XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Обчислювальна техніка та мікропроцесори


Автор:
В.М. Бондаренко, М.П. Трембовецький, П.В. Афанасьєв, Є.В. Іваніченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.38 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Курс лекцій містить матеріал, визначений програмою однойменної навчальної дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. Розглянуті основні методи розрахунку лінійних електричних кіл в усталеному та перехідному режимах, основні відомості про сигнали та особливості їх проходження через лінійні електричні кола. Адресований студентам університету усіх форм навчання.
Автор:
Хіхловська І.В., Антонов О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.99 Мб
Тип документу:
Книга
Розглянуто основні принципи побудови й функціонування обчислювальних та мікропроцесорних систем, розглянуто їхні основні вузли, показані принципи проектування мікропроцесорних систем. Наведено приклади застосування мікропроцесорів та мікроконтролерів різних моделей у пристроях телекомунікацій. Кожен розділ супроводжується питаннями вхідного та вихідного контролю.
Автор:
Хіхловська І.В., Антонов О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.02 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник призначено для самостійної роботи студентів з дисципліни “Обчислювальна техніка та мікропроцесори”, яка викладається за модульним принципом та має два модулі: Модуль 1: Частина І Вузли обчислювальної техніки та мікропроцесорних систем. Частина ІІ Програмування мікропроцесорів фірми Intel. Модуль 2: Частина І Мікропроцесорні системи на мікропроцесорах фірми Motorolaта їхнє програмування. Частина ІІ Мікропроцесорні системи на мікроконтролерах, DSPфірми Motorola та їхнє програмування. Розглянуто основні принципи побудови й функціонування обчислювальних та мікропроцесорних систем, їхні основні вузли, у тому числі мікропроцесори. На прикладах мікропроцесорів та мікроконтролерів фірм Intel та Motorolaпоказані принципи проектування мікропроцесорних систем, у тому числі для цифрового оброблення сигналів та їхнього програмування. Наведено приклади застосування мікропроцесорів та мікроконтролерів різних моделей у пристроях телекомунікацій. Кожен розділ супроводжується запитаннями вхідного та вихідного контролю.
Автор:
В.Ф. Літовкін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
189 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки складено як посібник до виконання курсової роботи з дисципліни Обчислювальна техніка та мікропроцесори. Курсова робота розглядається як авнт-проект (розроблення логічної структури) мікропроцесорної системи (МПС) М6800 мінімальної конфігурації з базовим мікропроцесором МС68000 сімейства мікропроцесорів МС680Х0, які широко застосовуються в персрнальних комп'ютерах, мікроконтролерах та комунікаційних мікроконтролерах коипанії Моторола. Використано модульний принцип розроблення логічної структури МПС. Розглянено програмування периферійних пристроїв МС68230 та МС68681 на заданий режим обміную Подано варіанти завдань і вказівки до оформлення курсової роботи.
Автор:
Хихловская И.В., Антонов А.С., Кокорев А.В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
167 Кб
Тип документу:
Книга
Рассматриваются основные способы адресации операндов в МП фирмы INTEL и принципы сегментации памяти в МПС на основе этих процессоров. Методруководство содержит 20 вариантов домашних заданий к лабораторной работе.
Автор:
Хихловская И.В., Кокорев А.В., Антонов А.C.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
272 Кб
Тип документу:
Книга
Рассматриваются основные принципы программирования МП фирмы INTEL на языке Ассемблер. Пособие содержит 60 вариантов домашних заданий к двум лабораторным работам: «Организация разветвленных программ» , «Организация циклических программ».
Автор:
сост. И. В. Хихловская, А.В. Кокорев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
171 Кб
Тип документу:
Книга
В методическом пособии отображена структура и способы программирования порта последовательной передачи данных RS-232-C в составе компьютера IBM PC. Приведена домашняя задача и форма отчетности по лабораторной работе № 9.
Автор:
И.Е. Байдан, А.В.Кокорев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
147 Кб
Тип документу:
Книга
Рассмотрены способы адресации микропроцессора 68000 фирмы MOTOROLA для изучения студентами в лаборатории. Приведены часто используемые команд из всей системы микропроцессора. Представлено домашнее задание и форма отчетности о лабораторной работе.
Автор:
А.Б. Коханов, А.В.Кокорев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
163 Кб
Тип документу:
Книга
В методическом пособии приводится система команд микропроцессора МС68020. Приводится домашнее задание и форма отчетности по лабораторной работе.
Автор:
Tkachenko A.A.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
159 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
In the methodical guide there are the structure and the programming’s modes of serial port RS-232-C. The variants of home tasks and order of the laboratory work execution are presented.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 18 659