XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Додатковий набір до магістратури - останній шанс з 08 листопада до 30 листопада 2022р.!
Вступ БЕЗ ІСПИТІВ - лише за мотиваційним листом!

Тел. +38(066)227-46-60 (Viber, Telegram); +38(044) 249-25-91

Завершилася науково-педагогічна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

11:04, 26-09-2022

Науково-педагогічна практика – обов᾽язковий компонент освітньої програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Відповідно до навчального плану підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» на науково-педагогічну практику відводиться шість кредитів (180 годин). Серед інших видів практик на магістратурі (науково-дослідницька, переддипломна) науково-педагогічна практика має на меті набуття здобувачем вищої освіти професійних навичок, знань і вмінь в організації та здійсненні науково-педагогічної діяльності.

 

Проведення практичного заняття магістранткою Валерією Александровою

 

Під час проведення науково-педагогічної практики здобувачі вищої освіти оволодівають системними знаннями з методології педагогічної роботи, отримують практичний досвід в організації навчального процесу, засвоюють методи наукового пізнання. Професійна освіта та педагогічна діяльність підвищують мотивацію до отримання знань, формування відповідних компетенцій, стимулюють оновлення змісту професійної освіти.

З 1 по 23 вересня 2022 р., згідно з робочим планом та графіком проведення науково-педагогічної практики, магістранти другого курсу групи ІБАСДМ-61 активно залучилися до навчального процесу кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Підготовка до проведення лекційних, семінарських, практичних занять включала такі види робіт: ознайомлення з робочою програмою практики (розробники програми – Дубовик Н. А., Климова К. І., Сидоренко Т. М.); обрання навчальних дисциплін в якості об’єкту для проходження практики, відповідно до власних наукових інтересів та тематики кваліфікаційних робіт; студіювання навчальної та робочої програми дисципліни, з якої передбачена підготовка магістрантом різних видів занять для студентів бакалаврату; визначення теоретичних аспектів, актуальних та дискусійних питань щодо тематики лекційного (семінарського, практичного) заняття; відвідання лекцій керівника практики; взаємовідвідування занять, проведених іншими магістрантами.

Керівники науково-педагогічної практики – професор Січкаренко Г. Г., доцент Сидоренко Т. М., доцент Климова К. І., доцент Яременко С.А. сприяли організації практики, надавали методичну допомогу у підготовці магістрантами лекцій, семінарів, практичних занять, аналізували та обговорювали результати проведення занять в аудиторіях та в онлайн форматі, давали настанови щодо удосконалення проведення різних видів занять з професійно орієнтованих дисциплін.

Творчий підхід до проведення занять, високий рівень теоретичної підготовки та методики викладання дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу продемонстрували магістрантки Александрова Валерія, Бенедищук Анастасія, Дричак Катерина, Корецька Антоніна. Оригінальні методи навчання засвоїли магістранти відвідавши майстер-класи Титової Н., Сидоренко Т. Під час проведення семінарських та практичних занять магістранти вміло вели дискусії, аналізували рівень підготовки бакалаврів, узагальнювали теоретичний матеріал за темою заняття. Заслуговує на увагу самооцінка і критичний підхід до методів проведення занять, викладена у звітах магістрантів, їхні пропозиції щодо покращення навчального процесу.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності очікує плідної роботи магістрантів під час наступних практик – науково-дослідницької та переддипломної.

Читайте також
Переглядів: 464