XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Ми створюємо інтелектуальний капітал нації

13:29, 23-04-2020

Освіта на всіх вікових етапах життя людини є необхідністю, вона визначає його якість, безпосередньо впливає на збереження і зміцнення здоров'я людини та збільшення тривалості життя. Безумовно, якісна вища освіта є важливою складовою в житті кожного з нас, вона дозволяє рухатися вперед та досягати своєї мети. У сучасному світі вища освіта представляє особливу цінність, вона допомагає отримати хорошу роботу та омріяну посаду, рухаючись по кар’єрних сходах. Якісна вища освіта відкриває нам дорогу у майбутнє, робить нас соціально та інтелектуально розвиненими та дає необхідні знання.

Пріоритетним напрямом наукової діяльності кафедри Менеджменту є підготовка наукових кадрів. На кафедрі ефективно функціонує аспірантура, здійснюється підготовка Докторів філософії за спеціальністю 073 – МЕНЕДЖМЕНТ. Метою докторської програми є розвиток дослідницьких навичок та глибокого розуміння проблем менеджменту та забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців – оригінальних наукових досліджень в сфері менеджменту, які здатні проводити наукові розвідки, генерувати нові наукові знання, формувати теоретико-методологічний базис розвитку менеджменту за викликів та запитів сьогодення. Особливості програми- програма реалізується науковими групами, передбачає застосування широкого кола загальнонаукових i спецiальних аналітичних методів, принципiв і прийомiв наукових дослiджень, з врахуванням сучасного світового досвіду в сфері менеджменту. Наукове керівництво аспірантами здійснюють провідні фахівці кафедри д.е.н., професор Гудзь О.Є., д.е.н., професор Стецюк П.А., д.е.н., професор Зеліско І.М., та д.е.н., доцент Лазоренко Л.В. Тематика дисертаційних досліджень охоплює найбільш актуальні проблеми у сфері менеджменту телекомунікації та інформації: управління інноваційними процесами й інноваційною діяльністю підприємств, управління конкурентоспроможністю та економічною безпекою телекомунікаційних підприємств, організаційно-економічний механізм розвитку підприємництва, проблеми адаптивності підприємств до трансформаційних процесів у національній економіці, інвестиційне забезпеченням інноваційної діяльності підприємств, організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння та модернізації телекомунікаційних підприємств. Доктор філософії з менеджменту здатний розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики у сфері менеджменту, а також. Здатний проводити наукові розвідки, генерувати нові наукові знання, формувати теоретико-методологічний базис розвитку менеджменту за викликів та запитів сьогодення.

Основні напрями професійної діяльності - доктор філософії може керувати діяльністю наукових та науково-дослідницьких груп, здійснювати наукову, науково-дослідницьку, освітньо-наукову та консультаційну діяльність За умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як: педагогічна.

Перелік компетентностей випускника:

  • Абстрактне обґрунтування та моделювання проблеми: здатність визначати відповідні проблеми та окреслювати їх так. щоб просувати та трансформувати наукові знання та розуміння.
  • Дослідницька здатність. Компетентності ініціювати та виконувати (індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження.
  • Самостійна праця, керування часом. Здатність організовувати набуття теоретичних та практичних інструментів, скеровуючи зусилля та об'єднуючи результати різних досліджень та аналізів, представляючи остаточний результат до визначеного кінцевого терміну.
  • Групова робота. Здатність працювати у великій науковій групі, мотивувати людей та досягати спільних цілей, розробляти та управляти проектами, приймати обґрунтовані рішення, розуміючи відповідальність за результати роботи, а також беручи до уваги ресурсні витрати та персональні обов’язки.
  • Креативність. Потенціал креативності у генерування ідей та досягнення наукових завдань.
  • Комунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною аудиторіями, а також представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну наукову термінологію та методи.
  • Міжнародний кругозір. Здатність працювати у великій інтернаціональній групі, ставитися із повагою до національних та культурних традицій інших членів групи.
  • Управлінські здатності. Здатність працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, а також мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей.
  • Викладацькі здатності. Компетентність навчати студентів бакалаврського рівня на практичних та лабораторних заняттях.
  • Якість та етичні зобов’язання. Знання стандартів та типу мислення, необхідних для наукового дослідження та опублікування його результатів, зокрема критична обізнаність та інтелектуальна чесність. Демонструвати прихильність до етичних зобов’язань та етики поведінки в наукових дослідженнях.

Під час навчання аспіранти оволодівають методами наукового дослідження, складають кандидатські іспити та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи. На кафедрі також здійснюється підготовка іноземних аспірантів. Успішно та з величезним задоволенням в аспірантурі кафедри Менеджменту навчаються іноземці із Народної республіки Китаю та Республіки Азербайджан, що безпосередньо підтверджує актуальність, високий науковий рівень, популярність та авторитетність освітньої програми підготовки Докторів філософії за спеціальністю 073 – МЕНЕДЖМЕНТ. Навчання у сучасній аспірантурі ДУТ – це справді підготовка майбутніх науковців, аспіранти дуже задоволені змістовим наповненням навчання та доброзичливим ставленням викладацько-професорського складу університету.

Запрошуємо на навчання у найпрестижнійший вуз сьогодення - до аспірантури ДЕРЖАВНОГО УНІВАРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "073 - Менеджмент" кафедри Менеджменту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Менеджменту

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Переглядів: 3 364