XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:

Телекомунікаційні системи передачі


Автор:
БЕРКМАН Л.Н., ВАРФОЛОМЕЄВА О.Г., КОРШУН Н.В., МАКАРЕНКО А.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.24 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику подано математичний опис сигналів та завад. Розглянуто основні структурні схеми широкосмугових систем зв’язку, типи шумоподібних сигналів та їх спектри. Наведено класифікацію, енергетичні та кореляційні характеристики сигналів. Викладено теорему відліків, теорему Котельникова. Розглянуто модульовані сигнали, часове та спектральне зображення АМ сигналу; модуляція гармонічним та складним сигналами, імпульсна модуляція та енергетичний спектр модульованих сигналів, методи цифрової модуляції, Наведено загальні відомості про приймання сигналів, зокрема, кореляційне та автокореляційне приймання; когерентне та некогерентне приймання. Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до перевірки рівня знань. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.
Автор:
БЕРКМАН Л.Н., ОТРОХ С.І., ТАРБАЄВ С.І, ЧУМАК Н.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.63 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику розглянуто основи сучасної теорії електрозв'язку з акцентом на фізичне тлумачення процесів, які відбуваються під час передавання повідомлень та сигналів у системах зв'язку. Загальні поняття про системи електрозв`язку, їх класифікація та характеристики. Наведено математичні моделі дискретних та неперервних каналів, перетворення випадкових сигналів у типових лінійних та нелінійних ланках каналів. Представлено метод простору станів, форми розв’язання рівнянь стану, методи розрахунків характеристик випадкових сигналів на виході каналів та аналітичний підхід до обчислення матриці переходу. Викладено основні поняття теорії ймовірності. Розглянуто випадкові процеси, закони розподілу випадкових величин. Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до перевірки рівня знань. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.
Автор:
К.О.Мешковський, В.Г.Бондаренко, М.О.Біла, А.О.Чупенко, І.П. Павелко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.85 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник присвячується пам’яті К.О.Мешковського, доктора технічних наук, професора, завідуючого кафедрою ІПК Московського технічного університету зв’язку та інформатики, який багато років керував розвитком первинної мережі СРСР, як замісник начальника ЦНДІЗ. Посібник складається із трьох частин.В частині першій викладені принципи побудови СЦІ, приведені основні характеристикиСЦІ та відомості з апаратури СЦІ та їх застосуванню на первинній мережі.В частині другій коротко розглянуті технології WDM.В третій частині приведені короткі відомості з надійності систем передавання ВОЛЗ. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямкомТелекомунікації з дисциплін СП, ЦСП, ТОТСМ, ТЕСЗ.
Автор:
Нікітюк Л.А., Тихонов В.І., Боярських П.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
865 Кб
Тип документу:
Книга
У даному керівництві розглядаються теоретичні основи побудови територіально розподілених мереж та механізми забезпечення якості обслуговування (QoS) в таких мережах. Вивчається технологія ATM, як основна технологія побудови мереж із гарантованою якістю обслуговування. Розглянуто основні типи інтерфейсів, класи трафіка та кількісні показники QoS, які виділяють у АТМ мережах. Розглядається методика розрахунку коефіцієнтів інформаційного тяжіння за декількома факторами впливу. Здійснюється синтезу мережі для комутованої топології та вивчається методика розрахунку трафіка, що генерується об’єктами мережі.
Автор:
Л.В. Бубенцова
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
690 Кб
Тип документу:
Посібник
В учебном пособии рассмотрены базовые идеи технологии MPLS, принцип коммутации по меткам, положенный в основу технологии, элементы архитектуры MPLS. Выделены основные преимущества MPLS над альтернативными технологиями магистралей транспортных сетей. Рассмотрены основные области использования и стратегии применения технологии многопротокольной коммутации по меткам в сетях поставщиков мультисервисных услуг.
Автор:
В. А. Брескин, Т. С. Бунчужная, Е. П. Егупова, И. В. Макаров
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
245 Кб
Тип документу:
Книга
Даются указания по выполнению комплексного задания, связанного с модулем 1 раздела курса «Телекоммуникационные системы передачи» (ТкСП). Приводятся основные расчётные соотношения и схемы, иллюстрирующие принципы построения многоканальных систем передачи первичной сети с частотным разделением каналов линий передачи электропроводного кабеля, а также некоторые предварительные сведения о волоконно-оптических системах с тем же принципом мультиплексирования.
Автор:
В.А. Брескин, Т.С. Бунчужная, В.И. Корнейчук, С.А. Степовой, И.В. Макаров
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
204 Кб
Тип документу:
Книга
В лабораторной работе рассматриваются принципы построения цифровой волоконно-оптической системы передачи вторичной цифровой иерархии. Практическая часть работы ведётся на аппаратуре марки ОМ-8. В процессе выполнения работы студенты знакомятся с конструктивным выполнением этой аппаратуры, её характеристиками и отличительными особенностями. Практическая часть работы даёт студентам навыки обслуживания волоконно-оптических систем передачи, используя аварийную сигнализацию для оперативного устранения неисправности.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 575