XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
Т.В. Майорова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.04 Мб
Тип документу:
Підручник
Автор:
І.В. Розпутенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
500 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчально-методичному посібнику стисло представлені складові державних фінансів. Починаючи від загальної характеристики державних фінансів, у виданні викладаються питання державних надходжень, державних видатків, формування бюджету і функціонування бюджетної системи.
Автор:
За ред. В.Д. Базилевича
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13.73 Мб
Тип документу:
Підручник
Це підручник нового покоління. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп’ютерних технологій організації навчального процесу. Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.
Автор:
Й.С. Завадський, Т.В. Осовська, О.О. Юшкевич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.31 Мб
Тип документу:
Книга
“Економічний словник” призначений сприяти тому, щоб керівники, спеціалісти, студентство та всі інші, хто цікавиться економікою, оволоділи її сучасною мовою. Справді, якщо не знати сучасну економічну термінологію, неточно тлумачити терміни і поняття, що вживаються у менеджменті та підприємництві, то марно сподіватися на досягнення взаєморозуміння не тільки з іноземними, а й вітчизняними контрагентами. Словник економічних термінів містить широковживану та спеціалізовану термінологію, що знаходить широке застосування в сучасній українській мові. Головне його завдання – подати коротке, але цілком достатнє і доступне для розуміння пояснення економічних термінів і понять, які містять відомості з менеджменту, маркетингу, підприємництва та бізнесу, зовнішньо-економічної діяльності. Мета даного посібника – допомогти керівникам і спеціалістам підприємств та організацій поновити багаж знань з макро- й мікроекономіки, менеджменту та маркетингу, сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців із ринковим мисленням і навичками в галузі сучасної економіки. Словник містить тлумачення більш як двох тисяч сучасних економічних термінів, категорій, понять, які найчастіше зустрічаються в науковій літературі та навчальних виданнях. З метою розширення використання словника всі терміни, що містяться в ньому, мають прямий переклад англійською мовою. Автори сподіваються, що словник буде корисним для всіх, хто хоче оволодіти найновішими знаннями з економічних наук, опанувати сучасну наукову (ринкову) лексику.
Автор:
З.М. Мочаліна, Н.І. Склярук, І.А. Федоренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.41 Мб
Тип документу:
Посібник
Цей посібник підготовлений відповідно до типової програми дисципліни «Фінанси», яка входить до навчального плану підготовки бакалаврів – економістів і менеджерів. Навчальний курс сформований в системі модульно-рейтингового поетапного контролю знань. До кожної теми передбачено комплекс самостійних і практичних робіт. Розробка дисципліни у модульному варіанті дає можливість студентам глибше засвоїти її зміст. Використання сучасного методичного забезпечення у викладенні змісту дисципліни «Фінанси» дозволяє студентам більш усвідомлено підійти до її вивчення, активізувавши процес пізнання, а викладачам - відпрацювати ефективний інструмент управління навчально-творчою діяльністю студентів та контролем одержаних знань. Призначений для студентів економічних спеціальностей, може бути корисним для студентів неекономічних спеціальностей, викладачів та спеціалістів різних галузей фінансово-господарської діяльності.
Автор:
Г.С. Третяк, К.М. Бліщук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
871 Кб
Тип документу:
Посібник
Висвітлено найактуальніші проблеми державного регулювання економіки, розглянуто основні напрями та інструменти державної економічної політики, подано ключові терміни та поняття, запитання для самоконтролю, запропоновано рекомендовану літературу.
Автор:
А.У. Уразов, П.В. Маслак,І.В. Саух
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.4 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
За ред. С.І. Архієреєва, Н.Б. Решетняк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
865 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання. Посібник складається з характеристики основних понять навчальної дисципліни «Основи економічної теорії», переліку рекомендованої до вивчення літератури, списку питань для підготовки до заліку. Наведено 30 варіантів індивідуальних контрольних ро-біт та вказівки до їх виконання. Призначається для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання вищих навчальних закладів.
Автор:
Л.Л. Жданова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
547 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Запропоновані у даному збірнику задачі та тести є опорними для виконання контрольних робіт та відповідей на запитання екзаменаційних білетів. Їх вирішення дозволить студенту самостійно оцінити рівень своєї підготовки, а викладачеві – здійснити контроль за самостійною роботою та виявити проблеми, які доцільно розглянути на семінарському занятті або у процесі індивідуальної роботи. В задачах використовуються умовні дані.
Автор:
О.В. Лишиленко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
16.64 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник створено у відповідності із програмою курсу “Бухгалтерський облік”. У ньому розкриті питання теоретичних основ бухгалтерського обліку, а також організації і практики ведення обліку на підприємствах України. Враховано вимоги чинного законодавства, застосування нового Плану рахунків, а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, фінансистів, економістів, менеджерів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.

Економічна статистика

Правознавство

Правові засади менеджменту

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародні економічні відносини

Трудове право

Адміністративне та інформаційне право

Господарське право та трудове право

Математичні методи в економіці

Економіка та фінанси підпрємств або організація підприємницької діяльності

Юридичне документування або документні ресурси

Економічна теорія

Договірне право

Організація бізнесу у телекомунікаціях

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічна безпека підприємства

Економіка програмного забезпечення

Економіко-правові засади підприємницької діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 128 303