XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Використання сервісу Zoom у дистанційному навчанні

13:00, 21-12-2020

Засоби навчання – важливий компонент навчального процесу. Традиційно засоби навчання поділяються на:

  • Основні (підручник, аудіопосібник) і допоміжні (книжка для читання, довідник, словник)
  • Технічні (фонограми, комп’ютерні програми та платформи) і нетехнічні (посібники, таблиці). [1]

З появою дистанційного навчання, найбільш зручним сервісом, як засіб навчання, є програма Zoom. Zoom – це сервіс для проведення онлайн-конференцій, тренінгів та вебінарів. Zoom - це інструмент для відеоконференцій, який надає викладачам та студентам спосіб синхронної зустрічі в Інтернеті через персональний ПК / ноутбук чи мобільний телефон із використанням відео та без нього.

Завдяки Zoom викладачі мають можливість проводити онлайн-заняття з відео високої якості та можливістю участі більше 15 користувачів, хоча, нажаль у безкоштовній версії це можливо не довше 40 хвилин.  Сьогодні, кількість користувачів Zoom – приблизно 200 мільйонів. [2]

Першою перевагою цією платформи є не тільки демонстрація матеріалу на робочому столі, а й демонстрація звуку комп’ютера та інтерактивної дошки (whiteboard) під час занять. У режимі  «робочого столу» викладач може демонструвати студентам матеріали зі свого комп’ютера та принципи роботи з програмами тощо. Режим “Whiteboard” дає змогу викладачеві малювати та використовувати схеми для наочної демонстрації певних тверджень та писати текст з теми заняття. Наступною перевагою Zoom це можливість планувати заняття і запрошувати учасників почтою (email) та повідомленням. Більш того, викладачі можуть записувати заняття за участі студентів. Функція запису дає змогу записати онлайн-заняття, щоб учасники могли, за  потреби, переглянути після завершення. Останньою перевагою є можливість листування з усіма учасниками чи приватно та  передавати матеріали студентам. 

Проте, недоліком цієї платформи можна назвати злам (zoombombing). Відомо можливі випадки з небажаними сторонніми відвідувачами, які мають доступ до паролю та посиланням, але у разі якщо організатор вимкнув зал очікування.  

Інформаційно-комунікаційні технології відкривають широкі можливості для інтенсифікації і вдосконалення процесу навчання. [1] Дистанційне навчання з використанням різноманітних платформ чи то Zoom чи то Discord спонукає студентів до більш ефективного засвоєння матеріалу. На сьогодні доступні й інші програми, котрі стають популярними з кожним днем, Google Meet, WebEx та Skype.
 

Список використаних джерел

  1. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ.класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ за загальн.ред С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 138- 149 с. 
  2.  Електронний ресурс: https://explore.zoom.us/ru-ru/meetings.html
  3. https://www.cmu.edu/canvas/teachingonline/zoom/zoompedagogy.html
  4. Student’s guide to using Zoom in your LSE online lessons./LSE Online дистанційне навчання – p 1-13.
     

Науково-методичне повідомлення підготувала
викладач кафедри іноземних мов
Микитюк Анна Дмитрівна

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Переглядів: 7 767