XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:

Сленг і студенти

10:55, 11-11-2022

Останніми роками з'явилося чимало публікацій, присвячених молодіжному сленгу, загалом особливостям розмовної мови, новітнім запозиченням, експресивним елементам (що особливо властиві молодіжному сленговому мовленню). Укладено "Словник новотворів української мови", "Нове в українській лексиці: Словиик-довідник". Активно досліджується і український і англійський сленг.

Для вивчення англомовних впливів на український сленг слід якнайширше залучати матеріали не лише англійської мови як такої (включаючи її американський варіант), а й сленг англійської мови (див., наприклад, зокрема, так званий "загальний американський сленг". Американський сленг" - інтегративна складова, обов'язковий компонент американського варіанту англійської мови ("американської англійської"), безумовна і невіддільна частина культури американського лінгвокультурного товариства.

Як відомо, в американській лінгвістиці наявні досить ґрунтовні дослідження зі сленгознавства (жаргонології). Нажаль, у лінгвістичній україністиці таких студій поки що бракує.

Варто звернути увагу вже на той факт, що саме слово сленг є похідним з англійської мови. Сленг, а саме той його пласт, який становлять новітні американізми, визначено як особливий тип адаптації американізмів в україномовному   лексико-семантичному   просторі.

Український молодіжний сленг - це не просто спосіб творчого експресивного самовираження, але й інструмент подвійного відсторонення та нонконформізму.

Ігровий, експресивізуючий принцип реалізується в масованій, гіпертрофованій американізованості "системного" сленгу, яка виступає нібито  в  ролі  колективної маски-шоу.

Американський варіант англійської мови ("американська англійська"), експансивно поводить себе щодо всіх інших мов, однак в українській мові лексичні англіцизми підпорядковуються нормам останньої.

Англомовний (зокрема, американський) вплив на українську мову не обмежується лексичними запозиченнями.  Наприклад, відзначено випадки  певного  поширення невластивої українській мові висхідної інтонації у кінці розповідного речення. Але загалом слід констатувати, що помітний вплив англійської мови на українську на рівні просодії спостерігається лише у тих мовців, які тривалий час перебувають в англомовному середовищі і часто спілкуються англійською (від  кореспондентів в англомовних країнах до студентів, що опановують англійську мову як спеціальність).

Зрозуміло, що більшість сказаного вище про американізми в українській мові може стосуватись і англомовних елементів української мови взагалі й сучасного українського молодіжного сленгу зокрема.

Деякі дослідники, говорячи про міру продуктивності різних джерел поповнення сленгової лексики, ставлять іншомовні запозичення на перше місце, причому, наприклад, для української мови найбільший кількісно масив становлять запозичення з англійської мови.

 

  1. Перший словник українського молодіжного сленгу / Укл. С.Пиркало; за ред. Ю.Мосенкіса. – К., 1998.
  2. Синишин Р.І. Матеріали для словника українського комп’ютерного сленгу // [А–В] // Мова та історія. – К., 2002. – С. 23 – 25.
  3. Смирнова О.Ю. Коп’ютерний сленг (на матеріалі журналів та інтернет ресурсів): Курсова робота студентки 3-го курсу. – К., 2003. – 30 с.
  4.  Ставицька Л.О. Короткий словник жаргонної лексики української мови. – К.: Критика. 2003. – 336 с.

 

Науково-методичне повідомлення підготувала
старший викладач кафедри Англійської мови Бондар-Фурса Ольга Степанівна

Читайте також
Переглядів: 763