XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
+38(066)227-46-60 (Viber, Telegram)
Державний університет телекомунікацій

Застосування засобів інноваційного навчання математики

11:09, 08-12-2021

Вимоги сьогодення потребують від здобувачів вищої освіти здатності орієнтуватися в стрімкому потоці сучасної наукової інформації, адаптуватися до постійно мінливих життєвих ситуацій, шукати різноманітні шляхи вирішення ситуацій і проблем. При цьому рівень набуття цифрових компетентностей стає базовою потребою для кожного українця.

Вивчення математики сьогодні це процес, що в першу чергу спрямований на розвиток компетенцій майбутнього фахівця у відповідності до обраної спеціальності. Навчання математичних дисциплін в Державному університеті телекомунікацій здійснюється з використанням навчально-матеріальної бази кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики, створеної на основі сучасного обладнання останнього покоління, прогресивних програмно-апаратних комплексів і відповідного програмного забезпечення.

Широке використання в освітньому процесі різноманітних програмних засобів (Maxima, MathCAD, MATLAB, WolframAlpha, Mathematica, MicrosoftExcel), програм математичного спрямування, графічних калькуляторів спрямоване на підготовку майбутніх фахівців, котрі здатні використовувати математичні методи для розв’язання різних прикладних задач.

Опрацювання навчального матеріалу з програмним засобом Maxima дає можливість здобувачам вищої освіти набути досвіду перетворювати і спрощувати алгебраїчні вирази, диференціювати й обчислювати визначені і невизначені інтеграли, обчислювати скінченні і нескінченні суми і добутки, розв’язувати алгебраїчні і диференціальні рівняння і системи, а також розкладати функції в ряди і знаходити границі. Для задач, які неможливо розв’язати аналітично, Maxima містить велику кількість ефективних алгоритмів для проведення чисельних розрахунків. З Maxima можна розв’язувати задачі оптимізації (лінійного програмування, знаходження екстремумів функцій), математичної статистики, візуалізувати результати математичного моделювання.

Для формування досвіду дослідницької діяльності, розв'язування задач вибору та розташування, обчислення ймовірності, обробки експериментальних даних, перевірки статистичних гіпотез і представлення отриманих результатів використовуються можливості програми Microsoft Excel.


Візуалізацію, вивчення та дослідження широкого спектру функцій можна здійснити з використанням програм GeoGebra, fxSolver, графічних калькуляторів Desmos, Plotly, Grapher.

Основною перевагою для студентів у використанні цих засобів при вивченні математики є можливість використання їх у самостійній та індивідуальній роботі.

З метою забезпечення взаємозв’язку між математичною та професійною підготовкою студентів, реалізації процесу наступності та прикладної спрямованості велику увагу викладачі кафедри приділяють науково-дослідній роботі студентів. Це – виконання міні-проектів у процесі навчання математики: «Застосування аналітичної геометрії у телекомунікаціях», «Приклади застосування диференціальних рівнянь у кібербезпеці», «Застосування перетворення Лапласа», «Застосування лінійної алгебри у програмуванні» та інші. Під час вивчення теми «Графи» виконується робота «Проект створення телекомунікаційних мереж мінімальної вартості між містами (університетами, аудиторіями тощо)». У процесі вивчення булевих функцій студенти будують схеми із функціональних елементів, які представляють дані функції. Водночас, вивчаючи дисципліну «Теорія ймовірностей», знаходять надійність таких систем. Вивчення математичної статистики базується на виконанні завдання «Проект обробки, аналізу та прогнозування на підставі емпіричних даних». Студентам пропонується знайти інформацію (100 та більше чисел) будь-якої природи (бажано своєї спеціальності) або самим виконати експериментальні дослідження.

Таким чином, студенти Державного університету телекомунікацій не тільки вивчають аналітичні методи розв’язання задач, але і вчаться розв'язувати задачі проектування та розвитку інфокомунікаційних систем і мереж, оптимізації виробництва зв'язку, організації процесів різних сфер діяльності!

Читайте також

Абітурієнту

Спеціальність: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади:

 • інженер із конфігурації комп’ютерних систем;
 • інженер інформаційно-обчислювального центру;
 • інженер із системного адміністрування;
 • інженер-програміст.
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади:

 • інженер із конфігурації комп’ютерних систем;
 • інженер інформаційно-обчислювального центру;
 • інженер із системного адміністрування;
 • інженер-програміст.
Переглядів: 1 267