XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Економіки

Робота із студентами

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Отримати консультацію
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Відгуки

Робота із студентами

Науково-педагогічний склад кафедри Економіки проводить постійну роботу зі студентами з метою підвищення ефективності процесу навчання, а також підготовки висококваліфікованих фахівців. Щомісячно з ініціативи викладачів кафедри організовуються і проводяться цікаві заходи, конкурси та екскурсії, які підтримують постійний контакт викладачів кафедри зі студентами. Формування у майбутніх фахівців високої моральної, соціокультурної та професійної компетенції - завдання сучасне, важливе і відповідальне. Саме ці фактори є визначальними у навчально-виховній роботі кафедри. У якості показників ефективності виховання студентів обрані рейтингові оцінки поточної успішності в навчальній, науковій роботі, рівень здатності студента адаптуватись до професійної  діяльності.

Форми роботи зі студентами при організації процесу навчання розкриваються через способи взаємодії викладача зі студентами. Вони виявляються за допомогою різних шляхів керування діяльністю, спілкуванням, відносинами. В них реалізується зміст освіти, освітні технології, стилі, методи й засоби навчання.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Форма організації навчання - певна структурно-організаційна та управлінська конструкція навчального заняття залежно від його дидактичних цілей, змісту й особливостей діяльності суб'єктів та об'єктів навчання.

Форми організації навчання мають упорядкувати навчальний процес. Їх провідною ознакою для класифікації є дидактичні цілі. Водночас кожна організаційна форма навчання може мати кілька дидактичних цілей.

У дидактичному процесі найчастіше виокремлюють чотири групи організаційних форм:  навчальні заняття;  практична підготовка;  самостійна робота; контрольні заходи.

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА СЕМІНАРІВ

Кафедра економіки започаткувала проведення щорічної міжнародної студентської науково-практичної конференції «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної сфери», а також постійно діючих кафедральних науково-практичних семінарів та круглих столів за актуальною науково-практичною тематикою. Ситуативно розширюючи рамки функціонування кафедрального семінару, розгорнулись пошуки найприйнятнішого засобу комунікації для зацікавлених узяти участь в обговоренні актуальних проблем сучасної економіки та споріднених, суміжних галузей науки. Запорукою успіху, «механізмом» надійності виступає висока міра колективної зацікавленості у тому, щоб ці проекти відбувались. Надійними партнерами кафедри економіки, соратниками у справі стали представники компаній: «Miratech Corporation", "Аудит Сервіс Груп», GFK, SIONAS.

НАПРЯМИ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ

Виховна робота включає в себе кураторські години, бесіди під час перерви, відвідування гуртожитку, взаємодію з деканатами й директоратами з питань навчання і поведінки студентів, зустрічі й телефонні розмови з батьками студентів, які мають низький рейтинг успішності або незадовільної поведінки. Однією з найважливіших частин роботи зі студентами є кураторська робота в академічних групах, яка регламентується положенням куратора групи, затвердженим ректором ДУТ. Її метою є допомога студентам в адаптації до навчання в університеті, розвиток самостійної і творчої роботи студентів. Інститут кураторства є дієвим засобом забезпечення ефективної взаємодії між викладачами університету і студентством.

У 2021-2022 навчальному році за академічними групами закріплені куратори:

 • Група ЕПДМ-51 та ЕПДМ-61 – куратор доцент кафедри Голобородько Альона Юріївна
 • Група ЕПД-41 - куратор доцент кафедри Воскобоєва Олена Володимирівна
 • Група ЕПД-31 - куратор доцент кафедри Хлевицька Тетяна Борисівна
 • Група ЕПД-21 - куратор доцент кафедри Федоренко Олег Сергійович
 • Група ЕПД-11 – куратор доцент кафедри Сукурова Наталія Михайлівна

Враховуючи, що місією вищої школи є не тільки навчання, але й виховання висококультурної, духовно багатої особистості, викладачі кафедри Економіки докладають масу зусиль для досягнення цієї мети. Зокрема, для розширення світогляду студентів проводяться майстер-класи із запрошенням фахівців-практиків з різноманітних напрямків: бізнес-тренери, коучери, соціальні психологи та інші. Особлива увага приділяється розвитку творчого потенціалу наших студентів, для чого під патронатом кафедри проводяться конкурси, квести, круглі столи за різними тематичними напрямками. З метою розширення горизонтів інтелектуального розвитку, світоглядних та професійних знань і компетенцій студенти під керівництвом кураторів відвідують різноманітні тематичні виставки, музеї, бібліотеки та інші офіційні установи.

На кафедрі Економіки функціонують наступні студентські наукові гуртки:

Актуальні проблеми економіки підприємства

IТ- підприємець

 • керівники: к.е.н., доцент Хлевицька Т.Б..

На засіданнях наукових гуртків студенти обговорюють актуальні питання з методики і практики провадження економічної діяльності, з актуальних проблем в сфері ІТ - бізнесу та інших напрямів наукових досліджень. Результати своїх досліджень студенти в подальшому відображають у тезах конференцій й наукових статтях.

Кожному майбутньому студенту зробити перший крок завжди важко. Набагато простіше, якщо поруч є той, хто допоможе порадами і спрямує вірним шляхом. В період навчання для студентів такою людиною стає куратор, який надає підтримку у багатьох питаннях, пов’язаних з навчанням і студентським життям.

Ключові завдання куратора – це консультування студентів з питань навчання, вибору предметів, продовження навчання і можливостей працевлаштування. Він також може допомогти у вирішенні проблем, які виникають у студентів, а також скоординувати рухатися у вірному напрямку, стимулює постійно розвиватися, визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Економіки в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (050) 155-40-65 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
тел. 249-25-16

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 9 441