XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою


Автор:
Нікітюк Л.А
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
491 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Наведено ключові положення та методичні вказівки для виконання комплексного завдання, сформульовано додаткові прикладні задачі синтезу та аналізу телекомунікаційних мереж й вимоги до їхнього розв'язання. Наведено варіанти індивідуальних завдань.
Автор:
Нікітченко В. В., Яворська О. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
455 Кб
Тип документу:
Посібник
У даному керівництві розглядаються теоретичні основи та практичні аспекти реалізації базових серверів мережі. Досліджуються можливості реалізації статичної маршрутизації програмним шляхом, засобами системи Free BSD. Вивчаються важливі для функціонування мережі та спрощення її настроювання та супроводу сервери DНСР та DNS, які дозволяють автоматизувати процес видачі ІР-адрес, зіставляти їх значення символьним іменам машин. Розглянуто програмну реалізацію функції брандмауера на базі IPFW для Free BSD. Також розгядається реалізація деяких сервісних служб для мережі, а саме FTP на базі сервера Pro FTPD та електронної пошти на базі Sendmail.
Автор:
Л.А. Нікітюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
71 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Лабораторний практикум являє собою методичні вказівки до виконання циклу лабораторних робіт з вивчання програмного продукту NetCracker Professional й набуття практичних навичок використання його під час проектування інформаційних мереж.
Автор:
Царев Р.Ю., Меренкова М.С.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.42 Мб
Тип документу:
Книга
Рассмотрены базовые принципы организации структурированной кабельной системы как единого объекта для предоставления доступа к любым видам услуг и сервисов. Выполнение цикла лабораторных работ по исследованию свойств и характеристик отдельных элементов СКС и их комбинаций позволяет получить практические навыки и умения по созданию и эксплуатации СКС.
Автор:
В.В. Никитченко, М.Л. Красовский, О.М. Яворская
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.17 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
R.Y. Tsaryov, K.D. Prikhodko
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
2.59 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
Tsaryov R.Y., Shulakova K.S., Prikhodko K.D.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
1.81 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
Ложковський А.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.33 Мб
Тип документу:
Книга
Викладено основні положення та методи аналізу теорії масового обслуговування в телекомунікаціях (теорії телетрафіка), на яких базуються процедури проектування телекомунікаційних систем і мереж. Розглянуто математичні моделі систем розподілу інформації з втратами, з чергою та з пріоритетами. Наведено методи дослідження цих систем в умовах ідеалізованої моделі пуассонівського потоку та реальних потоків вимог мультисервісних мереж зв’язку.
Автор:
Дузь В.И., Соловская И.Н.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.11 Мб
Тип документу:
Посібник
Пособие соответствует программе дисциплины «Системы коммутации и распределения информации», модуль2. Соответственно программе второго модуля рассмотренные вопросы построения современных цифровых систем коммутации(ЦСК): приведена классификация современных ЦСК и обобщенная архитектура ЦСК; на базе ЦСК Квант-Е рассмотрены особенности использование ЦСК с коммутацией каналов и их подсистемы как проводного, так и беспроводного абонентского доступов; развитие ЦСК в направления конвергенции технологий коммутаций каналов и пакетов рассмотрено на примере ЦСК SІ-2000/v.6 и ЦСК SІ-3000; на примере ЦСК EWSD v.15 показаны возможности использования коммутационных систем на сетях доступа и транспортных сетях современных систем телекоммуникации. Пособие предназначено для студентов дневной, заочной и дистанционной форм обучения бакалаврской подготовки направления Телекоммуникации. Задание для самостоятельной подготовки, которое состоит из двух частей, разрешит студентам закрепить теоретический материал, а наличие контрольных тестов проверить качество полученных знаний.
Автор:
Укладач: доц. Педяш В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
40 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Збірник містить методичні вказівки щодо виконання трьох лабораторних робіт з курсу Телекомунікаційні системи мереж наступних поколінь. В посібнику міститься теоретичний матеріал, опис та порядок виконання лабораторних робіт. Збірник призначений для студентів спеціальності Телекомунікаційні системи та мережі.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 90 547