XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Донабір до магістратури - останній шанс з 03 до 14 жовтня 2022р.! Є можливість отримати другу вищу освіту!
Детальніше

Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання


Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.24 Мб
Тип документу:
Книга
В матеріалах конференції представлені організаційні, дидактичні, інноваційні технології та кращий досвід науково-педагогічних працівників і тренерів вищих навчальних закладів, а також різні аспекти підготовки спортсменів, а також професійної підготовки в галузі фізичної культури, спорту і туризму. Значне місце приділяється питанням рекреації і реабілітації, профілактиці асоціальної поведінки серед студентської молоді. Видання може бути використане науковими працівникам, аспірантами, магістрантами, а також викладачами і студентами, організаторами фізичної культури, спорту, оздоровчої роботи серед населення, тренерами.
Автор:
Е.А.Бабенкова, А.А.Приймаков С.И.Присяжнюк, М.Ф.Хорошуха
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.12 Мб
Тип документу:
Книга
Розглянуті теоретичні і методичні основи здоров’язбережувальних технологійадаптивного фізичного виховання в спеціальних медичних групах навчальних закладів.Докладно викладені методи і засоби адаптивного фізичного виховання, наведеніметодичні рекомендації.Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів,спортивних лікарів та реабілітологів.
Автор:
Колективна монографія під. заг. ред. доцента С.І.Присяжнюка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.58 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії, упорядоченій на основі матеріалів II Всеукра їнської науково–практичної конференції, присвяченій передовому досвіду фізичного та спортивного удосконалення студентів вищих навчальних закладів України та Росії, Білорусії та Польщі, розглядаються різні аспекти стратегії постановки фізичного виховання за сучасних соціально–економічних умов, найбільш дієві методи управліня цим процесом, ефективного забезпечення професіонально–прикладної фізичної підготовки за умов навчального закладу, наведені креативні та іноваційні технології формування здоров’я і здорового способу життя та фізичної реабілітації студентської молоді. Видання може бути корисним керівникам та науково–педагогічним працівникам фізичного виховання, студентам, магістрантам і аспірантам, що займаються проблемами фізичного удосконалення студентства.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.75 Мб
Тип документу:
Книга
Фізичне виховання аграрних вищих закладів освіти: проблеми, пошуки та шляхи вирішення. Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції, присвяченої 110–річчю Національного аграрного університету та 70–річчю кафедри фізичного виховання.
Автор:
С.І. Присяжнюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.96 Мб
Тип документу:
Книга
Монографія присвячена вивченню динаміки біологічного віку, здоров’ю та фізичній підготовленості студентської молоді. На підставі багаторічних наукових досліджень наводяться результати про вплив обсягу фізичних навантажень, місця та регіону проживання студентів на динаміку показників біологічного віку. Дослідження, які представлені у монографії, продовжують вивчення проблем біологічного віку людини і молоді зокрема. Призначена для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців в галузі вікової фізіології. Може бути використана як навчальний посібник. Іл..: таблиць 47, рисунків 11, додатків 27, список літератури – 188 найменувань.
Автор:
К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.9 Мб
Тип документу:
Книга
Викладені правові, нормативно1технічні та організіційні основи охоронипраці, виробничої санітарії, безпеки виробництва, протипожежної безпеки.Уперше приведена інформація щодо оцінки рівня безпеки, ризиків тагазонебнзпечних робіт.Підручник відповідає програмі курсу «Основи охорони праці» для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Він відображає сучасний стан нормативно1правового та технічного забезпечення охоронижиття і здоров’я громадян України у процесі їхньої трудової діяльності.
Автор:
Підготував: ст. викладач кафедри фізичного виховання О.С. Фесина
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
322 Кб
Тип документу:
Книга
Ще сто років тому письменник О. І. Купрін написав: Ох, цей жахливий світ майбутнього - світ машин, гарячкової квапливості, нервової сверблячки, вічної напруги розуму, волі і душі! Він несе передчасну старезність, раптову втому і розслаблення. І дійсно, теперішні люди, які живуть в умовах сучасних досягнень науки і техніки, спостерігають одночасно й наслідки розвитку цивілізації, а саме: поширення захворювань серцево-судинної, дихальної, ендокринної систем. Об'єктивні труднощі щодо їх лікування звели проблему боротьби із «хворобами цивілізації» в ранг державної важливості. У зв'язку з цим варто звернутися до істин, що були відомі ще в стародавності. Еквівалента активної фізичної діяльності для збереження і зміцнення здоров'я немає. Ніякі ліки не дають такого ефекту, як фізичні вправи, і зокрема біг. Біг і ходьба є доступними для кожної людини. Заняття оздоровчим бігом, ходьбою, іншими видами фізичної активності в даний час - це усвідомлена необхідність.
Автор:
Кафедра фізичного виховання ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
641 Кб
Тип документу:
Книга
Автор:
Укладач: Михайлов В.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
502 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки з підготовки для виконання практичних занять з дисципліни «Фізичні основи моніторингу водної поверхні» призначене для студентів, які навчаються за напрямом ННІ « Комп'ютерних технологій, автоматизації та логістики». У даному керівництві є ключові питання після основних тем практичного заняття, завдання для домашньої роботи, до завдань додаються вказівки до їх розв’язання. У вказівках є зміст контрольних завдань. Виділені розділи дисципліни для самостійної роботи.
Автор:
Білоусов С.І
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.74 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику подано матеріал для вивчення дисципліни цівільний захист з розділу «Об’єктові, локальні та спеціальні автоматизовані системи оповіщення» для проведення занять за напрямом «Телекомунікації», «Радіотехніка» та «Інформаційна безпека».
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 63 132