XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
Г.В. Шадрина
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.45 Мб
Тип документу:
Теория экономического анализа: учебно-методический комплекс / Г.В. Шадрина. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010. –219 с.ISBN 978-5-374-00385-7
Автор:
І.В. Амеліна, Т.Л. Попова, С.В. Владимиров
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.94 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародніекономічні відносини». У навчальному посібнику розглянуто передумови, зміст, структуру,специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Особлива увагаприділяється аналізу формам міжнародних економічних відносин,міжнародній торгівлі,міжнародному руху факторів виробництва, економічній інтеграції та проблемам науковотехнічного обміну і міжнародного бізнесу в цілому.Пропонується для студентів вищих навчальних закладів.
Автор:
Горлачук В.В., Яненкова І.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13.8 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.83 Мб
Тип документу:
Посібник
Тематичний зміст навчального посібника дає можливість отримати системні знання щодо розуміння сутності та видів зовнішньоекономічної діяльності; оцінювання сучасного стану ЗЕД України; особливостей регулюваннязовнішньоекономічної діяльності; форм виходу підприємств на зовнішній ринок; організації та технології міжнародних перевезень; укладання та виконаннязовнішньоекономічних угод; страхування ризиків і ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності; проведення економічного аналізу зовнішньоекономічноїдіяльності підприємств й визначення її ефективності.Навчальний посібник буде корисним для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, фахівців-практиків у сфері ЗЕД.
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.99 Мб
Тип документу:
Стаття
Центральним фактором, який визначає рівень підготовки фахівців у вищій школі, є якість навчального процесу. Досягти необхідних результатів можна тільки, спираючись на сучасні наукові досягнення. Що стосується навчального процесу, то таку опору треба шукати у дидактиці. І,звичайно, процес навчання повинні здійснювати люди, які впевнено володіють цією наукою. Ця місія покладена на викладачів. Запропонована мультимедійна презентація сприятиме актуалізації знань про базові дидактичні засади підготовки та проведення аудиторного заняття.
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
324 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Добірка ситуативних завдань з навчальної дисципліни «Правознавство» представлена за основними галузями права і призначена для надання допомоги студентам (слухачам) в оволодінні змістом навчального матеріалу зазначеної дисципліни на конкретних прикладах з практики повсякденного життя. Структурно матеріал розбитий тематично за галузями права, матеріал з яких висвітлюється в лекціях курсу. До кожної теми наводяться практичні ситуації, в яких студенту (слухачу) пропонується самостійно розібратися і дати відповіді щодо розв’язання ситуацій в межах чинного правового поля. В кінці кожного завдання студенту (слухачу) пропонується відповідь, правильність якої необхідно самостійно підтвердити або спростувати, спираючись на чинне законодавство в галузі права.
Автор:
Державна служба статистики України
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.88 Мб
Тип документу:
Стаття
В таблиці наводяться офіційні статистичні дані щодо динаміки формування товарної структури зовнішньої торгівлі України на кінець 2014 року. Наведені дані можуть бути використані студентами (слухачами) Державного університету телекомунікацій, які вивчають курс «Зовнішньоекономічна діяльність» для підготовки до семінарів, написання рефератів, наукових робіт тощо.
Автор:
Гусєва О.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.58 Мб
Тип документу:
Книга
Монографію присвячено питанням теорії та методології управління стратегічними змінами на підприємствах в умовах динамічного бізнес-середовища. У роботі розкрито теоретичні особливості процесів та контекстів стратегічних змін. Проведено концептуальні дослідження управління стратегічними змінами на засадах ситуаційно-динамічного підходу. Удосконалено методологію управління стратегічними змінами на основі моделювання динаміки системи. Обґрунтовано комплексний механізм оцінки готовності підприємства до стратегічних змін. Розкрито методологічні основи практичної реалізації стратегічних перетворень на вітчизняних підприємствах.
Автор:
В.М. Сотниченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
383 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Основною метою навчального курсу, який базується на узагальненому розгляді широкого кола питань з основ правового життя в Україні, є формування цілісного, системного розуміння державно-правових явищ, ґенези та закономірностей їх функціонування і розвитку, оволодіння поняттєво-категоріальним апаратом сучасної юриспруденції і правової практики.
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Правознавство як навчальна дисципліна – це систематизований комплекс узагальнених знань про державу і право, окремі галузі права та їхній взаємозв’язок і розвиток. Правова інформація, яка є основою вказаного комплексу – це результат напрацювання різноманітних наукових шкіл, на підставі якої формується загальний погляд студентів (слухачів) про основи держави і права.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 118 561