XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:

Бакалаври

 

 


Автор:
За заг. ред. А. А. Максюти
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.5 Мб
Тип документу:
Стаття
У цьому звіті представлено висновки дослідження ключових державних стратегічних документів (ДСД) України, які визначають напрями розвитку країни у сферах, релевантних Цілям Сталого Розвитку (ЦСР). У дослідженні аналізується, якою мірою адаптовані до українських умов Цілі Сталого Розвитку до 2030 року інтегровано в стратегії національного і галузевого масштабу.
Автор:
С.А. Попов, Г.О. Панченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.97 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчально-методичному посібнику «Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід» викладено провідні теоретико-прикладні та методологічні засади впровадження нововведень у межах здійснення реформ у публічному управлінні та адмініструванні. Цей посібник забезпечує викладання дисциплін «Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми інноваційного реформування публічного управління та адміністрування» та «Інноваційний розвиток системи регіонального управління». В матеріалах лекцій, практичних занять та завдань для самостійної роботи розкрито сутність: парадигми інноваційного розвитку суспільства; механізму нововведень, теорії та практики їх впровадження; моделей та принципів побудови інноваційної діяльності в органі публічної влади та їх системі; стратегічного управління нововведеннями та факторів спротиву їм. Матеріали посібника опираються на широке коло корисної для вивчення літератури. Цей посібник розрахований на викладачів, аспірантів, слухачів та студентів НАДУ при Президентові України, закладів вищої освіти, у яких здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Також посібник буде корисним для публічних службовців, предмет професійної діяльності яких торкається реформування публічного управління та адміністрування інноваційним шляхом.
Автор:
Зза заг. ред. О.А. Корнієвського, Ю.А. Тищенко, В.М. Яблонського
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
857 Кб
Тип документу:
Книга
Аналітична доповідь. Проаналізовано суспільні настрої, організаційно-інституційні форми та практики громадської активності, зокрема основні тенденції молодіжної самоорганізації. Акцентовано увагу на значущості громадських ініціатив та діяльності організацій громадянського суспільства у запобіганні та протидії корупції. У контексті проведення реформи децентралізації проаналізовано стан залучення та процедури участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення. Окреслено проблемні питання та подано рекомендації з удосконалення політико-правового забезпечення взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
411 Кб
Тип документу:
Стаття
Автор:
О.В. Берданова, В.М. Вакуленко, Н.М. Гринчук, В.С. Колтун, В.С. Куйбіда, А.Ф. Ткачук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.09 Мб
Тип документу:
Посібник
У виданні розглянуто теоретичні та прикладні питання сучасного розуміння участі громадськості у процесах публічного управління, аналізуються кращий вітчизняний та світовий досвід демократії участі, концептуальні і правові засади забезпечення ефективної участі громадськості у процесах розвитку об’єднаних територіальних громад. Обґрунтовано доцільність впровадження змін у розвиток системи місцевого самоврядування шляхом активізації процесів локальної нормотворчості, поширення практик бюджету участі та залучення мешканців до стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад. Розраховано на широке коло читачів.
Автор:
Тибінка Х.І., Оленин І.В., Дзюба А.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
723 Кб
Тип документу:
Книга
Видання присвячене висвітленню форм взаємодії та впливу громадськості на місцеву владу та органи місцевого самоврядування і буде цікавим для представників громадського суспільства, органів місцевого самоврядування, співвласників багатоквартирних будинків, а також широкому колу читачів. Це видання здійсненев межах проекту «Підвищення спроможності громадськості в Львівській області впливати на реформи», що реалізується в рамках проекту «Посилення спроможності організацій громадянського суспільства у регіонах України впливати на органи державної влади та місцевого самоврядування з метою прискорення реформ», який фінансується Програмою МАТРА Посольства Королівства Нідерландів в Україні.
Автор:
За заг. ред. В.С. Куйбіди
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.53 Мб
Тип документу:
Книга
У доповіді здійснено аналіз стану, суперечностей, проблем і викликів, пов’язаних із реформуванням системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні. Запропоновано рекомендації та підходи органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо забезпечення успішного здійснення реформ в Україні. Наукову доповідь “Реформа державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики, перспективи здійснення” адресовано Главі держави, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України, іншим органам публічного управління, політичним силам, вітчизняним, зарубіжним та міжнародним організаціям, науковій спільноті та загалом усім заінтересованим у розбудові України як процвітаючої держави.
Автор:
А.І. Семенченко, А.О. Серенок
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.53 Мб
Тип документу:
Посібник
Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Електронне урядування: основи та стратегії» та самостійної роботи тих, хто навчається. Розкрито поняття: електронне урядування, інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології. Аналізується як загальноєвропейське, так і українське законодавство сфери інформатизації, розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування. Розглянуті практичні аспекти впливу ІКТ на розвиток електронного урядування, основні стратегічні нормативно-правові документи розвитку електронного урядування в Україні. Розкрито сутність електронної взаємодії в електронному урядуванні. Для студентів і слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування», слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, студентів, що опановують питання електронного врядування та електронної демократії.
Автор:
За заг. ред. О.В. Скидана
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.36 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику на основі наукових концепцій визначені методологічні підходи до адміністрування в публічному управлінні, встановлено роль і значення адміністрування в системах законодавчої, виконавчої та судової влади. Акцентовано увагу на економічній і адміністративній ролі органів державної виконавчої влади у забезпеченні суспільного розвитку в умовах існуючих загроз національній безпеці. Особливого значення в умовах децентралізації набуває управління територіальним розвитком і формування локальної ідентичності. В реформуванні публічного управління увага акцентується застосуванні світових практик, особливо комунікацій в публічній сфері і особливостей психології.
Автор:
За заг. ред. Ж. Вірної
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.05 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії презентовано основні теоретичні доробки професійної безпеки особистості та рекомендаційний пакет емпіричного вивчення професійної реалізації із описом відповідної технології професійного самозбереження, компенсації та реабілітації в практичній діяльності. Запропоновані пріоритетні теоретико-емпіричні дані монографії відкривають напрямок інноваційних розробок різноманітних заходів, які спрямовані на суттєві та швидкі зміни професіоналізму та його психосоціального забезпечення. Для психологів, викладачів, аспірантів та студентів, фахівців соціально-професійного обслуговування.

Адміністративний менеджмент

Аналіз проектів і програм в управлінні

Державне регулювання і громадська самоорганізація

Державні послуги та маркетинг державних послуг

Інноваційна діяльність в публічному управлінні

Інституційне забезпечення публічного управління

Менеджмент кадрових ресурсів

Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень

Організація діяльності державного службовця

Основи стратегічного управління

Оцінка наслідків регуляторних актів

Правові засади публічного управління

Професійна компетентність державних службовців

Профілактика і запобігання соціальних конфліктів

Публічне управління в умовах кризових ситуацій

Публічне управління та адміністрування іноземною фаховою мовою

Теорія та історія публічного управління

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 41 395