XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Донабір до магістратури - останній шанс з 03 до 14 жовтня 2022р.! Є можливість отримати другу вищу освіту!
Детальніше

Вступ 2022: Особливості та переваги навчання на кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою (звернення до абітурієнтів)

11:16, 25-07-2022

Шановний абітурієнт!

Державний університет телекомунікацій вже надає Вам усіляку допомогу по вступу на навчання на обрану Вами кафедру.

Викладачі кафедри "Управління інформаційною та кібернетичною безпекою" Навчально-наукового інституту захисту інформації університету також запрошують і чекають вас до навчання зі спеціальності "125 Кібербезпека", освітної кваліфікації Бакалавр з кібербезпеки за спеціалізацією управління інформаційною та кібернетичною безпекою, яка є престижною і затребуваною на ринку праці.

Випускники кафедри представляють особливий інтерес на ринку праці, оскільки вони поєднують технічні й управлінські компетентності в сфері кібербезпеки.

Які існують переваги навчання на кафедрі "Управління інформаційною та кібернетичною безпекою"(УІКБ)?

Наше правило в навчанні: вчить студентів тому, що потрібно і так, як потрібно -теоретично і практично.  Процентне відношення науково-педагогічного складу кафедри: 80% - кандидати наук, та 20% – доктори наук.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і техніки в галузі інформаційної та кібернетичної безпеки  і орієнтована на компетенціях, що пред'являються компаніями-партнерами до випускників університету як фахівцям.   

Запорука успіху не тільки в якісній теоретичній підготовці, але і в практичній складовій навчання (75% від загального часу), тому практичні заняття, що проводяться на кафедрі УІКБ, максимально наближені до виконання вимог нормативно-законодавчих документів України. Якість практичної підготовки підтверджена наявними викладачами-практиками з ІТ-компаній, що є носіями практичних знань.

Вже з першого курсу наші студенти отримують «дорожню карту» по спеціальності "125 Кібербезпека", освітної кваліфікації Бакалавр з кібербезпеки за спеціалізацією управління інформаційною та кібернетичною безпекою, з можливістю свого подальшого навчання і перспектив працевлаштування як за фахом, так і в суміжних галузях. Кафедра визначила цей крок одним з найважливіших етапів адаптації процесу навчання до концептуально нової освітньої моделі «12 кроків до якісної освіти», реалізованої в університеті, яка забезпечить нашим випускникам незаперечні конкурентні переваги на ринку праці, їх привабливість для фірм і пріоритетність серед випускників інших навчальних закладів за спорідненою спеціальністю.  Актуальність  спеціальності Кібербезпека обумовлена попитом роботодавців на фахівців, що поєднують знання, вміння та навики з управлінням захисту інформації і забезпеченням інформаційною безпеки підприємства.

Престижність спеціальності Кібербезпека, на відміну від інших спеціальностей, визначають також численні дослідження провідних компаній (IBM, McAfee, CIS, etc), які констатують величезну потребу фахівців із захисту інформації на ринку праці у зв’язку з тотальною цифровізацією в Україні.

Достовірністю високої якості навчання на кафедрі,  престижності спеціальності є щорічне збільшення кількості студентів, які навчаються на кафедрі по спеціальності! Так у 2018 році було набрано лише 20 студентів, а у 2020, 2021 році їх чисельність збільшилась - на першому курсі їх стало 60 і 65, відповідно.

Як результат, починаючи вже з першого (а не з третього, як в інших вузах) курсу наші студенти вже вміють

  • застосовувати на практиці отримані знання, розуміти і використовувати в повсякденній діяльності основні положення нормативно-правового забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки;
  • використовувати основні нормативно-правові джерела з планування та реалізації інформаційної безпеки інформаційно-телекомунікаційних система відомств, установ і організацій в державі;
  • робити висновки про відповідність стану інформаційної безпеки підприємства вимогам вітчизняних і міжнародних стандартів в галузі управління інформаційною безпекою;
  • розробляти основні нормативні документи підприємства з питань інформаційної безпеки.

Завдяки поглибленому вивченню англійської мови за професійним спрямуванням протягом усіх років навчання – з 1 по 4 курси, забезпечується  можливість для студента володіти технічною англійською мовою на рівні міжнародного стандарту В2, що дозволяє підготувати його до сучасних вимог за напрямом «Менеджмент інформаційної безпеки». 

На кафедрі створена і постійно вдосконалюється лабораторна база, інтегрована в загальну лабораторну мережу Навчально-наукового інституту захисту інформації, тим самим забезпечується ефективне проведення практичних занять. Устаткування лабораторії і методичні матеріали направлені на вивчення і дослідження сучасних систем управління подіями інформаційної безпеки на підприємстві, для цього використовуються SIEM-системи: IBM QRadar SIEM і від компанії AlienVault - OSSIM (Open Source Security Information Management)

У програмно-навчальний комплекс на етапі впровадження в навчальний процес кафедри включені основні спеціальні програми:

  • професійна програма для контролю доступу до комп'ютера автоматизованого робочого місця, з переглядом журналу всіх подій і статистики використання системи;
  • програма для прийняття оптимального рішення в сфері ІБ, заснованої на практиці застосування методу аналізу ієрархій в режимі діалогу, з використанням системи механізму шаблонів;
  • програма виявлення загроз інформаційної безпеки і захисту від них в режимі реального часу;
  • пакет Ethernet-перехоплювач (мережевий аналізатор або мережевий сніффер) для моніторингу мережі та усунення неполадок (в локальній мережі та мережі користувачів термінальних серверів);
  • програмний комплекс для вирішення завдань ІБ: моніторинг файлів, папок і запущених процесів в реальному часі; блокування сайтів в режимі списків; контроль і статистика використання робочого часу; створення звітів.

Починаючи з 2 курсу студенти проходять ознайомчу практику на провідних підприємствах галузі  - для ознайомлення і формування відповідного світогляду, на 3-му курсівиробничу практику - для формування відповідних професійних умінь і виробничих навичок, на 4-му курсі -переддипломну практику - для закріплення теоретичних знань і практичної реалізації результатів подальшого кваліфікаційного дипломного проектування.

Проведення практик студентів організовано, вони проводиться в компаніях-партнерах кафедри, які є потенційними роботодавцями в сфері забезпечення інформаційної безпеки: ТОВ - IT-спеціаліст;  Smart technology,  Агентство активного аудиту, Безпека.

Сферами  працевлаштування, як підтверджує практика, можуть бути: Телекомунікаційні компанії, Kyivstar, Vodafone, Lifecell;  ІТ-компанії, які впроваджують та підтримують роботу інформаційних систем підприємств, та інші державні та комерційні ІТ-підприємства і компанії. Складові успішного працевлаштування випускника є можливість зарекомендувати себе як кваліфікованого фахівця під час проходження практик та стажувань в відомих компаніях, з якими кафедра уклала угоди. При добросовісному навчанні  зможно побудувати свою подальшу кар’єру. Вже з третього та четвертого курсів студентам надається можливість почати працювати і закріпляти свої професійні навики по обраній спеціальності.

В межах навчального процесу на базі компаній-партнерів ІТ спеціаліст, Агентство активного аудиту, Smart technologies проводяться сертифіковані курси (під час проходження практик) для студентів кафедри, протягом яких вони аналізують події інформаційної безпеки і отримують практичний досвід роботи. Саме сертифікати від компаній-партнерів кафедри  надають право здобути перше високооплачуване робоче місце.

По закінченню навчання випускник зможе обіймати такі посадикерівники департаменту ІБ (інформаційної безпеки) або відділу ІБ; менеджер з ІБ; фахівці з організації кіберзахисту або з організації захисту інформації з обмеженим доступом, аналітик з питань ІБ.

Завданням кафедри УІКБ є поєднання теоретичної і практичної підготовки в формуванні компетентного фахівця, який володіє передовими знаннями, методиками та практичними навичками у виконанні робіт в області управління інформаційною та кібернетичною безпекою і повністю відповідає потребам сучасного ринку праці та компетенціям від компаній-партнерів (роботодавців).

*****

Якщо виникнуть питання по вступу до університету по спеціальності  кафедри УІКБ Державного університету телекомунікацій викладачі готові відповісти на Ваші питання і надати Вам всю необхідну інформацію чи допомогу у будь-який,  зручний для Вас, час - доступними засобами зв’язку. Запрошуємо Вас до активного спілкування і зустрічі в університеті.

 

Сподіваємось, що Ви зробите вірний вибір у своєму навчанні, і чекаємо  Вас на нашій кафедрі!

Читайте також
Переглядів: 851