XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж


Автор:
В.Ю. Соколов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.09 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику зроблено спробу подати логічно структурований комплексний виклад теоретичних основ інформаційних систем і технологій згідно із загальними підходами в Україні та в усьому світі. Розглядаються поняття, класифікація, сфери застосування, складові і ознаки, різні типи інформаційних систем, а також методи використання інформаційних технологій, їх застосування і різних інформаційних системах, стандарти управління і критерії оцінки. Для фахівців у галузі інформаційної безпеки, а також студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».
Автор:
С.В. Мелихов
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
3.22 Мб
Тип документу:
Посібник
Рассмотрены радиочастотные диапазоны и особенности распространения радиоволн разной длины; зоны обслуживания радиостанций; синхронное радиовещание; основные модулирующие и модулированные сигналы электросвязи; особенности детектирования радиосигналов с различными видами модуляции; аналоговое стереофоническое радиовещание на ультракоротких и средних волнах; принципы формирования цифровых сигналов; цифровая телефония; цифровые системы звукового вещания (NICAM, DSR, DAB); особенности радиосвязи на основе шумоподобных сигналов. Для студентов высших учебных заведений радиотехнических специальностей.
Автор:
С.В. Тупкало, В.Н. Тупкало
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
800 Кб
Тип документу:
Стаття
В статье рассматривается подход к решению задачи оптимизации организационныхструктур процессно-ориентированных предприятий. Сформулировано понятие «Правильнаяпроцессно-ориентированная система управления предприятием».
Автор:
С.В.Тупкало, В.Н. Тупкало
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
839 Кб
Тип документу:
Стаття
Автор:
О.В. Дробик, В.В. Кідалов, В.В. Коваль, Б.Я. Костік, В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.3 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику розглянуто прикладні питання цифровоїобробки аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах. Викладенометоди та принципи побудови пристроїв цифрової обробки сигналів, атакож особливості їх функціонування. Значну увагу приділено сумісномувикористанню технічних і програмних засобів у процесі реалізації різнихтехнологій цифрової обробки аудіо- та відеосигналів. Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчанняспеціальності Радіотехніка, Телекомунікації, Технологія електроннихмультимедійних видань.
Автор:
В.Ю. Дирда, М.В. Захарченко, В.В. Корчинський, М.Б. Проценко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
357 Кб
Тип документу:
Посібник
Автор:
Вербанов О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
303 Кб
Тип документу:
Книга
Технічна експлуатація станцій ЦСК є складним комплексом операцій і організаційних дій, які включають технічне обслуговування об’єктів технічної експлуатації, адміністративне управління цими об’єктами і технічний облік. Головною метою організації технічної експлуатації ЦСК є мінімізація експлуатаційних витрат при забезпеченні дотримання нормативної якості обслуговування викликів і обслуговування споживачів. Лабораторні роботи призначені для закріплення знань студентів з експлуатації обладнання сучасних вітчизняних ЦСК, які отримано у курсі «Системи комутації електрозв’язку». Основна увага приділена вивченню програмного забезпечення (ПЗ) «Термінал», яке входить до складу ЦСК «Матриця» і являється керуючою програмою робочого місця оператора, а також ПЗ «Stat», яке виконує обробку даних реєстрації викликів. Лабораторні роботи виконуються студентами, які вивчають дисципліну «Управління та експлуатація телекомунікаційних систем» у плані бакалаврської підготовки за напрямом «Телекомунікації». Дисципліна «Управління та експлуатація телекомунікаційних систем» складається з одного модуля. Для вивчення модуля 4.3 виділено 108 годин (3 кредити).
Автор:
Вербанов О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.83 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
Дузь В.И., Соловская И.Н.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.11 Мб
Тип документу:
Посібник
Пособие соответствует программе дисциплины «Системы коммутации и распределения информации», модуль2. Соответственно программе второго модуля рассмотренные вопросы построения современных цифровых систем коммутации(ЦСК): приведена классификация современных ЦСК и обобщенная архитектура ЦСК; на базе ЦСК Квант-Е рассмотрены особенности использование ЦСК с коммутацией каналов и их подсистемы как проводного, так и беспроводного абонентского доступов; развитие ЦСК в направления конвергенции технологий коммутаций каналов и пакетов рассмотрено на примере ЦСК SІ-2000/v.6 и ЦСК SІ-3000; на примере ЦСК EWSD v.15 показаны возможности использования коммутационных систем на сетях доступа и транспортных сетях современных систем телекоммуникации. Пособие предназначено для студентов дневной, заочной и дистанционной форм обучения бакалаврской подготовки направления Телекоммуникации. Задание для самостоятельной подготовки, которое состоит из двух частей, разрешит студентам закрепить теоретический материал, а наличие контрольных тестов проверить качество полученных знаний.
Автор:
А.Г. Ложковский
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
91 Кб
Тип документу:
Изложены основы технологии синхронного и асинхронного режимовпереноса информации, принципы построения и функционирования пакетного коммутатора. Приведено описание лабораторного стенда и назначения органов управления. Определено домашнее и лаборвторное задание. Методические указания предназначены для студентов напрвления Телекоммуникации при изучении курсов Цифровые системы коммутвции и Компьютерные сети. Теоретическая часть может быть полезна инженерно-техническим работникам для повышения квалификации.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 44 641