XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:

Проектний менеджмент у галузі інформаційної безпеки


Автор:
Бескровна Л.О., Жуковська Л.Е., Ісайко Т.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
340 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
У методичному посібнику розглядається методика складання розділів бізнес-плану розвитку МТМ, а також оцінка й аналіз фінансового стану підприємства. Для студентів усіх форм навчання.
Автор:
С.Б. Горелкіна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.18 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику надаються теоретичні, методичні та практичні питання управління проектами зв'язку в ринковій економіці. Викладаються основні особливості маркетингу проектів зв'язку. Особлива увага приділена обгрунтуванню та розрахункам показників ефективності інвестиційних проектів. Наводиться головний зміст ризику інвестиційних проектів.
Автор:
Бурименко Ю.И., Бобровничая Н.С., Галан Л.В., Лебедева И.Ю.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
24.4 Мб
Тип документу:
Книга
Пособие отвечает учебной программе одноименной дисциплины образовательно-квалификационного уровня магистр по профессиональным направлениям менеджмент, экономика. Освещены все основные элементы управления проектами: базовые понятия, функции, методы, подсистемы управления проектами. Пособие содержит большое количество примеров учебного и практического характера, задания для самостоятельной работы и вопросы для самоконтроля. Предназначено для студентов, аспирантов, практических работников, занимающихся разработкой и внедрением проектов.
Автор:
С.Б. Горелкина
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
266 Кб
Тип документу:
Посібник
В методическом пособии приведены задания на выполнение курсовых проектов модернизации предприятий почтовой и развития предприятия электросвязи. Приведены методические указания по выполнению расчетов и анализа эффективности проектов и краткие теоретические сведения. Пособие предназначено для студентов, которые обучаются по специальностям: экономика предприятия и менеджмент организаций. Пособие может быть полезным и студентам, обучающимся по техническим специальностям при выполнении технико-экономического обоснования дипломных проектов. Методическое пособие может быть полезным и специалистам связи при решении задач оценки эффективности инвестиционных проектов.
Автор:
Щуровська А.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.95 Мб
Тип документу:
Посібник
У цьому навчальному посібнику наведені методичні рекомендації щодо побудови математичних моделей задач лінійного програмування, розглянуті приклади рішення задач, контрольні питання, запропоновані завдання для самостійного рішення.
Автор:
Захарченко Л.А., Яцкевич І.В., Жаданова Ю.О., Захарченко К.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.01 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник містить теоретичну частину, питання та тести за темами навчальної дисципліни «Управління витратами». У посібнику розглянуто теми, що включають принципи та елементи управління витратами, загальну характеристику витрат, класифікацію та моделі поведінки витрат, аналіз системи «витрати – обсяг – прибуток», калькулювання собівартості послуг (продукції), бюджетне планування і контроль, бюджетування капітальних інвестицій, управлінський облік. Значну увагу приділено питанням особливості управління витратами на підприємствах зв’язку. Призначено для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та магістрів вищих навчальних закладів, слухачів післядипломної освіти, фахівців з економіки та працівників підприємств зв’язку.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 23 566