XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ 2022: Запрошуємо на навчання до найпрестижнішого вузу сьогодення за спеціальністю 073-МЕНЕДЖМЕНТ

15:02, 02-06-2022

Мрієш відкрити власний бізнес, заснований на сильних теоретичних та практичних знаннях? Хочеш зайняти керівну посаду на підприємстві та вести свою фірму до нових вершин? А, може, прагнеш змінити світ на краще, реалізовуючи свої цілі? Тоді, тобі точно до нас! Кафедра Менеджменту запрошує на навчання у найпрестижнішому вузі сьогодення!
 

Програма зі спеціальності 073 – «МЕНЕДЖМЕНТ» здійснює підготовку фахівців для роботи в управлінській сфері на  основі поєднання знань з менеджменту, бізнес-адміністрування, економічної безпеки та фінансового менеджменту з практичними навичками моделювання процесно-орієнтованих систем управління на інноваційних засадах з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі із широким застосуванням ІТ-технологій.

Пріоритетним напрямом наукової діяльності кафедри Менеджменту є підготовка наукових кадрів. На кафедрі ефективно функціонує аспірантура, здійснюється підготовка Докторів філософії за спеціальністю 073 – МЕНЕДЖМЕНТ. Метою докторської програми є розвиток дослідницьких навичок та глибокого розуміння проблем менеджменту та забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців – оригінальних наукових досліджень в сфері менеджменту, які здатні проводити наукові розвідки, генерувати нові наукові знання, формувати теоретико-методологічний базис розвитку менеджменту за викликів та запитів сьогодення. Особливості програми - програма реалізується науковими групами, передбачає застосування широкого кола загальнонаукових i спецiальних аналітичних методів, принципiв і прийомiв наукових дослiджень, з врахуванням сучасного світового досвіду в сфері менеджменту. Наукове керівництво  аспірантами здійснюють провідні фахівці кафедри. Тематика дисертаційних досліджень охоплює найбільш актуальні проблеми у сфері менеджменту телекомунікації та інформації: управління інноваційними процесами й інноваційною діяльністю підприємств, управління конкурентоспроможністю та економічною безпекою телекомунікаційних підприємств, організаційно-економічний механізм розвитку підприємництва, проблеми адаптивності підприємств до трансформаційних процесів у національній економіці, інвестиційне забезпеченням інноваційної діяльності підприємств, організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння та модернізації телекомунікаційних підприємств. Доктор філософії з менеджменту здатний розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики у сфері менеджменту, а також. Здатний  проводити наукові розвідки, генерувати нові наукові знання, формувати теоретико-методологічний базис розвитку менеджменту за викликів та запитів сьогодення.

Основні напрями професійної діяльності - доктор філософії може керувати діяльністю наукових та науково-дослідницьких груп, здійснювати наукову, науково-дослідницьку, освітньо-наукову та консультаційну діяльність За умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як: педагогічна.

Перелік компетентностей випускника:

  • Абстрактне обґрунтування та моделювання проблеми: здатність визначати відповідні проблеми та окреслювати їх так. щоб просувати та трансформувати наукові знання та розуміння.
  • Дослідницька здатність. Компетентності ініціювати та виконувати (індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження.
  • Самостійна праця, керування часом. Здатність організовувати набуття теоретичних та практичних інструментів, скеровуючи зусилля та об'єднуючи результати різних досліджень та аналізів, представляючи остаточний результат до визначеного кінцевого терміну.
  • Групова робота. Здатність працювати у великій науковій групі, мотивувати людей та досягати спільних цілей, розробляти та управляти проектами, приймати обґрунтовані рішення, розуміючи відповідальність за результати роботи, а також беручи до уваги ресурсні витрати та персональні обов’язки.
  • Креативність. Потенціал креативності у генерування ідей та досягнення наукових завдань.
  • Комунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною аудиторіями, а також представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну наукову термінологію та методи.
  • Міжнародний кругозір. Здатність працювати у великій інтернаціональній групі, ставитися із повагою до національних та культурних традицій інших членів групи.
  • Управлінські здатності. Здатність працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, а також мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей.
  • Викладацькі здатності. Компетентність навчати студентів бакалаврського рівня на практичних та лабораторних заняттях.
  • Якість та етичні зобов’язання. Знання стандартів та типу  мислення, необхідних для наукового дослідження та опублікування його результатів, зокрема критична обізнаність та інтелектуальна чесність. Демонструвати прихильність до етичних зобов’язань та етики поведінки в наукових дослідженнях.

Під час навчання аспіранти оволодівають методами наукового дослідження, складають кандидатські іспити та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи. На кафедрі також здійснюється підготовка іноземних аспірантів. Успішно та з величезним задоволенням в аспірантурі кафедри Менеджменту навчаються іноземці із Народної республіки Китаю та Республіки Азербайджан, що безпосередньо підтверджує актуальність, високий науковий рівень, популярність та авторитетність освітньої програми підготовки Докторів філософії за спеціальністю 073 – МЕНЕДЖМЕНТ. Навчання у сучасній аспірантурі ДУТ – це справді підготовка майбутніх науковців, аспіранти дуже задоволені змістовим наповненням навчання та доброзичливим ставленням викладацько-професорського складу університету.

Запрошуємо на навчання у найпрестижнійший вуз сьогодення - до аспірантури  ДЕРЖАВНОГО УНІВАРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ  за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Фотографії

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2022 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "073 - Менеджмент" кафедри Менеджменту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Шановні абітурієнти!

Надаємо допомогу абітурієнтам по питанням вступу у 2022 році до Державного університету телекомунікацій

Детальніше

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Менеджменту

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Переглядів: 843