XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

До уваги студентів групи АРТДМ-61 - захист магістерських кваліфікаційних робіт 18, 19, 20 січня

10:24, 15-01-2022

Захист магістерської роботи проходить на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). Перед початком захисту магістерських робіт в ДЕК подаються документи визначені МЕТОДИЧНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ щодо виконання магістерської кваліфікаційної роботи ступеня вищої освіти «МАГІСТР».

Державній екзаменаційній комісії можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної магістерської роботи – друковані статті за темою роботи, тези доповідей, довідки про апробацію та інше.

Дата захисту визначається графіком засідань державних екзаменаційних комісій, що затверджується адміністрацією і доводиться до відома голів, членів ДЕК, слухачів.

Захист проходить в обстановці високої вимогливості, принциповості, дотримання наукової етики. Ґрунтовному аналізу повинні піддаватися достовірність усіх висновків та рекомендацій наукового і практичного характеру, які містяться в роботі.

Засідання ДЕКу для захисту магістерської роботи складається з таких послідовних етапів:

 • представлення магістранта та його роботи секретарем ДЕК;
 • наукове повідомлення автора;
 • відповіді на запитання членів ДЕК і присутніх;
 • виступ керівника, або оголошення відгугу керівника магістерської роботи;
 • оголошення рецензії;
 • відповіді на зауваження керівника та рецензентів;
 • публічне обговорення магістерської роботи за участю членів ДЕК і присутніх;
 • прикінцеве слово здобувача, за необхідністю;
 • підбиття, наприкінці денної роботи ДЕК, підсумків захисту магістерських робіт і проголошення оцінок, які отримали студенти.

Засідання Державної екзаменаційної комісії проводиться під керівництвом голови ДЕК, або, у разі його відсутності, – заступника голови.

Секретар ДЕК на засіданні, після відкриття засідання головуючим, оголошує назву магістерської роботи, прізвище, ім’я та по батькові її автора, а також доповідає про наявність усіх матеріалів, тобто відгуку, рецензії, текстів публікацій (якщо вони є), виступів за темою роботи на наукових конференціях, симпозіумах, гуртках тощо. До відома присутніх доводиться також рівень успішності (рейтинг) магістранта.

Потім слово для повідомлення про основні положення дослідження надається самому магістранту.

Виступ студента на відкритому засіданні Державної комісії має бути старанно підготовленим, стислим і містким. У ньому мають бути:

 • чітко поставлена проблема;
 • обґрунтування її актуальності;
 • розкриття ступеня науковості розробки – визначення мети і завдань дослідження, експерименту, засобів її досягнення;
 • відомості про структуру роботи;
 • оцінка змісту зроблених автором узагальнень, висновків, конкретних рекомендацій, а також дані про доцільність їх впровадження.

Особливо важливим є те, щоб мовлення студента було ясним, граматично правильним, впевненим, що робить доповідь зрозумілою і переконливою. Мовлення студента має бути ще й виразним, що залежить від темпу, гнучкості та інтонації. Враження від виступу різко погіршується, коли говорять квапливо, ковтаючи закінчення слів або дуже тихо і невиразно. Спокійна, некваплива манера викладання завжди імпонує слухачам. Слід зважати також на вибір одягу, пози під час виступу, а також жестів, міміки, манер та інших зовнішніх форм поведінки. Елегантність, охайність в одязі сприяє прихильному ставленню до студента членів державної екзаменаційної комісії, а також усіх присутніх на захисті.

Не рекомендується подавати виступ у формі читання тексту доповіді.

Доповідь починається зі звернення: “Шановний пане голово! Шановні члени Державної комісії!”. Під час доповіді необхідно звертати увагу членів комісії на демонстраційний матеріал, коротко пояснюючи його зміст, і на пропозиції та висновки, що є результатом магістерської роботи.

Свій виступ (до 10 хвилин) магістрант будує на основі завчасно підготовлених тез доповіді. У виступі він покликаний показати високий рівень теоретичної підготовки, широку ерудицію, здібності логічно та виразно викласти найбільш суттєві результати проведеного дослідження.

Після завершення виступу магістрант відповідає на запитання. Члени ДЕК і присутні в усній формі можуть ставити запитання з проблем, яких торкнувся магістрант у роботі, методів дослідження, висновків тощо.

Після відповідей на запитання головуючий надає слово науковому керівнику. При відсутності на засіданні Державної екзаменаційної комісії наукового керівника секретар знайомить членів комісії та присутніх зі змістом відгуку на виконану роботу.

Після виступу керівника секретар оголошує рецензію і надає слово магістранту для відповіді на зауваження та побажання, які містяться у виступі наукового керівника та у рецензії.

Після цього розпочинається публічне обговорення роботи, в якому мають право брати участь усі присутні на захисті.

Після завершення дискусії, за бажанням студента, йому може бути надано заключне слово. На підставі рецензії та відгуку наукового керівника, результатів захисту магістерської роботи ДЕК приймає мотивоване рішення щодо оцінки знань кожного слухача та присвоєння кваліфікації «Магістр з телекомунікацій та радіотехніки».

Секретарем ДЕК ведеться протокол захисту, заноситься оцінка до відомості, що зберігається в університеті. Відомість підписується головою та членами ДЕК.

Магістерські роботи зберігаються у бібліотеці.

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2022 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "172 - Телекомунікації та радіотехніка" кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Шановні абітурієнти!

Надаємо допомогу абітурієнтам по питанням вступу у 2022 році до Державного університету телекомунікацій

Детальніше

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Мобільні телекомунікації та системи цифрового телебачення

За даною спеціалізацією здійснюється підготовка фахівців з новітніх технологій мобільного та бездротового зв’язку, цифрового відео і мультимедіа, інтерактивного цифрового телебачення та Інтернет-телебачення, високошвидкісного радіодоступу до Інтернету для операторів стільникового зв’язку, провайдерів Інтернет послуг, телерадіокомпаній, Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. 

Спеціалізація: Мобільні телекомунікації та системи цифрового телебачення

За даною спеціалізацією здійснюється підготовка фахівців з новітніх технологій мобільного та бездротового зв’язку, цифрового відео і мультимедіа, інтерактивного цифрового телебачення та Інтернет-телебачення, високошвидкісного радіодоступу до Інтернету для операторів стільникового зв’язку, провайдерів Інтернет послуг, телерадіокомпаній, Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. 

Переглядів: 1 340