XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
Шубін О.О., Гусєва О.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
488 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті обґрунтовано актуальні параметри стратегічних змін, які формують базову стратегію перетворень підприємства. На основі авторської економіко-математичної моделі проведено оптимізацію ключових параметрівбазової стратегії змін підприємства. Удосконалено методичний підхід до розрахунку економічної доданої вартості як цільової функції зазначеної моделі.Здійснено ідентифікацію актуальних напрямів стратегічних змін для 20 підприємств м. Донецька та області.
Автор:
О.Ю. Гусєва
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
461 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті запропоновано методичний підхід до визначення фокусу стратегічних змін на підприємстві із використанням таксономічних методів порівняльного багатомірного аналізу. На основі запропонованого підходу обґрунтовано фокуси стратегічних змін та відповідні рівні реконфігурації генеральної стратегії 20-ти досліджуваних підприємств в аспекті акселерації їх розвитку на 2013–2014 рр.
Автор:
Гусєва О.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
505 Кб
Тип документу:
Стаття
Визначено загальні принципи вибору параметрів базової стратегії змін підприємства та запропоновано схему її оптимізації. Обґрунтовано метод оптимізації. Розроблено економіко-математичну модель та алгоритм її реалізації на основі використання методів динамічного програмування.
Автор:
Шубін О.О., Гусєва О.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
480 Кб
Тип документу:
Стаття
Мета. Удосконалити методичний підхід до формування збалансованої системи обмежень моделі вибору базової стратегії змін підприємства, які необхідна для підтримки стратегічної стійкості в умовах високо-динамічного бізнес-середовища. Методика. Запропоновано методичний підхід, який розкриває логіку обґрунтування показників, структурованих у систему обмежень моделі вибору базової стратегії змін підприємства з метою забезпечення його стратегічної стійкості. Вибір базової стратегії змін і відповідну ідентифікацію актуальних параметрів стратегічних змін пропонується здійснювати за критерієм максимізації економічно доданої вартості, як ключового показника стратегічної стійкості. Означені показники згруповано з 5-ма блоками: фінансові індикатори, технологічні індикатори, соціальні індикатори, клієнтські індикатори, бізне-процесні індикатори.
Автор:
Л. С. Титкова
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
906 Кб
Тип документу:
Книга
Автор:
В.А. Колемаев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
39.22 Мб
Тип документу:
Книга
Представлены основные сведения о математических методах и моделях исследования макроэкономических процессов и систам, показанывозможности этих методов для оценки последствий принимаемых макро-экономических решений. Учебник состоит из разделов: «Методы и модели исследования макроэкономических процессов и систем». «Моделирование развития национальной экономики», «Моделирование взаимодействия с мировойэкономикой». Приведены вопросы и задачи для самостоятельного решения.Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов,а также научных работников.
Автор:
Скакун О.Ф.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.31 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику розглянуті питання співвідношення державної влади і держави; громадянського суспільства і держави; форми, апарату і механізму держави. Дано поняття соціальної правової держави. Викладено загальне вчення про демократію, систему прав людини і громадянина, їхні гарантії, механізм забезпечення. Найбільша увага приділена питанням права — нормі права, системі права і системі законодавства, право-творчості та правозастосуванню, правовідносинам, тлумаченню права, законності та правопорядку, юридичній відповідальності, механізму правового регулювання. Окрема глава присвячена правовому статусу особи, народу, держави. Міститься характеристика основних типів правових систем світу: ррмано-германського, англо-американського, змішаного (скандинавської та латиноамериканської груп), релігійно-традиціймого (мусульманського й індуського, китайського та японського, африканського права). Головною ідеєю видання є пріоритет і забезпечення прав людини. Для студентів, курсантів, ад'юнктів, магістрів, аспірантів і викладачів вищих учбових закладів.
Автор:
О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.43 Мб
Тип документу:
Підручник
Радикальні економічній політичні перетворення в суверенній і незалежній Україні мають на меті побудувати нову модель господарської системи, її фундамент становлять різні форми власності відповідних суб’єктів, їх рівноправність і змагальність.
Автор:
Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
313 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Предметом навчальної дисципліни є: Основні положення теорії держави. Основні положення теорії права. Основи конституційного права Конституція України – Основний закон держави.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
246 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Предметом навчальної дисципліни є: Основні положення теорії держави. Основні положення теорії права. Основи конституційного права Конституція України – Основний закон держави. Основи правового положення людини та громадянина.. Основи конституційного ладу. Основи організації та функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. Основи кримінального права. Значення Кримінального кодексу України. Поняття та ознаки злочину. Обставини, що виключають злочинність та караність діяння. Поняття неосудності. Покарання та їх види. Основи адміністративного права. Управління як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Форми та методи управління. Основи цивільного права. Громадяни та юридичні особи як учасники цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність. Право власності. Форми та види власності. Поняття цивільної угоди та цивільного договору. Загальна характеристика окремих видів договорів. Загальні положення спадкового права. Реалізація спадкових прав. Спадкування за законом і за заповітом. Загальні положення трудового права. Трудовий договір. Порядок укладення та припинення трудового договору. Робочий час. Час відпочинку. Оплата праці. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність у трудовому праві. Загальні положення сімейного права. Поняття шлюбу, умови та порядок його укладення. Підстави та порядок розірвання шлюбу. Майнові та особисті немайнові права та обов’язки подружжя. Правове регулювання відносин між батьками та дітьми. Опіка та піклування.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 118 551