-132 URL: https://bit.ly/2N4ho5Q
 2. Drokina N. Influence of General Data Protection Regulation on marketing in Ukraine. Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». Вип. 16. Мукачево. 2018. С.316-324. URL: https://bit.ly/2C9jwXz Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus: ICV 2015: 35.93
 3. Drokina N. The impact of blockchain technology on the telecom transformation in Ukraine. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 19/2018. C. 570-577. URL: https://bit.ly/2MZZh0z Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 4. Vynogradovа O., Drokina N., Darchuk V. Perspectives of online affiliate marketing for Ukrainian enterprises. Молодий вчений. 2018. № 4 (56) квітень 2018 р. С.111-119. URL: https://bit.ly/3fx1M75   Входить до реф. науком. БД  РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
 5. Дрокіна Н.І.  SEO-оптимізація сайту підприємства як інструмент інтернет-маркетингу  //Науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство»  
 6. Дрокіна Н.І., Дарчук В.Г., Крижко О.В. Інструменти бізнес-аналітики для візуалізації маркетингових даних. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Одеса, 2018. 26/2018. С.128-138. URL: https://bit.ly/3hxBxiv   Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus  
 7. Литвинова О.В., Дименко Р.А., Лобань О.О. Економіко-правова платформа функціонування вендорів програмного забезпечення в Україні//Причорноморські економічні студії. – 2018. – Випуск 30. – Частина 1. – С. 83-87  Режим доступу: http://bit.ly/2TYs1tT
 8. Сьомкіна Т.В., Литвинова О.В., Дименко Р.А.  Аналіз процесів функціонування розробників програмного забезпечення (CRM-систем)// Електронний науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку" Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. – 2018. – Вип. 19. – С. 61-66.   http://bit.ly/2W5m01a
 9. Сьомкіна Т.В., Литвинова О.В., Дименко Р.А., Лобань О.О. Особливості моделей функціонування ІТ-компаній в Україні// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 19(3). - С. 84-87. http://bit.ly/2W5lNLq
 10. Barna M., Vynogradova O., Drokina N. Inbound Marketing Strategy for Tourism Enterprises. Global Academics. International Journal of Advance Researches, # 3 (4) June, 2019. Jacksonville, USA, Р.58-71 URL:  https://www.i-journal.org/upload/4.pdf Входить до реф. науком. БД  Scopus: Library of Congress electronic resource database. Control No.: 2019201864.
 11. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Еволюція концепцій цифрової економіки в контексті теоретичних підходів та етапів цифрової революції. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Одеса, 2019. №42. URL: https://bit.ly/3e9paXR   Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
 12. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Крижко О.В. Діагностика проблем маркетингової взаємодії телекомунікаційних підприємств України на державному та галузевому рівнях. Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ», Київ, НУХТ, 2019. №1. С. 18-24.   https://bit.ly/3eqE8Ib
 13. Дрокіна Н.І. SEO-оптимізація сайту підприємства як інструмент Інтернет-маркетингу. Науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 19. Ч.1. С.127-132. URL: https://bit.ly/3d8Firj Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 14. Дрокіна Н.І. Конкурентний аналіз Інтернет-маркетингу підприємства. Проблеми системного підходу в економіці (Національний авіаційний університет). Випуск 4(72) 2019. Ч.2 http://psae-jrnl.nau.in.ua/ (Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, OAJSE, Eurasian Scientific Journal Index).
 15. Дрокіна Н.І. Методичні підходи до KPI внутрішнього бенчмаркінгу Інтернет-маркетингу підприємства. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 24. Випуск 3(76). 2019 https://bit.ly/3fiFEgO  (Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List).
 16. Дрокіна Н.І. Методологічний інструментарій інтегрованого Інтернет-маркетингу підприємств. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Одеса, 2019. №40. URL: https://bit.ly/3d2MRjn  Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
 17. Дрокіна Н.І. Методологічний інструментарій інтегрованого Інтернет-маркетингу підприємств. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – Ч.1. - Одеса 2019. – С.258-266 URL: https://bit.ly/3d2MRjn  (Index Copernicus).
 18. Nadiia Pysar1, Dergacheva Viktoria, Olena Vynogradova, Olga Guseva.  Gross Domestic Product Energy Intensity Level as a Criterion for Evaluating the Energy Security of National Economy . - International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10(4), 424-429.  https://bit.ly/32hK4B6
 19. Pysar N., Fediunin S., Vynogradova O., Chornii V. (2020). Assessment of the consequences of military conflicts and hybrid warfare for the socio-economic development of Ukraine. Economic Annals-ХХI: 2020. Vol. 181, Issue 1-2. P. 18–27. Web site of journal: http://soskin.info/en/ea/2020 Impact Factor: 0.210. (Scopus)
 20. Vynogradova O., Drocina N.S.,  Structure of an Integrated internet marketing complex based on marketing-mix concept . Acta Sci. Pol.Oeconomia 19 (3) 2020, 117–126
 21. Vynogradova O., Drocina N.S., Yevtushenko N., Darchuk V., Irtlach M. Theoretical approaches to the definition of Internet marketing: Ukrainian dimension. Innovative Marketing, 2020, 16(1), Р.89-103. DOI https://bit.ly/39bzE7Q
 22. Виноградова О. В., Cовершенна І. О., Крижко О. В., Тарасюк А. В. Види ефективності рекламної діяльності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" Вип.№8 (88) /2020       https://bit.ly/2AYVRZR
 23. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Либа К.Д. Сутність інновацій в маркетинговій діяльності  телекомунікаційних підприємств, - 2020. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Випуск 7(87)/2020  Web-адреса публікації:  https://bit.ly/3fzy6Gt
 24. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Крючок І.С. Електронна комерція в епоху диджиталізації. Причорноморські економічні студії, 2020. С.55-61 http://bses.in.ua/journals/2020/53_2020/10.pdf
 25. Виноградова О.В., Микуляк С.В. Чинники  впливу зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємств в умовах COVID-19 // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".  Вип. №9 (89) /2020.    https://bit.ly/3fuM7Wf
 26. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Методичні підходи до оцінки інтегрованого інтернет-маркетингу підприємств. Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка і менеджмент. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. №42.  Index Copernicus (156), 129-135. https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-23
 27. Євтушенко Н.О., Дрокіна Н.І., Савенко Н.В. Стратегічне управління конкурентоспроможностю підприємства: теоретичний аспект. «Економічний простір»: Збірник наукових праць. Дніпро : ПДАБА, 2020. №156. Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus та ScholarGoogle. http://www.eprostir.dp.ua/
 28.  Крижко О. В., Совершенна І. О., Коваленко А. М. Специфіка ціноутворення в умовах гострої конкуренції. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2020. №9. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2020/9/6081
 29.  Совершенна І. О., Дарчук В. Г., Крижко О. В., Єрмак Ю. С. Дистинктивність Інтернет-брендінгу. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2020. №10. URL:  https://www.inter-nauka.com/issues/2020/10/6082
 30.  Совершенна І. О., Остролуцький О. О. Маркетингові стратегії конкуренції: аналіз сучасних концепцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1. http://bit.ly/2wTsuW9       (IndexCopernicus, GoogleScholar). 
 31. Вероника Дарчук та Андрій Кошіль. Маркетингові інструменти управління нестабільними системами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://bit.ly/2MF6Mx4

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Виноградова О.В., Крижко О.В. Концептуальні засади вдосконалення стратегічного управління підприємствами сфери телекомунікацій  в умовах кризи. Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Зб.наук. праць -  Київ: ДУТ, 2015. - №2 (12). -  С. 47-51. Режим доступу: http://bit.ly/39KdEjD
 2. Виноградова О.В. Методи кризис-менеджменту з відновлення іміджу промислової території/О.В. Виноградова, М.О. Смикова //Научный журнал "Экономический вестник Национального горного университета".-  2015. Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/2W9dfTM
 3. Виноградова О.В. Методологічні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств сфери послуг. /Виноградова Олена, Куценко Олена// Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць-  Київ: ДУТ, 2015. - №2 (12). -  С. 112-117. Режим доступу: http://bit.ly/2IMhUTz
 4. Виноградова О.В.,  Крижко О.В. Концептуальні засади вдосконалення стратегічного управління підприємствами сфери телекомунікацій  в умовах кризи // Економіка. Менеджмент. Бізнес: ДУТ, Київ, 2015. - №2.  –С.47-51. http://bit.ly/39IVL4I
 5. Виноградова О.В. , Євтушенко Н.О. Корпоративна культура як стратегічний інструмент в системі управління: теоретичний аспект//Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць. - Київ:ДУТ, 2016.  - № 4 (18).  Режим доступу до журналу: http://bit.ly/39LO8KK
 6. Дарчук В.Г.,  Крижко  О. Інформаційні системи в маркетинговій діяльності // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2016. - № 4. - С. 113-120. Режим доступу : http://bit.ly/2UdrfcL
 7. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Корпоративна культура як стратегічний інструмент в системі управління телекомунікаційними підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2016. № 4. С. 23-30. Режим доступу: http://bit.ly/39LO8KK
 8. Виноградова О. В., Гончаренко С.В. Передумови впровадження технологій 4G і 5G – як складових інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств України.  Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць. - Київ: ДУТ, 2016. - № 4 (18). С. 50-55.  Режим доступу:  http://bit.ly/2TM9lP7
 9. Виноградова О. В., Литвинова О. В., Пілігрім К. І. Сутність інструментів гейміфікації в системі мотивації персоналу// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.19-25 Режим доступу: http://bit.ly/2wQeInk
 10. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Організаційно-економічний механізм консалтингової взаємодії. «Економічний простір»: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. №128. С. 115-124. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/3aOQJDF
 11. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Формування моделі «ефективний консультант» консалтингової компаніїна засадах компетентностного підходу. «Економічний простір»: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. №127. С. 115-124. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2TKQgwG
 12.  Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Гончаренко С.В. Стратегії конвергентно-орієнтованого розвитку телекомунікаційних підприємств України. Причорноморські економічні студії: Наук.-практ.журнал. Одеса, 2017. № 22/2017. С79-82. Режим доступу до журналу: http://bit.ly/2wVfbVd     
 13. Литвинова О.В., Пілігрім К.І. «Теоретичне підґрунтя формування системи мотивації персоналу на телекомунікаційних підприємствах» // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – №3 (21). – С.109-114 Режим доступу: http://bit.ly/2wTrXU9
 14. Совершенна І.О. Критерії та показники оцінювання ефективності трансферу технологій в Україні: теорія та практика  // Ж. Eurasian Academic Research Journal (м. Єреван, Вірменія). – 2017. – №5 (11). – с.116-125.    http://bit.ly/2Q7RsYE
 15. Совершенна І.О. Методичні підходи до оцінювання ефективності трансферу технологій в Україні  // Ж. Ефективна економіка. – 2017. –  №5. Режим доступу: http://bit.ly/2xvax0x      (IndexCopernicus, GoogleScholar).         
 16.  Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Концептуальна модель консалтингової взаємодії підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2018. № 1 (23). С. 20-26. Режим доступу до журналу: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/1810
 17. Drokina N. Essential digital marketing tools across the RACE planning framework. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. Випуск  № 5 (16) 2018. Дніпро 2018. С. 124-132 URL: https://bit.ly/2N4ho5Q
 18. Дрокіна Н.І. Моделі інбаунд та аутбаунд Інтернет-маркетингу підприємства. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2018. №31. https://bit.ly/3gLWPrz
 19. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О.,  Крижко О.В. Діагностика проблем маркетингової взаємодії телекомунікаційних підприємств України на державному та галузевому рівнях. Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ», Київ, НУХТ, ГО «Інститут проблем конкуренції», 2019. №1. С. 18-24. Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/2W8nUxW
 20. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Кононенко Є.Є.  Стратегічне планування на підприємстві: маркетинговий аспект. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Зб. наук. праць. Київ : ДУТ, 2019. № 4 (30). С. 29–37.  http://bit.ly/2TJTY9R
 21. Виноградова О.В.,Євтушенко Н.О.  Маркетингові інновації і телекомунікації: конвергенція послуг. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Зб. наук. праць. Київ : ДУТ, 2019. № 1 (27). С. 26–32. Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/33ewe0U
 22. Дарчук В.Г.. Крижко О.В. Неймінг в системі формування бренду. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2019. № 1 С. 92-96. Режим доступу: http://bit.ly/2IF48lN
 23. Плахотнікова Л. О., Литвинова О. В. Аналіз діяльності ІТ компаній на ринку освітніх послуг» / Плахотнікова, Л. О., Литвинова, О. В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 2
 24. Дрокіна Н.І. Операційний інструментарій планування Інтернет-маркетингу на основі моделі RACE. Науковий вісник Полісся. 2019. № 1 (17). URL: https://bit.ly/2Ze79m8
 25. Дрокіна Н.І. Пошуковий бенчмаркінг Інтернет-маркетингу підприємств телекомунікацій. Науковий вісник Полісся. 2019. № 1 (17). URL: https://bit.ly/2Ze79m8
 26. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г. Можливості месенджер-маркетингу для просування товарів та послуг в інтернеті. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 1(30), 2020. - С 11-20.  https://bit.ly/3cE9CKs
 27. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Дрокіна Н.І. Іртлач М. О., Корнійчук В. Є. Шляхи підвищення конкурентоспроможності на ринку телекомунікаційних послуг України. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 1(30), 2020. – С.130-140    https://bit.ly/34XnyfS
 28. Крижко О. В. , Совершенна І. А., Саянна Я. Ю. Ейдос маркетингової стратегії підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, № 1(31), 2020. С. 149-155. URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2397
 29. Недопако Н.М. Інструменти цифрового маркетингу: теоретичний аспект. Економіка. Менеджмент. Бізнес. -2020. - №2. – С. 43-48.

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

 1. Дрокіна Н.І. E-menu for food orders in the hotel rooms // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 вересня 2015 р.- К.: НУХТ, 2015. – С. 228-231. (у співавт. з A. Riabenka).
 2. Дрокіна Н.І. Global practice for development of wine tourism in Ukraine // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму:  світовий досвід для України: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (24 вересня 2015 р.). - К.: НУХТ, 2015. – 344 с. – C. 89-91.
 3. Виноградова Е.В. Предпосылки внедрения 4G И 5G в Украине - управленческий аспект / Е. В. Виноградова, С.В. Гончаренко // Тезисы докладов Регионального семинара МСЭ «Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G»  [17-18 ноября 2016 г.] Київ: ГУТ – 2016.  – С.188-192.
 4. Виноградова О.В. Проблеми розвитку ІКТ галузі України / О. В. Виноградова, С.В. Гончаренко // Матер. Науково-практичн. конференції  «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» [20 грудня 2016 р.] Київ: ДУТ – 2016.  – С.91-93.
 5. Виноградова О.В. Євтушенко Н.О. Маркетингові інновації на ринку телекомунікаційних послуг /Н.О. Євтушенко //Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» 28-30 вересня 2-17 року / під заг. ред. д.е.н. , проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТРИТОРІЯ, 2017. – 212 с. – С. 53-56.
 6. Виноградова О.В. Євтушенко Н.О. Роль маркетингового забезпечення інноваційної діяльності у процесі консалтингової взаємодії підприємств України   / О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матер. І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.).  Київ: ДУТ, 2017. С29-31.
 7. Виноградова О.В. Маркетингові інновації на ринку телекомунікаційних послуг/ О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» [28-30 вересня 2017 р]. – Суми : ТРИТОРІЯ, 2017. – 212 с. – С. 53-56.
 8. Виноградова О.В. Особливості маркетингових досліджень конкурентного середовища на телекомунікаційному ринку України / О.В. Виноградова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі» [16-17 березня 2017 р.] Київ: ДУТ – 2017. – С.161-162.
 9. Виноградова О.В. Проблеми  реалізації стратегії розвитку інфокомунікаційних підприємств України на засадах конвергенції технології і послуг/ О. В. Виноградова, С.В. Гончаренко // Матер.  Міжнародн. науково-практичн. конфе. «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики», м. Полтава»  [11-12 травня 2017 року] Полтава: ПДАА – 2017.
 10. Виноградова О.В. Роль маркетингового забезпечення інноваційної діяльності у процесі консалтингової взаємодії підприємств України / О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. - Київ: Державний університет телекомунікацій- 2017. 
 11. Дарчук В.Г.  Критерії розвитку мотивації персоналу підприємства // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Матеріали науково-практ. конф. (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) / ННІМП ДУТ. – Київ, 2016.
 12. Дарчук В.Г.  Результати маркетингових досліджень конкурентного середовища на телекомунікаційному ринку  України// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16-17 березня 2017р.) / ННІМП, ДУТ. – Київ: ДУТ, ННІМП , 2017..
 13. Дарчук В.Г.  Сучасні технології управління комунікаційними процесами в маркетингових комунікаціях//Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матер. І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.).  Київ: ДУТ, 2017. С 68-69.   
 14. Дрокіна Н.І. Інструменти social media marketing в сучасній практиці підприємства // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та  підприємництва ДУТ- Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – С. 33-37. https://dut.edu.ua/uploads/l_1475_81023639.pdf
 15. Крижко О.В. Проблеми підготовки фахівців з маркетингу в галузі телекомунікацій // Матеріали І Міжнародної науково-практичної  Інтернет-конференції «Маркетинг майбутнього: виклики та реалії» (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. – 395 с.
 16. Крижко О.В. Розробка технологічних платформ – одна із основ інноваційного розвитку підприємств // Матеріали п’ятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації», К.: ДУТ, 2015.
 17. Крижко О.В. Стратегічне управління підприємством на засадах системного процесного підходу // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Актуальні проблеми економіки та права:  теорія та практика», К.: ДУТ, Навчально-методичний центр державної служби фінансового моніторингу України, 2015.
 18. Крижко О.В. Технологічний поштовх – одна із основ інноваційного розвитку підприємств.//Матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації», К.: ДУТ, 2015.
 19. Крижко О.В. Формування інформаційних систем в управлінні на основі структурного підходу // Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 170 с.
 20. Литвинова О.В., Дименко Р.А., Куба Л.А. Економіко-правові аспекти сучасного ІТ-бізнесу // Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі України: Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ( м. Київ, 25 травня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ – Київ: ДУТ, 2017. –  С. 51-54.
 21. Маркетинговые аспекты внедрения услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G / Е. В. Виноградова, С.В. Гончаренко // Тезисы докладов Регионального семинара МСЭ «Предпосылки внедрения 4G И 5G в Украине - управленческий аспект»  [7-9 июня 2017 г.] Киев: ГУТ – 2017.  
 22. Стратегии конвергентно-ориентированного развития телекоммуникационных компаний / Е. В. Виноградова, С.В. Гончаренко // Тезисы докладов XX Международной научно-технической  конференции  «Современные средства связи» [19-20 октября 2017 г.] УО Белорусская государственная академия связи, Минск, Беларусь. – 2017.  
 23. Drokina N. Blockchain technology in marketing research. Актуальні питання економічного розвитку держави та регіонів: теоретичні і практичні аспекти: матеріали Міжнар. науково-практ. конф. (Львів, 16 червня 2018р.). Львів: ГО «Львівська економічна фундація», 2018. С.137-141. URL: https://bit.ly/2Y6SEA2
 24. Somkina T., Lytvynova O., Loban O. Corporate Management: Informational Aspect //Management of the  21st Century: Globalization Challenges. – Prague, 2018, - 118-123.Режим доступу http://bit.ly/2w0fEFH
 25. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Краудфандінг як інноваційний інструмент Інтернет-маркетингу в туризмі. Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 31 жовтня - 1 листопада 2018р.). Львів: ЛТЕУ, 2018. С.237-241. URL: https://bit.ly/3d10Aag
 26. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Сучасні інструменти управління консалтинговою компанією. Сучасні підходи до управління підприємством: Матер. IX Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ, 12 квітня 2018р.). К.: КПІ, 2018.
 27. Дарчук В.Г. Позіціонування розробників програмного забезпечення з українським корінням на світових ринках ІТ рішень // Іnternational Scientific Conference The modern trends in the development of business social responsibility June 29th. 2018
 28. Дрокіна Н.І.   Можливості використання соціальних мереж у digital-маркетингу // Створення ефективної фінансової інфраструктури в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9 червня 2018 р.) У 2-х частинах. Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – Ч. 1. –С.61-66      
 29. Дрокіна Н.І.  Blockchain technology in marketing research // Актуальні питання економічного розвитку держави та регіонів: теоретичні і практичні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 16 червня 2018 року)    ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2018. – 144 с. С.137-141.     
 30. Дрокіна Н.І.  Інструменти комплексного інтер;нет маркетингу на підприємстві  / Економічний механізм управління інноваціями: методологія та практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21 квітня 2018 року)    ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2018. –С.48-52 
 31. Дрокіна Н.І.  Месенджер-маркетинг як сучасний засіб просування бренду // Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності: Матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Миколаїв,  1-2 червня 2018 року)     Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна», 2018. – 112 с. С.37-42
 32. Дрокіна Н.І.  Особливості інтеграції сайту підприємства з електронними платіжними системами / Фінанси, підприємництво та облік: національні особливості та світові тенденції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 квітня 2018 р.).       К.:ГО«КЕНЦ», 2018. –С. 93-97       
 33. Дрокіна Н.І.  Теоретичні та практичні засади ефективного функціонування соціально-економічної сфери: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12 травня 2018 р.).      Дніпро: НО «Перспектива», 2018. –С.29-33   
 34. Дрокіна Н.І. Бенчмаркінг як інструмент Інтернет-маркетингу. Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: матеріали доповідей Міжнар. науково-практ. конф. (Ужгород, 7-8 грудня 2018р.). Ужгород: ВД «Гельветика», 2018. Ч.2. С.128-132. URL: https://bit.ly/37ygiIR
 35. Дрокіна Н.І. Використання сучасних онлайн конструкторів для створення комерційного веб-сайту. Modern Transformation in the Age of Globalization: II International scientific conference Economy and Management, (Klaipeda, March 23, 2018). Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. С.93-97. URL: https://bit.ly/30NK0Iu
 36. Дрокіна Н.І. Інструменти інтернет-маркетингу в залежності від поставлених цілей. Сучасні напрями розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнар. науково-практ. конф. (Запоріжжя, 2 листопада 2018р.). Запоріжжя: КПУ, 2018. С.53-59. URL: https://bit.ly/30MfT4g
 37. Дрокіна Н.І. Інструменти комплексного інтернет маркетингу на підприємстві. Економічний механізм управління інноваціями: методологія та практика: матеріали Міжнар. науково-практ. конф. (Львів, 21 квітня 2018р.). Львів: ГО «Львівська економічна фундація», 2018. С.48-52. URL:  https://bit.ly/2UMaVk2
 38. Дрокіна Н.І. Інструменти сервісів веб-статистики для оцінки ефективності сайту компанії. Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи: матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф. (Одеса, 26 жовтня 2018р.) Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2018. С. 99-103. URL: https://bit.ly/3hA3mXm
 39. Дрокіна Н.І. Месенджер-маркетинг як сучасний засіб просування бренду. Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ Всеукраїнської  науково-практ. конф. з міжнародною участю (Миколаїв, 1-2 червня 2018р.). Миколаїв: ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна», 2018. С.37-42. URL: https://bit.ly/37AHu9V
 40. Дрокіна Н.І. Моделі монетизації інтернет-проектів підприємства. Теоретичні та практичні засади ефективного функціонування соціально-економічної сфери: матеріали Міжнар. науково-практ. конф. (Дніпро, 12 травня 2018р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2018. С.29-33. URL:  https://bit.ly/2N0YNaF
 41. Дрокіна Н.І. Можливості використання соціальних мереж у digital-маркетингу. Створення ефективної фінансової інфраструктури в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнар. науково-практ. конф. (Дніпро, 9 червня 2018р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2017. Ч.1. С.61-66. URL: https://bit.ly/30NdA0E
 42. Дрокіна Н.І. Онлайн трансляції як маркетинговий інструмент просування бренду в Інтернеті. Modern economic research: theory, methodology, strategy: International scientific conference (Kielce, September 28th, 2018). Kielce, Poland, 2018. Part I. P.83-86. URL:  https://bit.ly/2BcBSql
 43. Дрокіна Н.І. Особливості інтеграції сайту підприємства з електронними платіжними системами. Фінанси, підприємництво та облік: національні особливості та світові тенденції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практ. конф. (Київ, 7 квітня 2018р.). К.: ГО «КЕНЦ», 2018. С. 93-97. URL: https://bit.ly/3d7N30K
 44. Дрокіна Н.І. Особливості та тенденції розвитку мобільного маркетингу. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. С.134-136. URL: https://bit.ly/3d9wZvg
 45. Дрокіна Н.І. Роль чат-ботів в месенджерах для забезпечення ефективності маркетингових комунікацій. Актуальні питання економічних наук: матеріали V Міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 28-29 вересня 2018р.). Херсон: «Молодий вчений», 2018. С.99-102. URL:  https://bit.ly/2N00V2f
 46. Дрокіна Н.І. Сучасні напрями та стратегії Інтернет-маркетингу. Економіка, управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практ. конф. (Київ, 15 вересня 2018р.). К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. С.28-33. URL: https://bit.ly/30NNNFx
 47. Дрокіна Н.І. Тайм постинг у соціальних мережах як інструмент ефективного SMM. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали III Міжнар. науково-практ. конф. (Дніпро, 9-10 листопада 2018р.). Дніпро: ПДАБА, 2018. Ч.2. С.100-104. URL: https://bit.ly/30Kgcwe
 48. Крижко О.В.  Пошук та аналіз нових нетрадиційних методів інноваційного маркетингу //І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний маркетинг: проблеми та перспективи», (м. Київ, 16-17 листопада 2018 року.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018.
 49. Крижко О.В. Неймінг: особливості створення бренду компанії // І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний маркетинг: проблеми та перспективи», (м. Київ, 16-17 листопада 2018 року.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018.
 50. Литвинова О. В. Классификация бизнес-моделей вендоров программного обеспечения в Украине // Цифровое будущее на основе 4G/5G : Матеріали регионального семинара Международного союза электросвязи для стран Европы и СНГ  (м. Київ, 14-16 травня 2018 р.) / ННІМП ДУТ. – Київ, 2018. С. 57-59 http://bit.ly/3cRDILu
 51. Литвинова О. В. Позиціонування розробників програмного забезпечення з українським корінням на світових ринках IT рішень/ О. В. Литвинова, В. Г. Дарчук, О. М. Згурська // The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility. – 2018, Lisbon, Portugal. 
 52. Литвинова О.В. Основні проблеми розвитку підприємств-розробників комплексних програм автоматизації бізнес-процесів в Україні. Збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Економіко-правова платформа інноваційного підприємства». – Київ, ДУТ. – 2018. – С. 28-30
 53. Совершенна І.О. BYOD  як  концепція  корпоративної  ІТ-політики  в  бізнесі і  освіті  / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції "SMART-освіта: ресурси та перспективи" (Київ, 6-7 грудня 2018 р.) – Київ : КНТЕУ, 2018.– с.134-136.
 54. Совершенна І.О. Тенденції розвитку світового ринку CRM-систем // Прикладні інформаційні системи і технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 1 жовтня 2018 р. //  КНУ імені Тараса Шевченка.–Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018.– 156-158 с.
 55. Совершенна І.О., Краснощок В.М. Аналіз розвитку цифрових технологій в світі та Україні // Проблеми  інформаційного  суспільства:  ресурси  і  технології: матеріали  XVIІ  Міжнар.  науково-практичної  конференції,  м.Київ,  27  вересня  2018 р.  //  МОН  України;  УкрІНТЕІ.  –  Київ: УкрІНТЕІ, 2018. – с.97-102.
 56. Совершенна І.О., Леонтович К.О. Перспективи розвитку української «Силіконової долини» // Створення інноваційної інфраструктури та залучення венчурних інвестицій у інноваційну діяльність: проблеми та перспективи: Круглий стіл (м. Київ, 15 травня 2018, МОНУ). – К., 2018. – 129 с.
 57. Совершенна І.О., Миронець О.С. Перспективи розвитку інноваційних ІТ кластерів в Україні // Проблеми та  перспективи  розвитку  інноваційної  діяльності в Україні: матеріали ХІ Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 22 березня 2018 р.) – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 123-125.
 58. Drokina N., Nedopako N. Role of inbound marketing strategy in enterprise development.  Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (Київ, 18-19 грудня 2019р.). Київ: ДУТ, 2019. С.153-158. URL:  https://bit.ly/2Ax9csd
 59. Lytvynova O. International Baccalaureate career-related programme: future within Ukrainian educational reality. 24-26 October, 2019. International Baccalaureate conference, Abu-Dhabi UAE 
 60. Дарчук В.Г., Бесараб К. С. Міжнародний досвід використання еко-технологій у маркетинговій стратегії сучасного підприємства// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.18-21
 61. Дрокіна Н.І. Особливості управління конверсією для підвищення продажів в Інтернет-маркетингу. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали IV Міжнар. науково-практ. конф. (Дніпро, 9 листопада 2019р.). Дніпро: ПДАБА, 2019. С.212-216. URL:  https://bit.ly/3ddoRu1
 62. Дрокіна Н.І. Перспективи розвитку digital реклами рекламно-комунікаційного ринку України. Журналістика та реклама: вектори взаємодії: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2019р.) К.: КНТЕУ, 2019. С.102-106. URL: https://bit.ly/3e8xqqX
 63. Дрокіна Н.І. Швидкість завантаження сайту в ефективності Інтернет-маркетингу.  Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії: матеріали доповідей Міжнар. науково-практ. конф. (Запоріжжя, 16 березня 2019р.). Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 32-37. URL: https://bit.ly/2URKny2
 64. Дрокіна Н.І., Виноградова О.В. Використання омніканальної збутової стратегії в Інтернет-маркетингу. International Scientific-Practical Conference Global marketing: analysis and challenges of our time: Conference Proceedings. (Batumi, May 16-17th, 2019). Batumi, Georgia, 2019. Р.4-8. URL:  https://bit.ly/3frNHHL
 65. Дрокіна Н.І., Дарчук В.Г. Етапи створення сайту як інструмента Інтернет-маркетингу. IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings. (Klaipeda, March 29th, 2019). Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 2019. Part II. P.15-19 URL: https://bit.ly/2YCOsad
 66. Дрокіна Н.І., Іртлач М.О. Cкладові комплексного Інтернет-маркетингу на підприємстві. Сучасні підходи до управління підприємством: матеріали Х Всеукраїнської  науково-практ. конф. (Київ, 11 квітня 2019 р.) К.: 2019. C.80. URL: https://bit.ly/30TaAQi
 67. Дрокіна Н.І., Поліщук Н.Ю. Брендинг, його актуальність і затребуваність в наш час. Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (Київ, 18-19 грудня 2019 р.). Київ: ДУТ, 2019. С.112-116. URL:  https://bit.ly/2Bh3Cd9
 68. Євтушенко Н.О., Лучкіна В.В. Особливості формування маркетингової стратегії. Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.116-121. Режим доступу до журналу: https://dut.edu.ua/uploads/n_7930_34371015.pdf
 69. Крижко О. В., Єсмаханова А. У.,  Побережна С. М. Особливості стимулювання збуту на підприємстві залежно від суб'єктів стимулювання. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, № 1(31), 2020. С. 149-155. URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2396
 70. Крижко О.В., Бесараб К.С Управління рекламною кампанією // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.162-168
 71.     Крижко О.В., Побережна С. М.. Перспективи розвитку міжнародного маркетингу// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.23-26
 72.     Крижко О.В., Савенко А.В. Неймінг: особливості створення бренду компанії// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -   .
 73.     Крижко О.В., Саянна Я.Ю.. Формування маркетингової стратегії розвитку підприємства // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.102-106.
 74.     Крижко О.В., Тарасюк А.В.. Пошук та аналіз нових нетрадиційних методів інноваційного маркетингу// Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.65-69.
 75. Литвинова О.В., Пінчук О.В. Механізм соціальної безпеки як комунікативна функція суспільства // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (м. Київ, 18-19 грудня 2019 р.) – Київ: ДУТ, 2019. -  С.259-262.
 76.     Совершенна І.О.,   Кубрак А.О.. Цифрова еволюція стратегічного маркетингу // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 рокур.) / ДУТ. - Київ, 2019. -  С.168-173
 77. Совершенна І.О., Остролуцький  О.О. Маркетингові конкурентні стратегії лідерів галузі // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 рокур.) / ДУТ. - Київ, 2019. -  С.129-135.
 78.     Совершенна І.О., Тарасюк А.В. Використання штучного інтелекту в маркетингу // Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 рокур.) / ДУТ. - Київ, 2019. -  С.59-64.
 79. Дрокіна Н.І. Конкурентний аналіз комерційних веб-сайтів для підвищення ефективності Інтернет-маркетингу. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. Training. Poland: WSBiP, 2020. Р.29-35.
 80. Дрокіна Н.І. Роль теплових карт в маркетингу для аналізу активності на сайті. Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: Матеріали ІІ науково-практичної конференції (Хмельницький, 21-22 лютого 2020р.). Херсон: Вид. «Молодий вчений», 2020. С. 88-95. URL:  https://bit.ly/2N5Jj52
 81. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Либа К.Д.  Інноваційні мейнстріми інтернет-маркетингу: матеріали  ІІ  Міжнар. науково-практ. конф. «Глобальний маркетинг: аналіз і виклики сучасності»  22 травня 2020 року, м. Київ   С.59-60.
 82. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І.  Інноваційні маркетингові інструменти просування продукції в Інтернеті: матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. інтернет- конф.  «Бізнес Інновації Менеджмент» 23 квітня 2020 року, м. Київ. - С.162-163 https://bit.ly/2Y8ahj8 
 83. Drokina N., Nedopako N. Role of inbound marketing strategy in enterprise development.  Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І Міжнар. науково-практ. конференції  (Київ, 18-19 грудня 2019р.). Київ: ДУТ, 2019. С.153-158. URL:  https://bit.ly/2Ax9csd

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 1. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Групова динаміка і комунікації. Навч. посібник. – Київ: ДУТ,  2018. – 223 с. - http://bit.ly/2TYWM1V
 2. Виноградова О. В., Євтушенко Н.О.; Групова динаміка і комунікації: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова, Євтушенко, Н.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/3aRfPC4
 3. Виноградова О. В. Сучасні види маркетингу. Навч. посібник– Київ: ДУТ,  2019.– 262 с. http://bit.ly/33h0Nmn
 4. Виноградова О. В Сучасні види маркетингу: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова ; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/33d8mdJ
 5. Виноградова О. В . Поведінка споживачів: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова ; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/3aKVfTC
 6. Виноградова  О.В.,  Дрокіна  Н.І.  Електронний  бізнес.  Навчальний  посібник.  –  Київ:  ДУТ,   2018.  –  292  с. http://bit.ly/2U64Uhc
 7. Виноградова О. В Інноваційні види технологій в маркетинговій діяльності: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2TXEkXu
 8. Виноградова О. В.,  Крижко О.В. Маркетинговий менеджмент». ч.2 .  «Організація офісної діяльності».  Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. – 137 с.
 9. Виноградова О. В., Євтушенко Н.О. Стратегічний маркетинг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Виноградова, Євтушенко, Н.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2xsSbxa
 10. Виноградова О. В., Крижко О.В. «Маркетинговий менеджмент». ч.2. «Організація офісної діяльності». Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. – 137 с.- http://bit.ly/2TJRqZr
 11. Виноградова О. В., Литвинова О.В. Міжнародний маркетинг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Виноградова О. В., Литвинова О.В. ; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2U4kBoQ
 12. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Маркетингові технології управління Інтернет-проектами. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 351 с. http://bit.ly/3cQShPq
 13. Волошин В.С., Євтушенко Н.О., Якименко О.В. Економічні ризики в інноваціях та механізми їх мінімізації на промислових підприємствах: [монографія]. Маріуполь: ВПЦ ДВНЗ «ПДТУ». 2012. – 221с.   .
 14. Дарчук В.Г Аналіз і планування маркетингової діяльності : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук В.Г.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2veNypK
 15. Дарчук В.Г Логістика: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук В.Г.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2U3FvEA
 16. Дарчук В.Г Управління продажами та брендами : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук В.Г.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2IDTV95
 17. Дарчук В.Г. Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 146 с. - [Електронний ресурс]. Режим доступу - http://bit.ly/33aTM6w
 18. Дарчук В.Г. Маркетингові дослідження та бізнес-аналітика : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук В.Г.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2wOUf2f
 19. Дарчук В.Г., Крижко О.В . Маркетингові комунікації : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Дарчук В.Г., Крижко О.В.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2IFkTgT
 20. Євтушенко Н.О. Механізм консалтингової взаємодії підприємств на ринку телекомунікаційних послуг України: [монографія]. К: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА». 2017.  – 535с. 
 21. Євтушенко Н.О., Правдзива М.Г. Методика управління фінансовими ризиками на підприємстві  в сучасних умовах господарювання.   Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: [кол.моногр.]. Нікополь: НФ ЗНУ. 2013. –  С. 98 – 109.
 22. Євтушенко, Н.О Маркетингові чинники результативності бізнесу: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Євтушенко, Н.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2QbkgzI
 23. Євтушенко, Н.О., Совершенна І.О Конкурентоспроможність підприємств: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Євтушенко, Н.О., Совершенна І.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2Q968ac
 24.  Євтушенко, Н.О Маркетингові ризики в області телекомунікацій: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. фор м навчання / Євтушенко, Н.О.; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2IEswnC
 25. Іртлач М.О., Совершенна І.О. Інтернет-маркетинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Іртлач М.О., Совершенна І.О. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2279
 26. Іртлач М.О., Совершенна І.О. Маркетинг ринку інформаційно-телекомунікаційних  послуг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Іртлач М.О., Совершенна І.О. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу  http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2316
 27. Іртлач М.О., Совершенна І.О. Прогнозування попиту та кон’юнктура ринку  [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Іртлач М.О., Совершенна І.О.. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2284
 28. Крижко О.В.  Практикум рекламних презентацій [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Крижко О.В. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу  http://bit.ly/2vZ69GE
 29. Крижко О.В. Маркетинговий менеджмент ч.1. Маркетинговий менеджмент [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Крижко О.В. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу http://bit.ly/33nziYF
 30. Крижко О.В. Маркетинговий менеджмент ч.3 Рекламний менеджмент [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Крижко О.В. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу http://bit.ly/2THwZw2
 31. Крижко О.В. Маркетингові комунікації [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Крижко О.В. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу  http://bit.ly/2IFkTgT
 32. Литвинова О.В Крос-культурный маркетинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В.;– кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2IEuc0o
 33. Литвинова О.В Маркетингова політика ч.1 Маркетингова товарна  політика [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В.;– кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2TVj1FS
 34. Литвинова О.В Маркетингова політика ч.2Маркетингова цінова політика [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В.;– кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/38N0Ozw
 35. Литвинова О.В Мерчандайзинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В.;– кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2Wep1MR
 36. Литвинова О.В Міжнародна економіка [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В.;– Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2veNypK
 37. Литвинова О.В Педагогіка та психологія вищої школи» [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ОКР магістр ден. та заоч. форм навчання /Литвинова О.В.;– Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2veNypK
 38. Литвинова О.В., Совершенна І.О Маркетинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання / Литвинова О.В., Совершенна І.О..; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/3aQaoDs
 39. Литвинова О.В., Совершенна І.О. Маркетинг ч.2 Соціально-відповідальний маркетинг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання Литвинова О.В., Совершенна І.О. ; кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2QbyXCG
 40. Совершенна І.О.  Опорний конспект лекцій з дисципліни «Трансфер технологій» для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  К.: КНТЕУ, 2018. – 98с.
 41.  Совершенна І.О. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з  дисципліни «Управління проектами» спеціалізацій «Міжнародна економіка»; «Економіка підприємства»; «Економічна кібернетика»; «Оптова та роздрібна торгівля». –  К.:КНТЕУ, 2017. – 78с.
 42. Совершенна І.О. Можливості відкритих освітніх платформ на базі провідних університетів // Інновації у вищій освіті – комунікація та співпраця у сучасному університетському середовищі за допомогою специфічних цифрових інструментів: [Міжнародна колективна монографія] / [Колектив авторів]; (за заг. ред. Наказного М.О.). – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 376с. - с.275-287.
 43. Совершенна І.О. Ринок телекомунікаційних послуг [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання /   Совершенна І.О. кафедра маркетингу  – Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://bit.ly/2U0Wbg8
 44. Совершенна І.О. Трансфер технологій: електронний підручник А.А.Мазаракі, Г.О.Андрощук, С.І.Бай та ін. (у т.ч. Совершенна І.О.); за заг. ред. А. А. Мазаракі -  К.:КНТЕУ, 2017. – 568с. (розділ 2, 7).
 45. Совершенна І.О. Трансфер технологій: підручник / А.А.Мазаракі, Г.О.Андрощук, С.І.Бай та ін. (у т.ч. Совершенна І.О.); за заг. ред. А. А. Мазаракі -   К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2014. – 556 с. (розділи 2, 7).

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Маркетингу в 2022 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри маркетингу Виноградової Олени Володимирівни 098-72-29-528 або 095-85-82-888 (Viber, Telegram, WhatsApp) повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2022 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 11 285