XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Інституціональні засади ДС


Автор:
Ю.В. Ковбасюк, О.Ю. Оболенський, С.М. Серьогін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.6 Мб
Тип документу:
Підручник
Академічний підручник підготовлений провідними вченими країни в освітній та науковій галузі Державне управління відповідно до новітніх стандартів вищої та післядипломної освіти на основі узагальнення сучасного емпіричного матеріалу. Підручник є базовим для навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки та інших програм освітньої галузі Державне управління, інших освітніх галузей, у яких досліджуються проблеми розвитку держави, державного управління, державної служби та управління персоналом. Підготовлений за результатами науково-дослідної роботи Кадрова політика в системі державної служби на сучасному етапі державотворення України (ДР № 0111U000145). Адресується студентам різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, аспірантам, науково-педагогічним працівникам, працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які беруть безпосередню участь у розвитку та реформуванні державного управління і державної служби та приведенні її у відповідність зі світовими стандартами з урахуванням національної специфіки, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами державної служби.
Автор:
Уклад. В. М. Сороко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
923 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
У конспекті лекцій розкриті системні підходи до визначення категорії “державна кадрова політика” та “кадрова робота”, проаналізовано стан державної кадрової політики, визначені пріоритети і шляхи її покращення в контексті забезпечення державної служби в Україні. Призначений для слухачів магістерської програми із спеціальності “Державне управління”.
Автор:
Рачинський А. П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
565 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Навчально-методичні матеріали призначені для сприяння майбутнім керівникам у підвищенні їх організаційної ефективності, посиленні конкурентних переваг їх організацій на основі успішного формування оптимального організаційного середовища через упровадження командної роботи, раціонального використання ресурсів, вмілого теоретичного обґрунтування роботи із створення спільного бачення, розвитку довіри та делегування повноважень тощо. Досягнення навчальних цілей здійснюється за допомогою проведення лекцій; виконання практичних завдань, спрямованих на набуття знань і вмінь слухачів з предметної галузі, активізацію їх розумової діяльності; участі слухачів у семінарських заняттях з метою набуття навичок інноваційного та аналітичного мислення; самостійного навчання слухачів на основі розроблених комплексних завдань; написання і захисту індивідуального проекту. Навчально-методичні матеріали розраховані на магістрантів, аспірантів, викладачів системи підготовки магістрів державного управління та можуть бути використані у практичній діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при вдосконаленні механізмів їх функціонування та підвищення ефективності управлінського персоналу.
Автор:
І. Г. Сурай, О. Л. Приходько
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
784 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
У навчально-методичних матеріалах подаються концепція навчальної дисципліни Службова кар'єра, тематичний план аудиторних занять, методичні рекомендації щодо їх проведення та підготовки до них. Запропоновано перелік навчально-наукової літератури, нормативно-правових актів, вивчення яких необхідне для ефективного опанування навчальної дисципліни. Надано комплект тестових завдань для самостійного контролю знань. Розраховані на слухачів та викладачів навчальної дисципліни Службова кар'єра за спеціальністю 8.1500000 Державне управління, а також державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, аспірантів, докторантів та науковців.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 16 297