XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Глобальні економічні трансформації як визначальний тренд сучасної парадигми підготовки менеджерів

16:57, 24-04-2020

Світова економіка вступила в нову фазу функціонування, засновану на інформаційних технологіях, тобто головний акцент переноситься на управління, зв’язок, комунікації, зростає роль нематеріального, а інтелектуального капіталу, інновацій, що вимагає наявності менеджерів нової формації. Конкурентоспроможність підприємств в значній мірі формується знаннями та інформацією, визначається науковим потенціалом підприємства, інтелектуальною працею, методами, інструментами та культурою управління і праці. За таких умов, необхідним є підготовка таких фахівців з менеджменту, які будуть спроможними адаптуватися до динамічного бізнес-простору та працювати в сучасних бізнес-структурах в епоху діджиталізації економіки.

З цією метою кафедрою Менеджменту реалізується парадигма сучасної освіти: формування soft skills (комплексу навичок, необхідних для життя в сучасному глобалізованому світі); освіта для життя та праці в світі, який швидко змінюється та потребує складного вибору в процесі прийняття рішень; персоналізований підхід; задоволення від навчання, тощо.

Трансформаційні перетворення глобального  економічного простору, наявність світових та вітчизняних кризових фінансових деформацій та невизначеності сучасного бізнес-середовища вимагають застосування креативних підходів та нових інструментів управління фінансовою діяльністю підприємств. Необхідним завданням забезпечення стійких параметрів функціонування підприємств є своєчасне реагування на вплив зазначених тенденцій, що вимагає вдосконалення процесу управління їх фінансовою діяльнстю.  

З урахуванням вищезазначених трендів функціонування сучасних підприємств розроблена робоча програма дисципліни «Управління фінансовою діяльністю підприємств». Вона ґрунтується на застосуванні  інноваційного змісту навчання в процесі підготовки менеджерів нової формації, з урахування сучасних фахових компетентностей та вимог партнерів кафедри - державних інституцій та приватних бізнес-структур, що є майбутніми роботодавцями, а також  запитів батьків і потреб студентів. В процесі вивчення дисципліни «Управління фінансовою діяльністю підприємств» студенти оволодівають такими компетентностями:

  • Здатність організовувати діяльність підприємства із використанням сучасних інформаційних ресурсів і технологій та адаптувати фінансову діяльність підприємства до зовнішніх і внутрішніх фінансових  змін.
  • Здатність  вести управлінську  діяльність, включаючи прогнозування попиту, розширення ринків збуту продукції та послуг, контроль якості виконання всіх бізнес-процесів.
  • Здатність оцінювання  результатів  фінансової діяльності підприємств  і  кількісного  вимірювання взаємозв’язків між фінансовими показникам.

Для проведення  практичних занять використовуються ПК з встановленим  ліцензійним програмним забезпеченням: Microsoft Power BI, Microsoft Visio – аналітика та візуалізація даних; Microsoft Project, Spider Project Lite, Microsoft Excel – управління проектами.

Вивчення дисципліни «Управління фінансовою діяльністю підприємств» сприяє формуванню у студентів важливих  управлінських компетентностей: вміння ефективно працювати в команді, застосування емоційного інтелекту, використання креативного підхіду до розв’язання завдань, бути проактивним, критично мислити, брати на себе відповідальність.

В умовах сьогодення, під час дистанційного навчання студентів у зв’язку із карантином, майбутні фахівці з менеджменту особливо відчули необхідність оволодіння компетентностями сучасного менеджера, якому необхідно працювати у турбулентному глобалізованому світі та застосовувати креативні підходи для прийняття оптимальних управлінських  рішень.

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "073 - Менеджмент" кафедри Менеджменту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Менеджменту

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Переглядів: 3 152