XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Магістри


Автор:
В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, О.О. Астахов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
780 Кб
Тип документу:
Стаття
Визначається порядок прийняття рішень, склад та структура концептуальних документів із створення системи забезпечення національної безпеки.
Автор:
Олефір А.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.3 Мб
Тип документу:
Книга
Монографію підготовлено на кафедрі господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і присвячено основним проблемам господарсько-правового забезпечення державних закупівель, стимулювання інноваційного виробництва в Україні. З урахуванням європейського та міжнародного досвіду, досліджуються ключові питання господарсько-правової характеристики механізму державних закупівель, система притаманних йому дисфункцій і правові засоби їх усунення, а також шляхи заохочення інноваційного інвестування. В монографії наведено не тільки цікаві емпіричні дані, але й сформульовано нові, корисні з практичного та теоретичного поглядів, висновки, пропозиції до законодавства. Подано методологічні підходи і теоретично обґрунтувано досліджувану проблему, що неодмінно стане джерелом нових ідей для читачів. Розраховано на широке коло фахівців: науковців, викладачів, студентів, юристів, економістів, підприємців, членів комітетів з конкурсних торгів, державних службовців. Праця буде корисною й іншим особам, які цікавляться проблемами правового забезпечення господарських відносин у сферах державних закупівель, захисту національного товаровиробника, інноваційного інвестування та охорони здоров’я.
Автор:
Сошников А. О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.6 Мб
Тип документу:
Стаття
У статті обґрунтовується необхідність вживання та законодавчого закріплення замість «державних закупівель» поняття «публічні закупівлі». Також автором дається огляд основних визначень державних закупівель. Акцентується увага на місцевих (муніципальних) закупівлях як особливому виду публічних закупівель.
Автор:
Сімкова І. О., Мальцева І. В, Мормуль О. О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.43 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник для студентів ОКР магістр гуманітарних спеціальностей (адміністративний менеджмент і соціологія). Посібник призначено для навчання англійської мови для науковців, орієнтовано на студентів гуманітарних спеціальностей рівня володіння англійською мовою С1 за Загальноєвропейськими Рекомендаціям з мовної освіти і може бути використано для навчання студентів гуманітарних спеціальностей (адміністративний менеджмент і соціологія) у вищих навчальних закладах і на старших курсах факультетів соціології. Посібник включає практичні завдання для аудиторної роботи та навчальні матеріали для самостійної роботи студентів, актуальні статті та тексти, глосарій і граматичний довідник, завдання для розвитку стратегій, необхідних студентам для ефективної участі у ситуаціях академічного та професійного спілкування.
Автор:
Немец Л. Н., Сегида Е. Ю., Сильченко Ю. Ю.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.37 Мб
Тип документу:
Посібник
Учебное пособие разработано в соответствии с программой нормативной дисциплины «Основы социальной географии» как одной из базовых, важных в общем цикле общественно-географической подготовки географов. Цель учебного пособия: обеспечить условия для подготовки студентов (в первую очередь – иностранных студентов, которые обучаются преимущественно на русском языке) к занятиям, способствовать самостоятельной работе студентов, помочь более эффективно овладеть системой теоретических и фактических знаний, практических навыков самостоятельного исследования и др. Учебное пособие рассчитано на студентов дневного и заочного отделений геолого-географического факультета, обучающихся по направлению подготовки «География». Учебное пособие содержит общие сведения и тематический план учебной дисциплины, учебную программу, рекомендуемую литературу, тезисное содержание лекционной составляющей курса, перечень тем и планов семинарско-практических занятий, методические указания к их выполнению, вопросы к текущем и итоговому модульным контролям, систему оценивания знаний студентов, темы индивидуальных исследовательских заданий (рефератов и курсовых работ), их ориентировочную структуру и общие требования к оформлению. Пособие также содержит краткий словарь основных терминов и понятий.
Автор:
Гуменюк А. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.66 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти системи економічної безпеки регіону та держави. Систематизовано й узагальнено теоретичні положення еволюції економічної безпеки, конкретизовано її системні характеристики, досліджено регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки держави та інституціональні загрози безпеці. Розглянуто теоретичні засади моделювання безпеки економічного розвитку, оцінки якості та ефективності інституціонального базису економіки і структурних зрушень. Розкрито взаємозв’язок між економічною безпекою та структурними змінами на регіональному ринку споживчих товарів і послуг, міграційній сфері та запропоновано пріоритети інституціональної інфраструктури інноваційного розвитку.Обґрунтовано орієнтири модернізації інституціонального базису безпеки структурної перебудови регіональної економіки. Розраховано на політиків, державних службовців, науковців, фахівців із питань економічної безпеки, регіональної економіки, викладачів та аспірантів.
Автор:
За заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. А. Гошовської
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.05 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Збірник навчально-методичних матеріалів, розроблений науково-педагогічними працівниками Національної академії, розкриває актуальні питання стратегічного розвитку України, такі як: стратегічне планування довгострокового розвитку країни в умовах реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”; проблеми національної безпеки України; механізми впровадження європейських стандартів суспільного розвитку та національні пріоритети в контексті асоціації України в ЄС; механізми регулювання владно-бізнесових відносин; нові моделі стратегічного партнерства; кластерний підхід до регіонального економічного розвитку; європейський досвід діяльності політичної опозиції; європейські механізми Зеленої та Білої книг в електронному врядуванні в Україні. Представлені програми навчальних тренінгів. Збірник сприятиме професійному розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Автор:
В. С. Дорошенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
257 Кб
Тип документу:
Стаття
Аналізується розвиток теорії управління, формування різних шкіл управлінської думки в контексті інституціоналізму.
Автор:
Круп’як Л.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.38 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються концептуальні основи і технології організації діяльності державного службовця, а саме: наведено основні положення, які характеризують сутність, мету, зміст й особливості діяльності державного службовця; віддзеркалено проблеми залучення та професійного відбору на вакантні посади найбільш здібних та придатних до роботи державних службовців; поділу і кооперування праці; організації та обслуговування робочого місця; планування, контролю та оцінювання якості виконання посадових обов’язків; професійного спілкування; документування праці в державних органах; підготовки колективних форм управлінської діяльності; організації приймання громадян з особистих питань; стимулювання праці державних службовців. Навчальний посібник містить також тестові завдання, завдання та питання для самоконтролю, ситуаційні завдання, список рекомендованої літератури, глосарій. За змістом навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» напряму підготовки 1501 «Державне управління». Розрахований на студентів, слухачів магістратур, науковців, посадовців, практикуючих керівників різних рівнів.
Автор:
Уклад.: Л.Б. Круп’як
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.09 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни (для слухачів магістратури спеціальності 8.15010005 «Державна служба» спеціалізації «Адміністративний менеджмент», «Територіальне управління та місцеве самоврядування», «Економіка», «Світова та європейська інтеграція», «Кадровий менеджмент», «Бюджет і фінанси»).

Іноземна мова професійного спрямування

Інституціональні засади ДС

Інформаційна політика та інформаційно-аналітичне забезпечення в сфері ПУ

Інформаційно-аналітичне забезпечення державних управлінських рішень

Організаційно-правові засади публічних закупівель

Політика національної безпеки: механізми формування та реалізації

Правове регулювання ПУ

Розвиток людського капіталу на теріторіальному рівні

Соціальна політика

Соціальна взаємодія та комунікації в ПУ

Стратегічне управління державою і суспільством в умовах глобалізації

Управління територіальним розвитком

HR-брендінг в ПУА

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 54 713