XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Державний університет телекомунікацій оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету

08:00, 22-03-2023
 • заступника директора Навчально-наукового інституту захисту інформації;
 • заступника директора Навчально-наукового інституту телекомунікацій;
 • заступника директора Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва;
 • професора кафедри комп’ютерних наук;
 • професора кафедри штучного інтелекту;
 • професора кафедри інженерії програмного забезпечення;
 • професора кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики;
 • професора кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • професора кафедри систем інформаційного та кібернетичного захисту;
 • професора кафедри публічного управління та адміністрування;
 • професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж;
 • професора кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій;
 • професора кафедри інтернет-технологій;
 • професора кафедри робототехніки та технічних систем;
 • професора кафедри менеджменту;
 • професора кафедри маркетингу;
 • професора кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • професор кафедри економіки;
 • професора кафедри документознавства та інформаційної діяльності;
 • доцента кафедри комп’ютерних наук;
 • доцента кафедри штучного інтелекту;
 • доцента кафедри комп’ютерної інженерії;
 • доцента кафедри інженерії програмного забезпечення;
 • доцента кафедри технологій цифрового розвитку;
 • доцента кафедри інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • доцента кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики;
 • доцента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • доцента кафедри систем інформаційного та кібернетичного захисту;
 • доцента кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою;
 • доцента кафедри публічного управління та адміністрування;
 • доцента кафедри безпеки життєдіяльності та фізичного виховання;
 • доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж;
 • доцента кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій;
 • доцента кафедри системного аналізу;
 • доцента кафедри інтернет-технологій;
 • доцента кафедри робототехніки та технічних систем;
 • доцента кафедри англійської мови;
 • доцента кафедри української мови;
 • доцента кафедри менеджменту;
 • доцента кафедри маркетингу;
 • доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • доцента кафедри економіки;
 • доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності;
 • старшого викладача кафедри штучного інтелекту;
 • старшого викладача кафедри комп’ютерної інженерії;
 • старшого викладача кафедри інженерії програмного забезпечення;
 • старшого викладача кафедри технологій цифрового розвитку;
 • старшого викладача кафедри інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • старшого викладача кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики;
 • старшого викладача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • старшого викладача кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою;
 • старшого викладача кафедри безпеки життєдіяльності та фізичного виховання;
 • старшого викладача кафедри документознавства та інформаційної діяльності;
 • старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж;
 • старшого викладача кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій;
 • старшого викладача кафедри системного аналізу;
 • старшого викладача кафедри інтернет-технологій;
 • старшого викладача кафедри робототехніки та технічних систем;
 • старшого викладача кафедри англійської мови;
 • старшого викладача кафедри української мови;
 • старшого викладача кафедри маркетингу;
 • старшого викладача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • викладача кафедри технологій цифрового розвитку;
 • викладача кафедри інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • викладача кафедри інтернет-технологій;
 • викладача кафедри документознавства та інформаційної діяльності;
 • асистента кафедри комп’ютерних наук;
 • асистента кафедри комп’ютерної інженерії;
 • асистента кафедри інженерії програмного забезпечення;
 • асистента кафедри технологій цифрового розвитку;
 • асистента кафедри інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • асистента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • асистента кафедри системного аналізу.

У конкурсі можуть брати участь громадян України, які вільно володіють українською мовою, мають відповідну вищу освіту, вчене звання професора (доцента), науковий ступінь доктора (кандидата) наук і стаж науково-педагогічної діяльності.

Термін подання документів на конкурс – до 20 квітня 2023 року.

 

На конкурс подаються наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора, написану власноруч про участь у конкурсі;
 • особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в університеті);
 • фотокартку розміром 4 на 6 (для осіб, які не працюють в університеті);
 • автобіографію (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені у встановленому порядку (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копію трудової книжки (для непрацюючих осіб – з пред’явленням оригіналу, для працюючих осіб – засвідченої за місцем роботи);
 • копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та ідентифікаційного номеру (для осіб, які не працюють в університеті);
 • характеристику – рекомендацію з останнього місця роботи (для осіб, які не працюють в університеті);
 • список наукових та навчально-методичних праць, винаходів, публікацій, за наявності (списки оформлюються за підписами претендента, завідувача кафедри);
 • інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів (за наявності);
 • звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які працюють в університеті);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • рецензію-відгук на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (для осіб, які не працюють в університеті);
 • письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних.

Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів. При поданні заяви кандидат повинен представити оригінали паспорта громадянина України, ідентифікаційного номеру, дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчене звання.

 

Документи надсилати на адресу:

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, Державний університет телекомунікацій, к. 306, тел. 044-249-25-97; 044-248-85-71.

Читайте також
Переглядів: 415