XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Економіки

Партнери кафедри

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Отримати консультацію
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Відгуки

Партнери кафедри

Співпраця кафедри економіки підприємств та соціальних технологій із вітчизняними і зарубіжними бізнес–структурами, навчально-тренувальними центрами, громадськими організаціями є важливою компонентою підготовки високопрофесійних фахівців в сфері соціології та економіки. Завдяки такій співпраці наші студенти мають можливість «відточити» отриманні в університеті знання на практиці.

Отже, метою взаємодії кафедри економіки та соціальних технологій з суб’єктами господарської діяльності та суспільного сектору в Україні є формування у студентів вміння приймати самостійні рішення в професійних умовах, опанування ними сучасних методів та форм організації ведення бізнесу й інших видів діяльності (соціальна взаємодія, паблік-рілейшинз, управління персоналом та ін.).

У період практики закладаються професійні, світоглядні, громадянські якості, формуються морально-етичні цінності, що визначає здатність особи успішно здійснювати у майбутньому професійну діяльність.

Перелік головних договорів про співпрацю кафедри економіки підприємств та соціальних технологій:

Договір про співпрацю

Сфера діяльності

Форма співпраці

 

«Miratech Corporation»

№ 16/07/від 16.06/-2017

 • Послуги з IT-аутсорсингу
 • Cтворення технологічних портфоліо для розвитку бізнесу компанії
 • Розробка програмного забезпечення для ключових бізнес-процесів
 • Реалізація програм кібербезпеки
 • Стратегічне консультування з питань цифрової трансформації бізнесу
 • Участь у формуванні інноваційного змісту
 • навчання за професійними компетенціями;
 • Підписання Угоди про  співробітництво і організацію взаємовідносин;
 • Спільне викладання дисциплін; 
 • Видача сертифікатів;
 • Проходження практики;
 • Стажування викладачів кафедри; 
 • Участь у конференціях;
 • Організація екскурсій;
 • Працевлаштування випускників;
 • Спонсорська допомога.

Навчально-тренувальний центр «SIONAS»

№ 721 від 30.08.2017

 • Адаптація програмного забезпечення для  проведення соціологічних досліджень
 • Стратегічне консультування з питань архітектоніки соціальних ігор
 • Участь у формуванні інноваційного змісту навчання за професійними компетенціями;
 • Підписання Угоди про  співробітництво і органі-зацію взаємовідносин;
 • Спільне викладання дисциплін; 
 • Видача сертифікатів;
 • Проходження практики;
 • Стажування викладачів кафедри; 
 • Участь у конференціях;
 • Організація екскурсій;
 • Працевлаштування випускників

Співпраця з компаніями – партнерами є важливою складовою у визначенні професійних компетенцій випускників кафедри економіки підприємств та соціальних технологій як запит від роботодавців та їх вимога до якості підготовки фахівців.

Саме тому при розробці освітньо-професійних програм спеціальностей 051 «Економіка» та 054 «Соціологія» враховано фахові (професійні) компетенції, які визначені нашими партнерами як необхідні.

Компанія

Компетенції, які було включено за пропозиціями компаній-партнерів кафедри у  Освітньо-професійну програму підготовки за спеціальністю 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Miratech Corporation»

 • Здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-ділового спілкування.
 • Здатність розробляти оперативні та тактичні плани діяльності   ІТ-підприємства 
 • Здатність розробляти та оцінювати інноваційні проекти підприємства в галузі телекомунікацій
 • Здатність опановувати методологічні засади та  методичні підходи  до обґрунтування та вибору оптимальних економічних рішень
 • Здатність  визначати рівень конкурентоспроможності та обґрунтовувати шляхи її підвищення.

Компанія

Компетенції, які було включено за пропозиціями компаній-партнерів кафедри у  Освітньо-професійну програму підготовки за спеціальністю 054 «Соціологія»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Навчально-тренувальний центр «SIONAS»

 • Здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-ділового спілкування.
 • Здатність застосовувати знання соціології, соціальної політики та роботи соціологічних служб для представництва клієнтів та захисту їх інтересів.
 • Здатність розуміти закономірності взаємодії індивідів, соціальних груп, спільнот та суспільств
 • Здатність до комунікативної взаємодії різних рівнів, високий рівень комунікативної культури
 • Здатність розуміти і враховувати соціально-психологічні аспекти управлінських рішень в процесі соціальної діяльності

Володіння сучасними програмними продуктами для автоматизації бізнесу і проведення соціологічних досліджень є першочерговою вимогою сучасних компаній. Саме тому Університетом і кафедрою укладено Меморандум про співпрацю з ВГО «Спілка автоматизаторів бізнесу» (Меморандум від 23.12. 2019). В рамках такої співпраці викладачі кафедри і, звичайно, студенти одними з перших дізнаються про нові програмні продукти і опановують їх, отримуючи відповідні сертифікати.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Економіки в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (050) 155-40-65 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
тел. 249-25-16

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 7 385