XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Групова робота як ефективна форма успішного навчання на заняттях з англійської мови

15:21, 17-04-2022

Сучасні зміни у системі освіти вимагають від вищої школи запровадження інноваційних методів та підходів навчання. Викладання англійської мови в Державному університеті телекомунікацій ґрунтується на такій моделі навчання, яка ставить студента в активну позицію. Процес навчання будується на пошуковій та дослідницькій діяльності, в ході якої відбувається не тільки обмін інформацією та думками, але й розгортаються дебати та дискусії.

Для включення кожного студента в активну діяльність на будь-яких етапах заняття створюється групова форма роботи, яка сприяє тому, що студенти навчаються:

  •  сміливо висловлювати свої думки, припущення та результати досліджень;
  • користуватись енциклопедичною літературою, відшукувати необхідну інформацію, робити узагальнення, аналізувати;
  • робити вибір і відповідати за нього;
  • спільно розв’язувати завдання;
  • розподіляти ролі, працювати в команді;
  • надавати підтримку один одному. [1, с. 2]

Організація роботи на занятті створюється таким чином, щоб студенти працювали для досягнення результату без контролю викладача. Для цього ще на початку завдання пояснюються цілі та правила завдання, що виконуватиметься в групі.

Групи створюються максимально різними, у яких разом працюють студенти з різним мовним рівнем та типом темпераменту. При цьому використовуються різні категорії для поділу на групи: за інтересами, за геометричними фігурками, за цифрами на картках, за першою буквою імені або ж прізвища, за бажанням студентів та ін. [2, с. 463]

Отже, групові форми роботи за умови правильної організації здатні забезпечити реалізацію основних методико-дидактичних принципів навчання.

 

Література

  1. Ночвінова О. Використання парних та групових форм роботи: Передовий досвід / О. Ночвінова // Освіта. – 2002. – квітень (№16). – С. 2.
  2. Чечельницька О. Групова робота як необхідна умова творчої співпраці на уроках німецької мови / О. Чечельницька// Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі: матеріали Всеукр. наук-практ. конф., (Вінниця, 22 листопада, 2018), тез. доп. – Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця, 2018. –  С. 463-464

 

Науково-методичне повідомлення підготувала
доцент кафедри англійської мови Корж О. Ю.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Енергоефективні технології в телекомунікаціях

Енергоефективні технології в телекомунікаціях - це технології, які спрямовані на ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів в галузі, яка як ніхто потребує їх постійного споживання. Використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення, наприклад, базової станції або центру обробки даних.

Ця галузь знань знаходиться на стику інженерії, економіки, юриспруденції і соціології.

Спеціалізація: Енергоефективні технології в телекомунікаціях

Енергоефективні технології в телекомунікаціях - це технології, які спрямовані на ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів в галузі, яка як ніхто потребує їх постійного споживання. Використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення, наприклад, базової станції або центру обробки даних.

Ця галузь знань знаходиться на стику інженерії, економіки, юриспруденції і соціології.

Переглядів: 343