XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Донабір до магістратури - останній шанс з 03 до 14 жовтня 2022р.! Є можливість отримати другу вищу освіту!
Детальніше

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
Укл. С.М. Глухарєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
765 Кб
Тип документу:
Книга
Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства»)
Автор:
В.О. Кудряшова, Н.В. Чугунова, В.П. Веретенникова, О.Д. Богуславська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей. Тексти, з точки зору труднощів, розміщені в ієрархічному порядку й охоплюють основні економічні теми.
Автор:
О.А. Біловодська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.25 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методичні основи маркетингового менеджменту, особливості організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності промислового підприємства з урахуванням принципів сталого розвитку. Висвітлено концептуальні засади здійснення маркетингового менеджменту та процесу управління маркетингом підприємства. Посібник містить велику кількість прикладів, фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, та практикум з усіх розділів курсу. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також, фахівцям з маркетингу та менеджерам підприємств і установ, широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми маркетингового менеджменту.
Автор:
Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
25.83 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику висвітлено фундаментальні засади логістики і основи технології прийняття типових логістичних рішень на підприємстві. Матеріал викладено з урахуванням специфіки вітчизняного ринку, нормативноDправової бази. Компендіум розглядає теоретичні аспекти логістики, пропонуючи типові логістичні задачі та їх розв’язок. Практикум містить завдання та вправи, відповіді до них, тести та контрольні завдання. Іх виконання дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам’яті, а наведені відповіді – перевірити себе. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів, слухачам системи перекваліфікації, підприємцям, працівникам логістичних служб, усім, хто цікавиться логістикою.
Автор:
О.А. Радіус, І.М. Шамановська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
886 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначено для студентів дистанційного навчання. Оригінальний текстовий матеріал, набір граматичних та комунікативних вправ сприятимуть підвищенню як термінологічної компетенції студентів, так і розвитку навичок мовлення в межах професійного спілкування.
Автор:
В.М. Орлов, Н.П. Спільна, Л.А. Захарченко, В.В. Чіхрай
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
429 Кб
Тип документу:
Посібник
Мета навчально-методичного посібника - сформувати у студентів і фахівців-економістів комплексний підхід до оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств зв'язку. В основу логіки викладання матеріалу покладено новий підхід з урахуванням національних стандартів бухгалтерського обліку.
Автор:
А.Д. Петрашевська, С.С. Новицька, В.М. Орлов, С.М. Колонтай, Л.Л. Сотниченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.63 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни „Фінанси підприємств”, яка входить до навчального плану підготовки бакалаврів і магістрів за напрямами: 0924 – Телекомунікації, 0501 – Економіка і підприємництво. Мета посібника – надати ґрунтовні знання з основних питань щодо фінансів підприємств в галузі зв’язку, а також сформувати сучасне економічне мислення, глибоке комплексне розуміння проблем управління господарською і фінансовою діяльністю.
Автор:
І.В. Яцкевич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.54 Мб
Тип документу:
Книга
Монографія містить погляди авторів на теоретичні засади розвитку малого підприємства в телекомунікаційній сфері в економіці трансформаційного типу. Досліджуються теоретичні засади й економічна природа малого підприємництва, його місце, тенденції, особливості розвитку, державної та регіональної їх підтримки в Україні. Значна увага поділяється питанням формуванню та розвитку малих підприємства в телекомунікаційній сфері та їх взаємовідносини з великими підприємствами. Пропонуються теоретичні та практичні рекомендації створення суб’єкта малого підприємництва в телекомунікаційній сфері. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, вла
Автор:
Грицуленко С.І., Потапова-Сінько Н.Ю., Гарбера К.М
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.66 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник орієнтований на підготовку студентів-магістрантів економічного напряму до викладацької діяльності та підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки викладачів-початківців. Навчальний посібник розкриває основи педагогіки і психології вищої економічної школи та дає можливість у динаміці прослідкувати як процеси підготовки студентів-магістрантів до викладацької діяльності, так і підвищення рівня професійно-педагогічної підготовки викладачів-початківців.
Автор:
В. М. Гранатуров, І.В. Литовченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
179 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи з курсу Економічний ризик та методи його вимірювання.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 115 309