XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Теорія та історія публічного управління


Автор:
За заг. ред. В.С. Куйбіди
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.53 Мб
Тип документу:
Книга
У доповіді здійснено аналіз стану, суперечностей, проблем і викликів, пов’язаних із реформуванням системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні. Запропоновано рекомендації та підходи органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо забезпечення успішного здійснення реформ в Україні. Наукову доповідь “Реформа державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики, перспективи здійснення” адресовано Главі держави, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України, іншим органам публічного управління, політичним силам, вітчизняним, зарубіжним та міжнародним організаціям, науковій спільноті та загалом усім заінтересованим у розбудові України як процвітаючої держави.
Автор:
За заг. ред. О.В. Скидана
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.36 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику на основі наукових концепцій визначені методологічні підходи до адміністрування в публічному управлінні, встановлено роль і значення адміністрування в системах законодавчої, виконавчої та судової влади. Акцентовано увагу на економічній і адміністративній ролі органів державної виконавчої влади у забезпеченні суспільного розвитку в умовах існуючих загроз національній безпеці. Особливого значення в умовах децентралізації набуває управління територіальним розвитком і формування локальної ідентичності. В реформуванні публічного управління увага акцентується застосуванні світових практик, особливо комунікацій в публічній сфері і особливостей психології.
Автор:
За заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.34 Мб
Тип документу:
Книга
Термінологічний словник “Публічне управління” є першим в Україні фундаментальним виданням, у якому розкривається термінологічна система публічного управління. Вона охоплює більшість термінів, що відображають різні аспекти теорії і практики публічного управління. Видання розраховане на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських організацій, науковців, викладачів, магістрів, аспірантів, докторантів та всіх, кого цікавлять багатогранні процеси публічного управління й адміністрування.
Мова документу:
Українська
Тип документу:
Книга
Словарь терминологических понятий по специальности “Экономика и Менеджмент”. Автор: Кудряшова В. А., Чугунова Н. В., Радиус Е.А. Рік публікації: 2008 http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/108 Логістика поштового зв’язку: навчальний посібник для вищих навчальних закладів зв’язку. Автор: Ящук Л.О. Рік публікації: 2011 http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/734/view/151 Менеджмент: учебное пособие. Автор: Богатырева Л.Д., Тардаскина Т.Н., Стрельчук Е.Н. Рік публікації: 2013 http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/170 Методические указания к практическим занятиям по курсу “Логистика” для всех форм обучения. Автор: Заборская Н.К., Жуковская Л.Э., Бакова И.В. Рік публікації: 2013 http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/171 Управление потоковыми процессами в экономике: учебное пособие по курсу “Логистика”. Автор: Заборская Н. К., Бескровная Л. А., Жуковская Л. Э. Рік публікації: 2013 http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/177 Основи логістики: навчальний посібник Модуль 1. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками. Функціональні області логістики. Автор: Заборська Н.К., Жуковська Л.Е. Рік публікації: 2011 http://www.dut.edu.ua/ua/lib/6/category/734/view/201
Автор:
В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, О.В. Червякова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.26 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник узагальнює досвід багаторічної роботи авторів у напряму розвитку основ теорії та методології державного управління. В посібнику узагальнені та систематизовані теоретичні та методологічні положення у системі знань про державне управління. Акцент зроблено на отриманні основних предметних знань. Розраховано на студентів системи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” за спеціальностями освітнього напряму “Державне управління”, зокрема за спеціальністю “Державна служба”. Може бути корисним для слухачів системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, докторантів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів у галузі наук “Державне управління”, фахівців з проблем державного управління та державної служби.
Автор:
За заг. ред. О.Ю. Амосова, Н.М. Мельтюхової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.56 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасне трактування понятійного апарату теорії управління, еволюційний розвиток світової управлінської думки, історичні етапи практичного досвіду побудови управління в Україні та відповідає тематичному плану дисципліни “Теорія та історія державного управління” програми підготовки слухачів на присвоєння кваліфікаційного рівня “Магістр державного управління”. Для викладачів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного персоналу державної служби і посадових осіб місцевого самоврядування.
Автор:
За заг. ред. Ю.В. Ковбасюка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.07 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику розкриваються актуальні питання державного управління, його теорії, історії та методології. Осмислюється системна природа державного управління, сучасний стан, а також тенденції і перспективи розвитку. Державне управління розглядається в контексті суспільних змін, висвітлюються шляхи його модернізації в Україні та світі. Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державно-управлінською наукою.
Автор:
За заг. ред. І.А. Грицяка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
995 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику на основі сучасних матеріалів висвітлюються майже не досліджені в Україні стандарти європейського врядування. Зокрема, досліджено особливості становлення та розвитку європейського врядування, основні тенденції модернізації національних систем державного управління крізь призму світового та європейського досвіду, питання інституційного забезпечення європейського врядування та окремі питання, пов'язані з організацією публічної служби в ЄС, компетенційні підходи до менеджменту людських ресурсів у Євросоюзі, європейські стандарти захисту прав людини, правотворчого процесу, проведення консультацій, окремі питання, пов'язані з лобіюванням та із запровадженням системи управління якістю, європейський досвід стандартизації, європейські та міжнародні стандарти захисту прав трудових мігрантів. Також аналізуються окремі аспекти співробітництва ЄС з Україною. Розрахований на слухачів Національної академії, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.
Автор:
В.Д. Бакуменко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.52 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М., Фоміцька Н.В. та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.32 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасне трактування основних понять, що використовуються в публічному адмініструванні, історію розвитку цього явища, питання реалізації публічної влади (функції, принципи, форми, методи, стиль, механізми та технології), побудову органів публічного адміністрування в Україні, хід і проблеми реформування цієї системи у світі та в нашій країні. Для викладачів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного персоналу державної служби і посадових осіб місцевого самоврядування.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 22 008