XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Обчислювальна техніка та програмування


Автор:
Придибайло О.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
101 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика» призначені для студентів всіх форм навчання і напрямів підготовки: 050903 –«Телекомунікації», 050901-«Радіотехніка», і освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр та спеціаліст.
Автор:
В.А Шаповаленко, Л.М. Буката, В.Д. Кузнецов, І.Г. Швайко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
691 Кб
Тип документу:
Книга
Методичний посібник містить короткі теоретичні відомості та приклади складання проектів програм алгоритмічною мовою Object Pascal у середовищі Delphi. Цю (другу) частину посібника присвячено програмуванню задач із символьними та рядковими даними, з бібліотеками підпрограм, даними типу запис та файл. Для ефективного проведення практичних та лабораторних занять у посібнику до кожної теми подано контрольні запитання й індивідуальні завдання для виконання на комп'ютері.
Автор:
Укладачі: Буката Л.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
377 Кб
Тип документу:
Книга
Методичний посібник містить завдання для студентів заочної форми навчання, які вивчають дисципліну “Програмування інженерних задач”. Виконання цих завдань буде сприяти закріпленню вміння програмувати алгоритмічною мовою, а також придбанню теоретичних та практичних знань для розв′язування інженерних та наукових задач з використанням чисельних методів та математичних пакетів MathCADі Matlab. Завдання та методичні вказівки, які подано у посібнику, можуть використовувати студенти, які навчаються за напрямами бакалаврської підготовки “Комп'ютерних технологій” (дисципліна “Чисельні методи”), “Системи техні-чного захисту інформації” (дисципліна “Чисельні методи”), “Телекомунікації” (дисципліна“Програмування інженерних задач”).
Автор:
Л. М. Буката, С. В. Ніколаєнко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
396 Кб
Тип документу:
Книга
Автор:
Л.М. Буката, Л.В. Глазунова, В.А. Шаповаленко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
888 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості про методи розв'язання інженерних і наукових задач з використанням чисельних методів та методичні вказівки до виконання курсової роботи. Наведено 30 варіантів індивідуальних завдань курсової роботи, які дозволять засвоїти роботу з розв’язування задач з використанням чисельних методів. Методичні вказівки призначено для набуття практичних знань студентами, які вивчають дисципліни “Програмування інженерних задач”, “Чисельні методи та моделювання на ЕОМ”, “Чисельні методи”, а також будуть корисними аспірантам та науковим співробітникам, яким необхідно розв’язувати поширені наукові задачі з використанням чисельних методів і математичних пакетів.
Автор:
Буката Л. М., Трофименко О. Г., Шаповаленко В.А., Богатко К.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
810 Кб
Тип документу:
Книга
Методичний посібник містить програму дисципліни “Інформатика”, теоретичні відомості з програмування мовою С++, приклади розв’язання задач та контрольні завдання для складання проектів програм алгоритмічною мовою С++ у сере-довищі Builder. Наведено вимоги до оформлення контрольного завдання, наведено приклади проектів програм в С++Builder та порядок виконання завдань на комп’ютері.
Автор:
В.А. Шаповаленко, И.Г. Швайко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.28 Мб
Тип документу:
Книга
Методические указания содержат краткие теоретические сведения об основных понятиях и принципах объектно-ориентированного программирования.В соответствии с учебным планом дисциплины «Технологии программирования» в методических указаниях также приведены индивидуальные задания длявыполнения лабораторных работ и комплексного задания. Для приобретенияпрактических навыков в пособии приведено много примеров программ на алгоритмическом языке C++ для решения задач, использующих принципы объектно-ориентированного программирования.
Автор:
Ю. Г. Леонов, Л. В. Глазунова, В. А. Шаповаленко, В. Д. Кузнецов, И. Г. Швайко, Л. Н. Буката, С. В. Николаенко, В. В. Ясинский, Н. А. Петренко, Ю. В. Прокоп, Н. В. Северин, А. С. Антоненко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.62 Мб
Тип документу:
Книга
Сборник задач содержит варианты задач разного уровня сложности по всем разделам информатики и предназначен для использования студентами всех специальностей для выполнения лабораторных, комплексных и домашних заданий. Цель сборника – развитие умения решать разнообразные задачи на ЭВМ.
Автор:
В.А. Шаповаленко, В.Д. Кузнецов
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.05 Мб
Тип документу:
Книга
Предлагаемое методическое пособие позволит студенту подготовительного отделения усвоить основные принципы решения практических задач с помощью компьютера, а также приобрести умение самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой в области информационно-вычислительной техники.
Автор:
И.Г. Швайко, Л.М. Буката
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
348 Кб
Тип документу:
Книга
Методическое пособие содержит теоретические сведения и указания по выполнению курсовой работы, курса „Информатика”, а также 30 вариантов заданий, которые позволят всесторонне усвоить работу с подпрограммами обработки одномерных и двумерных массивов в языке С++. Для самостоятельного выполнения курсовой работы в пособии приведена последовательность выполнения этой работы на компьютере. Пособие предназначено для приобретения практических навыков программирования на языке С++ и работы в среде Builder, студентами всех специальностей академии, которые изучают дисциплину „Информатика”. Пособие будет также полезным для всех, кто стремится самостоятельно научиться квалифицированному программированию на языке С++ в среде Builder.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 29 648