XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Додатковий набір до магістратури - останній шанс з 08 листопада до 30 листопада 2022р.!
Вступ БЕЗ ІСПИТІВ - лише за мотиваційним листом!

Тел. +38(066)227-46-60 (Viber, Telegram); +38(044) 249-25-91

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Правознавство як навчальна дисципліна – це систематизований комплекс узагальнених знань про державу і право, окремі галузі права та їхній взаємозв’язок і розвиток. Правова інформація, яка є основою вказаного комплексу – це результат напрацювання різноманітних наукових шкіл, на підставі якої формується загальний погляд студентів (слухачів) про основи держави і права.
Автор:
Р.Г. Долінська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.5 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику викладено основи державних фінансів як системи економічних відносин, висвітлено питання суті та змісту державного бюджету, бюджетної класифікації, бюджетного устрою та бюджетної системи, державного кредиту. Розглянуто проблеми організації бюджетного процесу. Обґрунтована система доходів і видатків бюджетів різного рівня. Велику увагу приділено питанням раціональної побудови податкової системи держави. Наведено основні принципи та напрямки розвитку фінансування соціальної сфери за умов ринку. Окремий розділ присвячено державним видаткам на розвиток економіки.
Автор:
С.І. Юрій, В.І. Стоян, М.Й. Мац
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.11 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни “Казначейська система”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності “Фінанси”. У підручнику розглядається основне коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес. У ньому висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів, казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, облік та звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства. Посібник знайомить з історичними аспектами становлення та розвитку національного казначейства, його структурою та функціями. Значна увага приділяється також висвітленню зарубіжного досвіду казначейського виконання бюджетів, питанням управління державним боргом.
Автор:
Т.В. Майорова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.04 Мб
Тип документу:
Підручник
Автор:
І.В. Розпутенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
500 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчально-методичному посібнику стисло представлені складові державних фінансів. Починаючи від загальної характеристики державних фінансів, у виданні викладаються питання державних надходжень, державних видатків, формування бюджету і функціонування бюджетної системи.
Автор:
За ред. В.Д. Базилевича
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13.73 Мб
Тип документу:
Підручник
Це підручник нового покоління. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп’ютерних технологій організації навчального процесу. Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.
Автор:
Й.С. Завадський, Т.В. Осовська, О.О. Юшкевич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.31 Мб
Тип документу:
Книга
“Економічний словник” призначений сприяти тому, щоб керівники, спеціалісти, студентство та всі інші, хто цікавиться економікою, оволоділи її сучасною мовою. Справді, якщо не знати сучасну економічну термінологію, неточно тлумачити терміни і поняття, що вживаються у менеджменті та підприємництві, то марно сподіватися на досягнення взаєморозуміння не тільки з іноземними, а й вітчизняними контрагентами. Словник економічних термінів містить широковживану та спеціалізовану термінологію, що знаходить широке застосування в сучасній українській мові. Головне його завдання – подати коротке, але цілком достатнє і доступне для розуміння пояснення економічних термінів і понять, які містять відомості з менеджменту, маркетингу, підприємництва та бізнесу, зовнішньо-економічної діяльності. Мета даного посібника – допомогти керівникам і спеціалістам підприємств та організацій поновити багаж знань з макро- й мікроекономіки, менеджменту та маркетингу, сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців із ринковим мисленням і навичками в галузі сучасної економіки. Словник містить тлумачення більш як двох тисяч сучасних економічних термінів, категорій, понять, які найчастіше зустрічаються в науковій літературі та навчальних виданнях. З метою розширення використання словника всі терміни, що містяться в ньому, мають прямий переклад англійською мовою. Автори сподіваються, що словник буде корисним для всіх, хто хоче оволодіти найновішими знаннями з економічних наук, опанувати сучасну наукову (ринкову) лексику.
Автор:
З.М. Мочаліна, Н.І. Склярук, І.А. Федоренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.41 Мб
Тип документу:
Посібник
Цей посібник підготовлений відповідно до типової програми дисципліни «Фінанси», яка входить до навчального плану підготовки бакалаврів – економістів і менеджерів. Навчальний курс сформований в системі модульно-рейтингового поетапного контролю знань. До кожної теми передбачено комплекс самостійних і практичних робіт. Розробка дисципліни у модульному варіанті дає можливість студентам глибше засвоїти її зміст. Використання сучасного методичного забезпечення у викладенні змісту дисципліни «Фінанси» дозволяє студентам більш усвідомлено підійти до її вивчення, активізувавши процес пізнання, а викладачам - відпрацювати ефективний інструмент управління навчально-творчою діяльністю студентів та контролем одержаних знань. Призначений для студентів економічних спеціальностей, може бути корисним для студентів неекономічних спеціальностей, викладачів та спеціалістів різних галузей фінансово-господарської діяльності.
Автор:
Г.С. Третяк, К.М. Бліщук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
871 Кб
Тип документу:
Посібник
Висвітлено найактуальніші проблеми державного регулювання економіки, розглянуто основні напрями та інструменти державної економічної політики, подано ключові терміни та поняття, запитання для самоконтролю, запропоновано рекомендовану літературу.
Автор:
А.У. Уразов, П.В. Маслак,І.В. Саух
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.4 Мб
Тип документу:
Посібник
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 118 470