XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій


Автор:
ЗАЇКА В.Ф., ТВЕРДОХЛІБ М.Г., ТАРБАЄВ С.І., ЧУМАК Н.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.72 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник містить термінологічний словник, перелік та вказівки до виконання лабораторних робіт, необхідні теоретичні основи виконання графічних документів, вимоги стандартів щодо розробки графічних та текстових документів, приклади виконання.Контрольні запитання і тестові завдання допоможуть студенту до самооцінки знань та підготовки до екзамену. Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка ” (ІКГ), які навчаються за спеціальностями за напрямами: “Телекомунікації”, “комп’ютерна інженерія”. Навчальна дисципліна має загально-інженерний характер, входить до циклу дисциплін спеціальної професійної та практичної підготовки фахівців-зв’язківців, є нормативною дисципліною. Завданням навчальної дисципліни є набуття студентами навиків для використання під час вивчення фахових дисциплін при розробці курсових, дипломних робіт (проектів), розрахунково-графічних робіт, а також при виконанні наукових експериментів та моделюванні.
Автор:
За заг. ред. В.В. Різуна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.17 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
Матеріали наукового колоквіуму, Київ, 16 листопада 2011 р. Збірник скомпонований із матеріалів виступів та наукових повідомлень учасників наукового колоквіуму – студентів магістратури та бакалаврату, аспірантів Інституту журналістики, фахівців телерадіомовлення. У текстах ідеться про специфіку творчо-виробничої діяльності фахівців сучасних аудіовізуальних мас-медіа, типологічну та жанрову характеристику телерадіомовлення, особливості використання новітніх технологій, вектори розвитку нових та класичних засобів масової комунікації.
Автор:
С.В. Мелихов
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
3.22 Мб
Тип документу:
Посібник
Рассмотрены радиочастотные диапазоны и особенности распространения радиоволн разной длины; зоны обслуживания радиостанций; синхронное радиовещание; основные модулирующие и модулированные сигналы электросвязи; особенности детектирования радиосигналов с различными видами модуляции; аналоговое стереофоническое радиовещание на ультракоротких и средних волнах; принципы формирования цифровых сигналов; цифровая телефония; цифровые системы звукового вещания (NICAM, DSR, DAB); особенности радиосвязи на основе шумоподобных сигналов. Для студентов высших учебных заведений радиотехнических специальностей.
Автор:
А.О. Макаренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.24 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Фонд містить: навчальну програму, робочу навчальну програму, електронний навчальний посібник з текстом 9 лекцій, методичні рекомендації для виконання 9 практичних робіт, фонд кваліфікаційних робіт, електронна версія підручника
Автор:
А.М. Кравченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
110.12 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Фонд містить: Електронна версія підручника Лекції Методичні рекомендації до лабораторних робіт Методичні рекомендації до практичних робіт Модульний контроль Робоча навчальна програма Навчальна програма Фонд кваліфікаційних завдань
Автор:
Е.Д. Амірханов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.16 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Фонд містить: навчальну програму, робочу навчальну програму, електронний навчальний посібник з текстом 9 лекцій, методичні рекомендації для виконання 9 практичних робіт, методичні рекомендації для виконання 9 лабораторних робіт, фонд кваліфікаційних робіт, перелік питань до 2 модульних контролів, електронна версія підручника
Автор:
В.Я. Казіміренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
16.11 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Фонд містить: навчальну програму, робочу навчальну програму, електронний навчальний посібник з текстом 9 лекцій, методичні рекомендації для виконання 9 практичних робіт, методичні рекомендації для виконання 9 лабораторних робіт, фонд кваліфікаційних робіт, перелік питань до 3 модульних контролів, електронну версію підручника
Автор:
В.Я. Казіміренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
15.03 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Фонд містить: навчальну програму, робочу навчальну програму, електронний навчальний посібник з текстом 9 лекцій, методичні рекомендації для виконання 9 практичних робіт, методичні рекомендації для виконання 9 лабораторних робіт, фонд кваліфікаційних робіт, електронна версія підручника
Автор:
С.С. Родіонов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.55 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Автор:
В.Л. Пархоменко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
31.07 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Фонд містить: навчальну програму, робочу навчальну програму, електронний навчальний посібник з текстом лекції, методичні рекомендації для виконання практичної роботи, методичні рекомендації для виконання 2 лабораторних робіт, методичні рекомендації до самостійної роботи заочної форми навчання, фонд кваліфікаційних робіт, електронна версія підручника

Безпроводові телекомунікаційні мережі

Введення до спеціальності

Генерування та формування сигналів

Інженерна та комп’ютерна графіка

Мережеве планування систем бездротового зв`язку, радіозв`язку і радіодоступу

Мережі кабельного телебачення

Мережі та системи цифрового радіозв'язку і радіодоступу нового покоління

Основи телебачення та радіомовлення

Основи телебачення та телевізійні системи

Перспективні компоненти та засоби інфокомунікаційних технологій

Планування та проектування інформаційних систем

Приймання та оброблення сигналів

Радіотехнології останнього покоління

Системи безпроводового широкосмугового доступу

Системи та мережі зв’язку з рухомими об’єктами

Системи та мережі радіо і телевізійного мовлення

Системи цифрового радіозвязку та радіодоступу

Системи цифрового телерадіомовлення

Технічне забезпечення радіоелектронних засобів

Технології та протоколи інфокомунікаційних мереж

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 89 134