XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Готуємось до екзамену з вищої математики

10:29, 22-12-2021

Для студента найголовніше не скласти екзамен, а вчасно про нього згадати)

Ось і закінчується навчальний семестр, на порозі сесія…  Що робити з вищою математикою, як її вивчити й успішно здати?


У зимову сесію до екзамену з вищої математики готуються студенти другого курсу. Звичайно, якщо ти справно відвідував лекції та маєш конспекти лекцій (або знаєш де їх знайти), був на практичних заняттях, виконав усі завдання лабораторних і розрахункових робіт, написав усі контрольні роботи, що передбачені навчальною програмою з вищої математики, то ти гарантовано уникнеш можливого стресу та легко й успішно складеш екзамен з вищої математики.

Що робити тому, хто працював протягом семестру не так плідно? Звичайно пам’ятати, що «хто йде, той дійде». Оскільки студент не допускається до семестрового контролю, якщо він не виконав усіх видів робіт, які передбачені на семестр з вищої математики, то в першу чергу потрібно виконати всі можливі завдання та здати їх викладачу. Далі шукаємо перелік питань до екзамену та перевіряємо відповідність свого конспекту лекцій. У разі значних прогалин в конспектах - максимально відновлюємо основні поняття, означення, теореми, типові задачі.

Важливо визначитися, ви просто хочете здати екзамен чи отримати достатньо високі бали в залікову книжку? Пригадаємо критерії оцінювання, що відповідають Європейській кредитно-трансферній системі (ECTS):

На високому рівні компетентності (рівень А) студент:

 • виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання;
 • без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію;
 • уміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях;
 • переконливо аргументує відповіді;
 • самостійно розкриває власні обдарування і нахили.

На достатньому рівні компетентності (рівень В) студент:

 • вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці;
 • вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях;
 • самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.

На достатньому рівні компетентності (рівень С) студент:

 • уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача;
 • в цілому самостійно застосовує отримані знання на практиці;
 • контролює власну діяльність;
 • виправляє помилки, серед яких є суттєві;
 • добирає аргументи для підтвердження думок.

На середньому рівні компетентності (рівень D) студент:

 • відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень;
 • з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих/

На середньому рівні компетентності (рівень E) студент значну частину навчального матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.

Отже, вибір за вами і все у ваших руках! Вам під силу успішно здати вищу математику!


Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики бажає вам натхнення, удачі та успіхів у вивченні вищої математики.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Переглядів: 1 315