XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:

Strategies and activities that are effective in teaching Business English to students (Стратегії та методи, які є ефективними в процесі викладання ділової англійської мови)

12:02, 29-11-2022

Presentations. Students need to be able to deliver presentations effectively. For that purpose  review different terminology associated with reading graphs and charts and giving information effectively. Next, hand out actual chart samples and have students practice presenting them to the class.  If you’re teaching online, prepare and email the samples ahead of time, so students can review them beforehand. Students can even screen share PowerPoints or spreadsheets in order to practice giving their own presentations.

Practicing emails.  Ask students read several sample business emails and discuss the important components (such as the greeting, subject line, or sign-off). Then, provide them with a scenario and ask to write emails to a manager,  colleague, or customer. This exercise will enrich their business vocabulary and improve their writing skills. Practicing this activity students will be able to apply the acquired skills immediately in  their careers. Online students can work on this topic either in class or before class and take turns reading their emails to colleagues.

Expressing opinions. An efficient way of making  students to practice expressing opinions is to open the class with a news article. Teachers can bring an article themselves or ask students to bring in their own. Use the article to start a discussion, and get students to share their finding  and opinions with the rest of the class. This method works particularly well in an online classroom, as you can screen share the content of the article and then read it together.

Thus, practicing presentations, drafting emails and expressing opinions  in teaching Business English is an effective practice when choosing teaching strategy.  Incorporating new activities into lessons can make teachers  easier to succeed in the rewarding EFL niche.

_____

Стратегії та методи, які є ефективними в процесі викладання ділової англійської мови

Презентації. Студенти  повинні мати стійкі навички ефективно виконувати презентації. З цією метою  спочатку слід повторити відповідну термінологію, пов’язану з  читанням схем та графіків, а також навчитися якісно представляти інформацію. Після цього викладач роздає зразки справжніх схем і студенти практикують їх презентацію в аудиторії. Якщо навчання відбувається онлайн, потрібно підготувати раніше та відправити е-поштою зразки схем для того, щоб студенти змогли ознайомитися з ними. При цьому студенти можуть навіть поділися своїми презентаціями в  PowerPoints або таблицях  spreadsheets  і практикувати свою власну презентацію.  

Написання повідомлень е-поштою. Студенти читають декілька зразків е-пошти та обговорюють її важливі компоненти (такі як привітання, ділове повідомлення, тема, прощання). Потім викладач пропонує студентам сценарій, в якому необхідно написати повідомлення е-поштою менеджеру, колезі або клієнту. Такі вправи збагачують діловий словник студентів, покращують їхні навички письма, які вони зможуть негайно використати в своїй професійній кар’єрі. Якщо студенти навчаються онлайн, вони можуть працювати над темою попередньо в аудиторії або самостійно,  а потім по черзі прочитати повідомлення колегам.  

Висловлювання своєї думки. Ефективним способом навчити студентів висловлювати свою думку вважається робота над новими статтями, які викладачі готують самі або ж просять  студентів підготувати свої. Починайте заняття з обговорення статті, потім студенти діляться своїми думками, відкриттями та враженнями зі своїми колегами. Такий метод  вважається особливо доцільним при навчанні онлайн, коли викладач може поділитися змістом  статті , щоб потім разом її прочитати.

Таким чином, практика презентацій, підготовка е-пошти та висловлення своєї думки є дійовим  методом ділової англійської в арсеналі стратегії викладання мови. Впровадження нових методів в навчальний процес зможе сприяти успіху викладачів в завоюванні ніше викладання англійської мови, як іноземної.
 

Literature:

  1. Bridge Universe Expert Series: Teaching Business English in the Ever-Changing 21st Century
  2. https://app.edulyte.com/tutortheworld
  3. https://bridge.edu/tefl/blog/start-an-online-english-teaching-busin…06/06/2022 · What are the steps to set up online English teaching business?
  4. https://www.henryharvin.com/blog/different-methods-of-teaching-english
     

Науково-методичне повідомлення підготувал
ст. викладач кафедри  Англійської мови Полонський М.Д.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Супутникові телекомунікації та навігаційні системи

За даною спеціальністю здійснюється підготовка фахівців з новітніх технологій супутникового зв’язку, глобальних навігаційних систем, дистанційного зондування Землі а також забезпечення швидкого доступу до мережі Інтернет, на базі технології MPLS.

Спеціалізація: Супутникові телекомунікації та навігаційні системи

За даною спеціальністю здійснюється підготовка фахівців з новітніх технологій супутникового зв’язку, глобальних навігаційних систем, дистанційного зондування Землі а також забезпечення швидкого доступу до мережі Інтернет, на базі технології MPLS.

Переглядів: 376