XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Інноваційні ідеї та креативні проєкти на кафедрі «Публічного управління та адміністрування»

09:19, 17-06-2022

Запрошуємо випускників шкіл та коледжів, бакалаврів на навчання до Державного університету телекомунікацій на кафедру Публічного управління та адміністрування. Пріоритетним завданням нашої кафедри є якісна підготовка здобувачів вищої освіти (бакалаврів, магістрів) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», які набувають професійних компетенцій з вироблення державної економічної політики та запровадження повсюдного цифрового врядування. Реалізація місії здійснюється на основі застосування інноваційних науково-методичних розробок та унікальних освітніх програм у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка повʼязана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Публічні управлінці сучасного рівня повинні вміти аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знати нормативно-правову базу управління та урядування, мати навички управління проектами, стратегічного та тактичного планування, розробляти державно-управлінські рішення. Водночас, у процесі демократизації суспільства, державні та комерційні служби повинні мати фахівців, які володіють навичками ведення громадського діалогу, пошуку шляхів ефективної взаємодії з громадськістю та ЗМІ, координації та супроводження проектів з публічного управління, зокрема із впровадження системи електронного урядування в органах державної влади, що потребує якісної спеціальної та професійно-галузевої підготовки, яку і отримують студенти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Перевагою навчання є найсучасніший зміст навчання на основі потужної матеріально-технічної бази, а саме: фахова підготовка вже з першого курсу; практико-орієнтоване навчання (62% усіх занять проводиться практично);  підвищення рівня знань іноземної мови до рівня В2, отримання знань сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій.  Навчання студентів проходить в лабораторіях з сучасним обладнанням, є надшвидкісний Wі-Fі. На кафедрі Публічного управління та адміністрування діє лабораторія «Комунікаційних технологій в державному управлінні», що сприяє  професійному зростанню студентів – можливість спілкування з роботодавцями, практиками, професійною спільнотою. 


Постійно проводяться   тренінги, майстер-класи, тематичні екскурсії безпосередньо на базах практики: Міністерстві розвитку громад та територій України, Національному агентстві України з питань державної служби, Національному банку України (Департамент забезпечення діяльності Національного банку України), Національній суспільній телерадіокомпанії України, ЦНАП Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, Центрі комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс».

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень, вони  володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями щодо забезпечення ефективного публічного управління в органах державної та регіональної влади, місцевого самоврядування, здатних забезпечити соціально прийнятний рівень надання адміністративних послуг на засадах відкритості, прозорості, підзвітності, професіоналізму. Крім стажування в європейських університетах, публікації статей у міжнародних рейтингових журналах, зокрема Scopus, Web of Science, викладачі систематично підвищують кваліфікацію через неформальну освіту – навчання в організаціях-партнерах кафедри, різного профілю освітніх онлайн-курсах. Усі навчальні дисципліни наповнені не лише сучасним теоретичним компонентом, але мають вагому практичну складову, якій відведено більшу частину навчального часу. Практична підготовка починається вже з першого курсу, до якої, окрім викладачів, залучають фахівців-практиків. Це значно піднімає рейтинг Державного університету телекомунікацій серед інших вишів. 

Фахівець у галузі публічного управління та адміністрування може займати такі посади: спеціаліста міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів державних органів, державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників; головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади; провідних спеціалістів державних органів, посади патронатної служби; керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій, бюджетних установ, фондів; наукових співробітників, керівників кадрового, планово-економічного, фінансового підрозділу, керівників підрозділів фіскальної служби, а також громадсько-політичних експертів і науково-педагогічних співробітників.


ТВОРИ СВОЄ МАЙБУТНЄ- ЗМІНЮЙ СВОЮ КРАЇНУ!

Читайте також
Переглядів: 874