XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
+38(066)227-46-60 (Viber, Telegram)
Державний університет телекомунікацій

Можливість використання сленгу у вивченні іноземної мови

15:13, 09-11-2021

Останніми роками з'явилося  чимало публікацій,  присвячених молодіжному сленгу, загалом особливостям розмовної мови, новітнім запозиченням, експресивним елементам (що особливо властиві молодіжному сленговому мовленню). Укладено "Словник новотворів української мови", "Нове в українській лексиці: Словиик-довідник". Активно досліджується і український, і російський, і англійський сленг.

Для вивчення англомовних впливів на український сленг слід якнайширше залучати матеріали не лише англійської мови як  такої (включаючи її американський варіант), а й сленг англійської мови (див., наприклад, зокрема, так званий "загальний американський сленг". За визначенням Ю.К.Волошина, "загальний американський сленг" - інтегративна складова, обов'язковий компонент американського варіанту англійської мови ("американської англійської"), безумовна і невіддільна частина культури американського лінгвокультурного товариства [3, с. 32].

Як відомо, в американській лінгвістиці наявні досить ґрунтовні дослідження зі сленгознавства (жаргонології), причому не тільки у синхронічному, а й у діахронічному плані. На жаль, у лінгвістичній україністиці таких студій поки що бракує.

Варто звернути увагу вже на той факт, що саме слово сленг є похідним з англійської мови.

Волгоградський дослідник В.І.Шаховськой присвятив спеціальну працю американізмам сучасної російської мови. Він поставив собі за мету з'ясувати, якою мірою запозичення з американської англійської мови, кількість яких останнім часом значно зросла порівняно з попередніми епохами мовного існування, впливають на різні рівні системи російської мови, на основи культури мовлення.

Предметом уваги В.І.Шаховського є, зокрема, і російський молодіжний сленг, який він відносить до проявів мовної гри або гри з мовою. Сленг, а саме той його пласт, який становлять новітні американізми, визначено як особливий тип адаптації американізмів у російськомовному лексико-семантичному просторі. Як можливий синонім запропоновано "піджин-рашен", прикладами котрого виступають, для прикладу, сенька "спасибі" від англ. Thank you, прентш аналогією з менти, кенти, кранти) або пэренты "батьки" від англ. parents, бездник або безник "день народження" від англ. birthday тощо [13, с. 50].

За В.І. Шаховським, російський молодіжний сленг - це не просто спосіб творчого експресивного самовираження, але інструмент подвійного відсторонення та нонконформізму. Дослідник підкреслює, коли людична, тобто (з латинської) ігрова, функція, як показав Й.Хейзінга відомій книзі "Homo ludens" ("Людина, яка грає"), властивава людині взагалі, то молодій людині вона властива тим більше.
 

  1. Перший словник українського молодіжного сленгу / Укл. С.Пиркало; за ред. Ю.Мосенкіса. – К., 1998.
  2. Синишин Р.І. Матеріали для словника українського комп’ютерного сленгу // [А–В] // Мова та історія. – К., 2002. – С. 23 – 25.
  3. Смирнова О.Ю. Коп’ютерний сленг (на матеріалі журналів та інтернет ресурсів): Курсова робота студентки 3-го курсу. – К., 2003. – 30 с.
  4. Ставицька Л.О. Короткий словник жаргонної лексики української мови. – К.: Критика. 2003. – 336 с.

Науково-методичне повідомлення підготувала
старший викладач кафедри Англійської мови Бондар-Фурса О.С.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Енергоефективні технології в телекомунікаціях

Енергоефективні технології в телекомунікаціях - це технології, які спрямовані на ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів в галузі, яка як ніхто потребує їх постійного споживання. Використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення, наприклад, базової станції або центру обробки даних.

Ця галузь знань знаходиться на стику інженерії, економіки, юриспруденції і соціології.

Спеціалізація: Енергоефективні технології в телекомунікаціях

Енергоефективні технології в телекомунікаціях - це технології, які спрямовані на ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів в галузі, яка як ніхто потребує їх постійного споживання. Використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення, наприклад, базової станції або центру обробки даних.

Ця галузь знань знаходиться на стику інженерії, економіки, юриспруденції і соціології.

Переглядів: 922