XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій


Автор:
Дуглас Э. Камер
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
35.53 Мб
Тип документу:
Книга
Эта книга задумывалась как учебник для вузов и как справочное руководство для специалистов, поэтому она написана на высоком профессиональном уровне. Специалисты могут почерпнуть в ней подробное описание технологии сетей TCP/IP и структуры Internet. Автор книги не ставил перед собой цель заменить описание существующих стандартов протоколов. Тем не менее книгу можно рассматривать как великолепную отправную точку в изучении технологии глобальных сетей, поскольку в ней изложены основы и сделан акцент на принципах их работы. Кроме того, книга дает читателю ориентиры для поиска дополнительной информации, которые было бы трудно получить на основе изучения отдельных стандартов протоколов.
Автор:
ЗАЇКА В.Ф., ТВЕРДОХЛІБ М.Г., ТАРБАЄВ С.І., ЧУМАК Н.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.72 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник містить термінологічний словник, перелік та вказівки до виконання лабораторних робіт, необхідні теоретичні основи виконання графічних документів, вимоги стандартів щодо розробки графічних та текстових документів, приклади виконання.Контрольні запитання і тестові завдання допоможуть студенту до самооцінки знань та підготовки до екзамену. Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка ” (ІКГ), які навчаються за спеціальностями за напрямами: “Телекомунікації”, “комп’ютерна інженерія”. Навчальна дисципліна має загально-інженерний характер, входить до циклу дисциплін спеціальної професійної та практичної підготовки фахівців-зв’язківців, є нормативною дисципліною. Завданням навчальної дисципліни є набуття студентами навиків для використання під час вивчення фахових дисциплін при розробці курсових, дипломних робіт (проектів), розрахунково-графічних робіт, а також при виконанні наукових експериментів та моделюванні.
Автор:
За заг. ред. В.В. Різуна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.17 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
Матеріали наукового колоквіуму, Київ, 16 листопада 2011 р. Збірник скомпонований із матеріалів виступів та наукових повідомлень учасників наукового колоквіуму – студентів магістратури та бакалаврату, аспірантів Інституту журналістики, фахівців телерадіомовлення. У текстах ідеться про специфіку творчо-виробничої діяльності фахівців сучасних аудіовізуальних мас-медіа, типологічну та жанрову характеристику телерадіомовлення, особливості використання новітніх технологій, вектори розвитку нових та класичних засобів масової комунікації.
Автор:
С.В. Мелихов
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
3.22 Мб
Тип документу:
Посібник
Рассмотрены радиочастотные диапазоны и особенности распространения радиоволн разной длины; зоны обслуживания радиостанций; синхронное радиовещание; основные модулирующие и модулированные сигналы электросвязи; особенности детектирования радиосигналов с различными видами модуляции; аналоговое стереофоническое радиовещание на ультракоротких и средних волнах; принципы формирования цифровых сигналов; цифровая телефония; цифровые системы звукового вещания (NICAM, DSR, DAB); особенности радиосвязи на основе шумоподобных сигналов. Для студентов высших учебных заведений радиотехнических специальностей.
Автор:
А.О. Макаренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.24 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Фонд містить: навчальну програму, робочу навчальну програму, електронний навчальний посібник з текстом 9 лекцій, методичні рекомендації для виконання 9 практичних робіт, фонд кваліфікаційних робіт, електронна версія підручника
Автор:
А.М. Кравченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
110.12 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Фонд містить: Електронна версія підручника Лекції Методичні рекомендації до лабораторних робіт Методичні рекомендації до практичних робіт Модульний контроль Робоча навчальна програма Навчальна програма Фонд кваліфікаційних завдань
Автор:
Е.Д. Амірханов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.16 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Фонд містить: навчальну програму, робочу навчальну програму, електронний навчальний посібник з текстом 9 лекцій, методичні рекомендації для виконання 9 практичних робіт, методичні рекомендації для виконання 9 лабораторних робіт, фонд кваліфікаційних робіт, перелік питань до 2 модульних контролів, електронна версія підручника
Автор:
В.Я. Казіміренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
16.11 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Фонд містить: навчальну програму, робочу навчальну програму, електронний навчальний посібник з текстом 9 лекцій, методичні рекомендації для виконання 9 практичних робіт, методичні рекомендації для виконання 9 лабораторних робіт, фонд кваліфікаційних робіт, перелік питань до 3 модульних контролів, електронну версію підручника
Автор:
В.Я. Казіміренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
15.03 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Фонд містить: навчальну програму, робочу навчальну програму, електронний навчальний посібник з текстом 9 лекцій, методичні рекомендації для виконання 9 практичних робіт, методичні рекомендації для виконання 9 лабораторних робіт, фонд кваліфікаційних робіт, електронна версія підручника
Автор:
С.С. Родіонов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.55 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 79 079